Now Reading
IChina ihola izinhlelo zokwethula imalidijithali kuqedwa imali yamaphepha
Dark Light

IChina ihola izinhlelo zokwethula imalidijithali kuqedwa imali yamaphepha

Uke usicabange isikhathi lapho imali onayo isihlala kumakhalekhukhwini wakho kunokuthi amaphakethe agcwale amaphepha nohlweza olukuqhatha nezinswelaboya?

Empeleni lesi sikhathi sesifikile njengoba elinganiselwa emashumini ayisithupha amazwe aphezu kwemizamo yokwethula imalidijithali emhlabeni.

Kodwa ngesikhathi amanye amazwe esacabanga, iChina iyona ebonakala ihamba phambili ohlelweni lokusungula nokwethula imalidijithali.

UHulumeni wakuleli zwe uqale ngowezi-2014 ukuhlanganisa uhlelo lwemalidijithali, kwase kuthi ngowezi-2019 baqala ukuhlola lolu hlelo lwe-e-CNY noma iDigital Currency Electronic Payment ezifundeni ezahlukene kuzwelonke, nabathi kuze kube imanje selube yimpumelelo.

Imalidijithali kulindeleke ukuthi ikhishwe ibhangengodla iPeople’s Bank of China (PBOC) iphinde yesekelwe ngomthetho uHulumeni njengemali esebenzayo esikhundleni semali eyiphepha. Abantu abaphumelela imincintiswaneni yokuba ingxenye yokuhlola ukusebenza kohlelo bathola imali abazoyisebenzisa emadolobheni afana neShanghai, iShenzhen kanye neBeijing, lapho kunezitolo eziyingxenye yalolu hlelo.

“Imizamo izobheka kakhulu ekuqiniseni ingqalasizinda kuphinde kuqiniswe ukuphepha kohlelo kanye nemithetho ezohambisana nayo imalidijithali,” kuchaza uLi Bo oyiPhini likaMphathi webhangengodla eChina.

Nokho kuzobe kungeyona into abayiqabukayo abantu baseChina indaba yemalidijithali.  Abantu bakuleli lizwe bavele basebenzisa kakhulu uhlelo lwezinkampani zangasese i-Alipay neWechat ukukhokha ezitolo noma ukukhokha esitimeleni ngale kokuthi ukhiphe imali ephaketheni.

Uma une-App yalezi zinkampani kuseli yakho uyakwazi ukufaka imininingwane yekhadi lakho lasebhange ukuze ukwazi kusebenzisa imali ekulona ngokuthi uveze iQR Code.

Izikhulu ezivela ebhangengodla sezicabanga ukuhlola lolu hlelo lokukhokha emdlalweni iBeijing Winter Olympics 2022.

Lokhu kuzoba kungokokuqala ukuthi iChina ilwenze luvuleleke kubantu bamazwe angaphandle.   Abavakashi bazonikwa imali abazokwazi ukuyisebenzisa ngaso isikhathi se-Olympics ngonyaka ozayo.

See Also

Ekhuluma engqungqutheleni iBoao kuleli sonto uLi Bo wePBOC, uthe: “Okwamanje sibheke kakhulu ekuqinisekiseni ukuthi imalidijithali igcina isebenza ngempumelelo eChina.”

Nokho iChina ithe isinawo amazwe exoxisana nawo ukuhlela indlela yokusebenzisa iimalidijithali kwezohwebo.  Phakathi kwalawo mazwe kubalwa iThailand kanye ne-United Arab Emirates.

Ezinye izingqapheli zithi lolu hlelo luzosiza ukukhuphulela ezingeni lamazwe ngamazwe imali yaseChina iRenminbi ephinde ibizwe nge-yuan, nokuyinto abathi izobeka engcupheni idola lase-USA.

Into ebalulekile ngalolu hlelo lwemalidijithali ukuthi le mali inciphisa amathuba okulahla imali noma okukhuthuzwa.

Ngakolunye uhlangothi, lolu hlelo luzosiza uHulumeni ukuthi akwazi ukulandela ukushintshisana ngemali nokuzoba umsebenzi webhangengodla lezwe.

Scroll To Top