Ezokuphepha

Amehlo athe njo esiphoyiseni kulokhu

Amaphoyisa kumele abe ngabavikeli bomthetho hhayi bezakhamuzi kuphela Esimweni esejwayelekile amaphoyisa angabavikeli hhayi kuphela ezinswelaboyeni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now