nguZanele Buthelezi

UZanele yintatheli esimkatshubovu nezinze eChina.

71 Articles Published | Follow:
Ulimi olukhulunywa yizinyandezulu liwubuthina alingagudluki

Ukushonelwa yilanga kwesizwe samaZulu mhla zilishumi nambili kuNdasa wezi-2021 lapho lalingashonele uZulu yedwa kepha lalishonela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inkohlakalo ibumbele uKhongolose abaholi bawo isigubo esibi

Kunebizo elisebenza kakhulu esizulwini ukuhlonza ukwakheka komuntu okuthi uma sekusetshenziswe lona kwakheke ukuqonda kangcono kulabo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isigwaca esisuka sikholwa yizagila kolwezindlu KwaZulu-Natal

Oshicilelweni lwelaboHlanga lwamhla zingamashumi amabili nesishiyagalolunye kuMfumfu kungihlabe umxhwele ukuvuma koMnyango Wezokuhlaliswa Kwabantu kweleNdlovukazi uMthaniya…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kungani ivoti laboHlanga liyisibunge kodwa izwi labo liyiqaqa

Labo baholi balibangisa ezikhungweni zokuvota behambela phezulu bezishaya isifuba ngoba basuke benesiqiniseko sokuthi bazodla umhlanganiso.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ingozi yomhawu ophendule amaqhawe aba ngabakhapheli

Umona nomhawu kungazwakala kuyibizo elihlonza izehlakalo ezifanayo. Kepha uma ungabuka izehlakalo kanye nomonakalo okwenzeka phansi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IChina neCanada basolana ngokuhlukumeza amalungelo esintu

Umbango phakathi kweChina namazwe asentshonalanga ubonakale ugxila emalungelweni esintu kuleli sonto emva kokuthi iCanada, ihole…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ikhulunyaka: Izindawo ezinomlando we-CPC ziheha abavakashi

Iqembu elibusayo eChina libungaza iminyaka eyikhulu lasungulwa kanti likhuthaza ukuvakashelwa kwezindawo ezibalulekile emlandweni walo njengenxenye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IChina ihlola umgomo ozolwa nohlobo lwegciwane laseNingizimu Afrika

Usosayensi odumile owenza imigomo yaseChina useveze ukuthi umgomo oqondene nohlobo lwegciwane elatholwa eNingizimu Afrika kuqala…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amazwe aseNtshonalanga afuna ukuthi kudutshwe i-2022 Winter Olympics

IChina isigxeke i-USA ngokusebenzisa imidlalo ye-Olympics ukufeza izinhloso zezepolitiki, nokuyinto leli lizwe elithi izogcina ilimaza…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinga lohwebo phakathi kweChina namanye amazwe luyakhuphuka

Uhwebo phakathi kweChina kanye namazwe aseNtshonalanga libonakala luqhubekile nokukhula kulezi zinyanga ezinhlanu zokuqala zowezi-2021 yize…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IChina isibeke umthetho ozolwa nonswinyo lwamazwe aseNtshonalanga ezinkampanini

Umthetho olwa nonswinyo uphasiswe iSishayamthetho sezwe iNational People’s Congress kuleli sonto, kanti kulindeleke ukuthi uvikele…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inhlangano iWHO iphasisa iSinopharm yaseChina ukugomela ukhuvethe

IWorld Health Organization (WHO) isiqinise isithunzi seChina ekwakheni imigomo yokulwa nokhuvethe emveni kokuphasisa iSinopharm ukuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umnotho waseChina nowase-US uzofukula umnotho womhlaba

Umbiko wakamuva weNhlangano Yezizwe uqagula ukuthi ukukhula kahle komnotho waseChina nowase-USA kuzosiza ukufukula izinga lokukhula…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isibalo sabantu eChina sikhuphukile nabantu asebekhulile bayanda

Isibalo sabantu eChina sisaqhubeka nokukhula njengoba sikhuphuke ngamaphesenti ayisi-5.4 safinyelela ngaphezulu kwesigidigidi esiso-1.4 kule minyaka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IBaidu yethula amatekisi okuqala angenamshayeli eChina

Inkampani yaseChina yezobuchwepheshe iBaidu isiyethule ngokusemthethweni itekisi ezishayelelayo nekhokhelwayo eBeijing. La matekisi ayizimoto ezincane abizwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amaholidi osuku lwezisebenzi avuselele ezokuvakasha eChina

Iholidi lezisebenzi elaziwa nge-International Workers’ Day noma iMay Day nelidonsa izinsuku ezinhlanu eChina selisize kakhulu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AbaseChina bafaka izinkampani ezinkulu ingcindezi yokuhlonipha izwe labo

Umphakathi waseChina usukhombise kaningana amandla awo uma ungahambisani nezinto ezenziwa izinkampani zangaphandle ezisebenza kuleli lizwe.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IChina ihola izinhlelo zokwethula imalidijithali kuqedwa imali yamaphepha

Uke usicabange isikhathi lapho imali onayo isihlala kumakhalekhukhwini wakho kunokuthi amaphakethe agcwale amaphepha nohlweza olukuqhatha…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukhomoza ukubambisana emazweni omhlaba uMengameli waseChina

UMengameli waseChina uXi Jinping usegqugquzele ukubambisana phakathi kwamazwe omhlaba, egxeka nokuthi kube nezwe eliwundlovukayiphikiswa liphinde…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IChina ne-USA esivumelwaneni sokunqanda isivuvu somhlaba

Yize ubudlelwano bungebuhle njengamanje, IChina ne-United States, bathe ukukubeka eceleni lokho ukuze bazame ukubambisana ukulwisana…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IChina ne-USA embangweni waseTaiwan

Ukungezwani kweChina ne-USA kufinyelele kwelinye izinga kuleli sonto njengoba ukungaboni ngasolinye odabeni lwaseTaiwan kwenze iBeijing…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Batheleka ngobuningi ezikhungweni ukugomela ukhuvethe

Emveni kwezinyanga iChina inikeza abantu bakuleli lizwe umgomo wokubavikela okhuvetheni, lolu hlelo seluvulelwe nabantu bakwamanye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Omakhelwane beJapan baphikisa uhlelo lokuchitha amanzi aseFukushima olwandle

Amazwe akhelene neJapan – okubalwa kuwo neChina – asezibandakanye nezishoshovu ezilwela ukuvikeleka kwemvelo kanye nabadobi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IChina ithi izokweseka umkhankaso wokulwa nobubha emhlabeni

IChina ithe izibophezele ukusebenzisana namanye amazwe ukulwa nobubha emhlabeni. UHulumeni ushicilele lo mbiko obungaza impumelelo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now