nguZanele Buthelezi

nguZanele Buthelezi

UZanele yintatheli esimkatshubovu nezinze eChina.

60 Articles Published | Follow:
Inhlangano iWHO iphasisa iSinopharm yaseChina ukugomela ukhuvethe

IWorld Health Organization (WHO) isiqinise isithunzi seChina ekwakheni imigomo yokulwa nokhuvethe emveni kokuphasisa iSinopharm ukuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umnotho waseChina nowase-US uzofukula umnotho womhlaba

Umbiko wakamuva weNhlangano Yezizwe uqagula ukuthi ukukhula kahle komnotho waseChina nowase-USA kuzosiza ukufukula izinga lokukhula…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isibalo sabantu eChina sikhuphukile nabantu asebekhulile bayanda

Isibalo sabantu eChina sisaqhubeka nokukhula njengoba sikhuphuke ngamaphesenti ayisi-5.4 safinyelela ngaphezulu kwesigidigidi esiso-1.4 kule minyaka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IBaidu yethula amatekisi okuqala angenamshayeli eChina

Inkampani yaseChina yezobuchwepheshe iBaidu isiyethule ngokusemthethweni itekisi ezishayelelayo nekhokhelwayo eBeijing. La matekisi ayizimoto ezincane abizwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amaholidi osuku lwezisebenzi avuselele ezokuvakasha eChina

Iholidi lezisebenzi elaziwa nge-International Workers’ Day noma iMay Day nelidonsa izinsuku ezinhlanu eChina selisize kakhulu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AbaseChina bafaka izinkampani ezinkulu ingcindezi yokuhlonipha izwe labo

Umphakathi waseChina usukhombise kaningana amandla awo uma ungahambisani nezinto ezenziwa izinkampani zangaphandle ezisebenza kuleli lizwe.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IChina ihola izinhlelo zokwethula imalidijithali kuqedwa imali yamaphepha

Uke usicabange isikhathi lapho imali onayo isihlala kumakhalekhukhwini wakho kunokuthi amaphakethe agcwale amaphepha nohlweza olukuqhatha…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukhomoza ukubambisana emazweni omhlaba uMengameli waseChina

UMengameli waseChina uXi Jinping usegqugquzele ukubambisana phakathi kwamazwe omhlaba, egxeka nokuthi kube nezwe eliwundlovukayiphikiswa liphinde…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IChina ne-USA esivumelwaneni sokunqanda isivuvu somhlaba

Yize ubudlelwano bungebuhle njengamanje, IChina ne-United States, bathe ukukubeka eceleni lokho ukuze bazame ukubambisana ukulwisana…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IChina ne-USA embangweni waseTaiwan

Ukungezwani kweChina ne-USA kufinyelele kwelinye izinga kuleli sonto njengoba ukungaboni ngasolinye odabeni lwaseTaiwan kwenze iBeijing…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Batheleka ngobuningi ezikhungweni ukugomela ukhuvethe

Emveni kwezinyanga iChina inikeza abantu bakuleli lizwe umgomo wokubavikela okhuvetheni, lolu hlelo seluvulelwe nabantu bakwamanye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Omakhelwane beJapan baphikisa uhlelo lokuchitha amanzi aseFukushima olwandle

Amazwe akhelene neJapan – okubalwa kuwo neChina – asezibandakanye nezishoshovu ezilwela ukuvikeleka kwemvelo kanye nabadobi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IChina ithi izokweseka umkhankaso wokulwa nobubha emhlabeni

IChina ithe izibophezele ukusebenzisana namanye amazwe ukulwa nobubha emhlabeni. UHulumeni ushicilele lo mbiko obungaza impumelelo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amaqhude ayeqana: IChina ne-USA bayanswinyana bebanga ukuhloniphana

UNgqongqoshe Wezangaphandle eChina uWang Yi, usenxuse i-USA ukuthi ilihloniphe izwe lakhe, egcizelela ukuthi uma kunesidingo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umbiko we-IMF uveza ukuthi umnotho waseChina uyadlondlobala

Indlela iChina ebhekane ngayo nokhuvethe isize leli lizwe ukuthi likwazi ukuphinda futhi likhulise umnotho walo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinguquko okhethweni lwaseHong Kong

IChina isemkhankasweni wokuzama ukubeka uHulumeni ozothembeka kuyo eHong Kong emva kwemibhikisho enodlame ewise umnotho yadala…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amanye amazwe awawunambithisisi kahle umbiko wophenyo ngokhuvethe

Umbiko wethimba leWorld Health Organization ebeliphenya imvelaphi yokhuvethe ushiye imibuzo eminingi ngokuqubuka kwaleli gciwane kunezimpendulo.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uthuthuva ngokotini waseXinjiang phakathi kweChina ne-USA

IChina isisole i-USA ngokusebenzisa udaba lwaseXinjiang ukuzama ukudala uthuthuva nesimo sokungazinzi ngaphakathi kuleli lizwe ukuzama…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IChina igxeka i-USA ngokuhlukumeza amalungelo abantu bakhona

IChina isigxeke i-USA ngodaba lokucwasa ngokwebala, ukungalingani ngokwempilo yabantu emphakathini kanye nendlela uHulumeni wakhona osingethe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kubonakala lusakude ukuvaleka uqhekeko phakathi kweChina kanye ne-USA

IChina kuleli sonto ithumele umyalezo wokuthi izimisele ukusebenzisana ne-USA kodwa ngeke idansele isiginci sayo emva…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bakhathazekile ngobudlelwano beBeijing namanye amazwe

Ucwaningo lwakamumva luthole ukuthi ngesikhathi abafundi baseChina bekulangazelele ukuyofunda phesheya, bakhathazekile ngokuthi  ubudlelwano obungebuhle phakathi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IChina Isola i-USA neJapan ngokugxambukela ezindabeni zayo

IChina igxeke i-USA kanye neJapan ngesitatimende esikhishwe yila mazwe ngokubambisana lapho ezwakalise khona ukukhathazeka ngesimo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IChina inikela ngemigomo yokuvikela amasosha agcina ukuthula e-Afrika

IChina ithi isithembise ukunikela ngemigomo yokhuvethe eNhlanganweni Yezizwe (UN) ukuze ikwazi ukugoma amasosha aqaphe ukuthula,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isishingishane siqubule uthuli lwamboza iChina

Zigqunqe zamnyama emini izingxenye ezisenyakatho eChina, okubalwa nenhlokodolobha iBeijing, ngenxa yokungcola komoya okudalwe isivunguvungu sesihlabathi.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now