nguZanele Buthelezi

nguZanele Buthelezi

UZanele yintatheli esimkatshubovu nezinze eChina.

13 Articles Published | Follow:
Umbango weChina ne-Australia kwezohwebo

Impi yezohwebo phakathi kweChina ne-Australia isinike ithuba iBeijing ukuthi ikhombise ukuthi obani omakhonya esifundeni i-Asia-Pacific.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isivumelwano sezohwebo phakathi kweChina ne-European Union

Ngesikhathi i-European Union ivalelisa iBritain emveni komzukuzuku weminyaka weBrexit, leli qoqo libonakala selithathe igxathu elikhulu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IChina ibeka phambili intuthuko yezokuthutha

Ukuthuthukisa ezokuthutha ngesivinini enye yezinto iChina ezigqaja ngayo, kanti le enye yezinto eyisibonelo ngazo kwamanye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ithimba leWHO liseChina ukuphenya ngomsuka wegciwane iCorona

Seligcine livunyelwe ukungena eChina ithimba lososayensi leWorld Health Organization (WHO) elizophenya ngomsuka wegciwane iCorona. Leli…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UBiden uthi umbango wezohwebo neChina usazoqhubeka

UMengameli osanda kukhethwa e-USA uJoe Biden usekuqinisekisile ukuthi angeke athathe zinyathelo zokususa intela yempahla ebekwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Akubonakali buzoba ngcono ubudlelwano phakathi kweChina ne-USA nakulokhu

Noma ngabe ubani ongena eWhite House akubonakali izoguquka kalula indlela i-USA eyibona ngayo iChina okuzoqinisa…

IChina ithembisa ukuba seqhulwini kwezobuchwepheshe

UMengameli waseChina uXi Jinping uthembisa ukuqhubeka nezinhlelo zokubeka phambili leli zwe kwezobuchwepheshe yize kunemizamo yokukhubaza…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kubukeka iChina ilulawula ngempumelelo ukhuvethe

EChina, nokuyizwe lapho igciwane elibanga ukhuvethe laqala ukubonakala khona ngoZibandlela odlule, isimo sesibonakala singesejwayelekile. Enhlokodolobha…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Okungafundwa kwabaseChina njengoba iCoronavirus isabalala

Izinga lokutheleleka kwabantu ngegciwane iCoronavirus libonakala lehla eChina, la elaqubuka khona ngoZibandlela odlule, nosekunika ithemba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ishayelwe ihlombe iChina ngokuphuthuma yakhe izibhedlela

IWorld Health Organization (WHO) isikhiphe umyalelo wesimo esiphuthumayo sezempilo ezingeni lomhlaba ngenxa yesifo esisha iCoronavirus…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Igciwane litatazelisa iChina namanye amazwe

Izwe iChina lisemjahweni wokuzama ukunqanda ukubhebhetheka kwegciwane elisha coronavirus neliyingozi eliphazamisa ukuphefumula neselibulale abantu abangaphezulu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IChina ihola imikhankaso yokuqeda ubuphofu

UHulumeni waseChina uhlele ukuthi uqede ububha ngonyaka wezi- 2020 kuleli lizwe. Yize kubonakala kuwumsebenzi omkhulu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inkulumongqangi ithinte ubudlelwano ne-Afrika

Ethula inkulumo yakhe yokuvula iPhalamande uMengameli uZuma ukuphakamisile ukubaluleka kwezobudlewano namazwe omhlaba, ikakhulukazi awase-Afrika. Noma…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now