Now Reading
Ifike kwezwakala ingqephu nemisiko yeMaxhosa eParis
Dark Light

Ifike kwezwakala ingqephu nemisiko yeMaxhosa eParis

Wamukelwe ngesasasa umbukiso wokuqala ngqa weMaxhosa Afrika eParis Fashion Week eqhubekayo njengoba kade yethula izimpahla zayo zentwasabusika nobusika obubizwa nge-My Convinction (Collection AW2024).

Lo mbukiso oqale zingama-26 kuNhlolanja nozophela kusasa, ngoLwesibili kwephezulu, ungomunye wemibukiso yemfashini ohanjelwa yizinkumbi futhi ohlonishwa umhlaba wonke njengoba unethonya elikhulu emkhakheni wemfashini nokukhiqizwa kwezingubo. Phela abasiki bengqephu abaseqopheleni eliphezulu, izikhulu zezinkampani nabatshali bezimali bangabanye babantu abayaye bathathe izinqumo ngokusuke kwenzeka kulombukiso kusukela ezinhlobeni zezindwangu, imibala ehamba phambili nezimpahla ezingathengiswa kakhulu ezitolo ezinkulu nezibizayo ezaziwa ngama-Couture.

ULaduma Igama lamaMpondo Ngxonkolo oyi-Chief Creative Director eMaxhosa Afrika uveze ukuthi lo mbukiso bekungokokuqala bekhombisa ngezimpahla zabo kuwo futhi balithokozele kakhulu ithuba lokuba yingxenye  yawo.

“Sesike sazama izikhashana ngaphambilini ukungena kulo mbukiso kepha kungenzeki. Kulo nyaka inhlangano (The Federation) ibone kusifanele ukuba yingxenye, yingakho singazange sinanaze uma sithola izindaba zokuthi siqokiwe,” kusho uLaduma. IFederation inamalungu okubalwa kuwo iBalencianga, i-Amiri, iCeline, iChannel namanye kanti abanye babaxhasi beParis Fashion Week bahlanganisa iLoreal Paris, iCNN Stye, iDEFI nabanye.

Ekhuluma nabeHaute Couture okuyibo abebethula lombukiso ezinkundleni zokuxhumana uthe ukuhlanganisa lekholekishini bewukuwumsebenzi onqala impela. “Ngicabanga ukuthi into enzima kakhulu ekuhleleni izimpahla esisuke sizozibukisa kuba ukuthatha izinqumo ngokuphazima kweso. Lokhu kudalwa ukuthi kusuke kunezimpahla, imibala nemiklamo eminingi esisuke singakhetha kuyo, kepha ekugcineni kusuke kumele siveze embalwa nesuke izoveza iMaxhosa ngokuphelele futhi ithakaselwe abalandeli bethu. Lokhu-ke kugcina sekubambezela izinto. Yingakho sengazifundisa kuleminyaka edlule ukuthi uma senza ikholekishini siqale ngokuthatha izinqumo ezinqala masisha, bese sidlulela kokunye,” kuphetha le nsizwa.

IMaxhosa Afrika yaziwa kakhulu ngemibala yayo egqamile eqhakambisa imidwebo yesintu yesizwe samaXhosa. Ephawula ngobumqoka bokugxila emibaleni nemidwebo yesintu uNgxonkolo uthi lokhu kwabe kuyisifiso sakhe kusukela eqala iMaxhosa ngowezi-2011 ukuba ithathe isintu sakubo asibeke ebalazweni.

See Also

Esitatimendeni esandulela umbukiso weParis Fashion Week, uNgxonkolo waphawula wathi: “Ngesikhathi ngisungula iMaxhosa Afrika ngangazi kahle kamhlophe ukuthi ngihloseni – ngangifuna ukwenza inkampani ezohlonipha ubuciko baboHlanga, iqhakambise ifagugu lamaXhosa futhi ibe seqophelweni eliphezulu, ezingeni lomhlaba. Lokhu sesikwazile ukukwenza nokuyinto engijabulisa kakhulu. Ekuhambeni kweminyaka sibone kusemqoka ukuba siqhakambise nemiklamo nemibala yesintu yezinye izizwe zalapha e-Afrika ezimpahleni zethu futhi sisabalale nasemikhiqizweni yethu”.

Embukisweni wayo kulonyaka iMaxhosa Afrika yenze ingxubevange yemisiko yayo yangaphambilini ebingakaze iboniswe kubathengi, bayixuba nemiklamo emisha njengendlela yokuhlonipha izithukuthuku zabo kusukela ekusungulweni kweMaxhosa kuze kube imanje.

Abezindaba nabathandi bemfashini abawuvali umlomo ngekhono nobunyonico obukhonjiswe kulomklamo, kusukela ohlobeni lwendangu, ukuhleleka kwemidwebo nemibala egqamile ehambelana nebala lesikhumba esinsundu. Abanye abasiki bengqephu abatshengise izimpahla zabo bahlanganisa iPierre Cardin, iMargaret Howell, i-Atlein nabanye.

Scroll To Top