Now Reading
IChina ne-USA esivumelwaneni sokunqanda isivuvu somhlaba
Dark Light

IChina ne-USA esivumelwaneni sokunqanda isivuvu somhlaba

Yize ubudlelwano bungebuhle njengamanje, IChina ne-United States, bathe ukukubeka eceleni lokho ukuze bazame ukubambisana ukulwisana nesimo sesivuvu somhlaba.

La mazwe womabili, nokuyiwona akhiqiza ukungcola okukhulu okugcwele emoyeni, asenze isivumelwano sokuthi asebenzisane ukunqanda ukuguquguquka kwesimokade sezulu. Lesi sivumelwano sisayindwe uXie Zhenhua oyinxusa laseChina odabeni lwesimo sezulu kanye nozakwabo wase-USA uJohn Kerry obehambele izingxoxo zezinsuku ezimbili ebeziseShanghai.

Lesi sivumelwano sishayelwe ihlombe uNobhala Jikelele weNhlangano Yezizwe u-Antonio Guterres, othe ukubambisana phakathi kweBeijing neWashington kumqoka.

“Ukubambisana kweChina ne-USA kubalulekile. Kubalulekile odabeni lwesivumelwano saseParis. Kubalulekile emhlabeni wonke,” kusho uGuterres.

Isivumelwano saseParis sowezi-2015 esiphathelene nesimo sezulu sibophezela amazwe omhlaba ekutheni agcine izinga lesivuvu somhlaba lingaphansi kwama-20 Celsius, nokuthi amazwe omhlaba azame ukuligcina lingeqi kuma-50 Celsius.

IChina ne-USA bavumelene ngokuthi bazosebenza ndawonye ngokunjalo kanye namanye amazwe ukubhekana nale nhlekelele ekhungethe umhlaba yesimo sokuguquguquka kwezulu nokubonakala ngesivinini abathi sidinga ukunakwa ngokushesha.

“IChina ne-USA bayazibophezela ekusebenzisaneni ndawonye ngokunjalo kanye namanye amazwe ukulwisana nale nhlekelele yesimo sezulu, okumele kubhekwane nayo ngokukhulu ukuzimisela nesidumo esidingekayo,” ngokusho kwesitatimende esikhishwe ngokubambisana uXie noKerry emva komhlangano wabo.

“Womabili amazwe ahlose ukuthatha izinyathelo ezifanele ukukhuphula ukutshalwa kwemali ukwesekela uhlelo lokuyeka ukusebenzisa amalahle angcolisa umoya kuguqukelwe ezindleleni ezihambisana nokongiwa kwemvelo kumazwe asathuthuka,” ngokubalula kwelinye lamaphuzu akleliswe esitatimendeni seChina neMelika.

Ngokwezibalo izwe iChina ilona elikhiqiza umoya ongcolile omningi kunawo wonke amazwe, kuthi i-US ililandele ezithendeni.

Womabili la mazwe iwona anesandla esikhulu ekufudumaleni komhlaba ngezinga eliphezulu ngenxa yokuthi afaka izinga eliphezulu lesisi esingcolisa umoya ngenxa yokukhafuleka kwekhabhoni, ngokusebenzisa amandla kagesi ngokusebenzisa amalahle, uwoyela kanye namakhemikhali emvelo.

Ukubambisana kwalezi zikhondlakhondla zamazwe omhlaba ukuzama ukuguqula lesi simo esibonakala sesiphuma esandleni kuzosho lukhulu emizamweni yamazwe omhlaba.

UKerry uthe izingxoxo nozakwabo waseChina zigxile kakhulu ezindleleni zokuguquka ekusebenziseni amandla kagesi angcolisa umoya.

“Angikaze ngigweme ukuzwakalisa umbono wethu nosekelwa abantu abaningi wokuthi kumqoka kakhulu ukuthi kwehliswe izinga lokusebenzisa amalahle yonke indawo,” kusho uKerry khathi ekhuluma eseSouth Korea ngeSonto emva kohambo lwakhe lwaseChina.

Okhulumela uMnyango Wezangaphandle eChina uWang Wenbin, uthe zombili izinhlangothi zikhulume ngokukhululeka kanye nangokungagwegwesi mayelana nokumele kwenziwe ilawa mazwe ukulwisana nesimo sokuguquguquka kwesimokade sezulu.

See Also

“Zombili izinhlangothi zikugcizelele ukuthi ukuguquka kwesimo sezulu kuyinto ebucayi nebeka engcupheni intuthuko yabantu emhlabeni,” kusho uWan esithangamini sabezindaba kuleli sonto.

Uqhube wathi zombili izinhlangothi zizoqhubeka nokuxoxisana kanye nokuqinisa ukwabelana ngolwazi ezindaweni ezifana nokubekwa kwemigomo kanye nokuthuthukiswa kwezindlela ezihambisana nemvelo emazweni asathuthuka.

Phakathi kwezinto la mazwe avumelene ukuxoxisana ngazo ukuyaphambili kubalwa izindlela zokugcina izibopha zesivumelwano saseParis ukwehlisa ukudedelwa kwekhabhoni emoyeni ingakapheli iminyaka yama-2020.

IChina ne-USAbaphinde bavumelana ngokuthi bazosebenzisana ukugqugquzela ukuthi ingqungquthela yeNhlangano Yezizwe ephathelene nokuguquguquka kwesimokade sezulu iCOP 26 ezoba seGlasgow, eScottland, ngoLwezi iba impumelelo futhi ifezekisa ukulandelwa kwezibopho zesivumelwano saseParis.

Amazwe okuyiwona akhiqiza kakhulu isisi esingcolisa umoya amatasa abamba imihlangano ukulungiselela iCOP 26, okubalwa nomhlangano obizwe uMengameli wase-USA uJoe Biden wezinsuku ezimbili zingama-23 kuya zingama-24 kuMbasa. UBiden ubeke phambili udaba lwesimo sezulu kuHulumeni wakhe emva kokuthi umthelela we-USA wehle kakhulu ngaphansi kwaloyo obenguMengameli uDonald Trump owakhetha ukuhoxa esivumelwaneni saseParis, nokube sekuvulela iChina intuba yokuthi izihole phambili lezi zingxoxo.

Ekuthatheni kwakhe izintambo zombuso e-USA, uBiden ube esebuyisela leli lizwe kuzo zonke izithangami zamazwe omhlaba.

Scroll To Top