Now Reading
Amazwe aseNtshonalanga afuna ukuthi kudutshwe i-2022 Winter Olympics
Dark Light

Amazwe aseNtshonalanga afuna ukuthi kudutshwe i-2022 Winter Olympics

IChina isigxeke i-USA ngokusebenzisa imidlalo ye-Olympics ukufeza izinhloso zezepolitiki, nokuyinto leli lizwe elithi izogcina ilimaza abasubathi. Okhulumela uMnyango Wezangaphandle uWang Wenbin uthe iChina iyaphikisana nezinyathelo ze-USA zokuthi kudutshwe imidlalo.

UWang uthe amazwe omhlaba, ohulumeni kanye nekomidi le-Olympics bayaphikisana nalesi sinyathelo se-USA.
“Ngifuna ukugcizelela ukuthi ukwenza ezemidlalo udaba lwezepolitiki kuyinto ephambene nomoya we-Olympics futhi kuyinto engalimaza abasubathi,” kusho uWang.
UNgqongqoshe Wezangaphandle e-USA u-Antony Blinken utshele ikomidi labashayimthetho base-USA kuleli sonto ukuthi uxoxisana namazwe asondelene ne-USA ukubona ukuthi kungenzeka yini bathathe isinyathelo sokuduba imidlalo yeWinter Olympics ngonyaka ozayo.
IChina kulindeleke ukuthi isingathe imidlalo yeWinter Olympics ngoNhlolanja wonyaka ozayo eBeijing.

I-USA ifuna ukuthi amazwe ayidube le midlalo ye-2022 Winter Olympics ngoba isola iChina ngokuhlukumeza amalungelo esintu esifundeni iXinjiang kanti iphinde igxeke indlela okuphethwe ngayo idolobha iHong Kong.
“Sinxusa i-USA kanye neCanada ukuthi bayeke ukusebenzisa imidlalo ye-Olympics kulo mdlalo omubi wezepolitiki nokuthi bangathathi isinyathelo esiphikisana nabasubathi kanye nabathandi bezemidlalo,” kusho uWang.
UNdunankulu waseCanada uJustin Trudeau uthe imidlalo yeWinter Olympics ezosingathwa eBeijing inika ithuba amazwe akhathazekile ukuthi afake iChina ingcindezi ngomlando wayo odabeni lwamalungelo esintu.

Ekhuluma nephephandaba laseToronto, uthe iChina izoguqula indlela eyenza ngayo izinto uma amazwe ebumbene kulolu daba, ethi uzoluphakamisa futhi loludaba kwingqungquthela yamazwe adla izambane likapondi iG7 Summit kuleli sonto.
“Inkulu ingcindezi efakwa amazwe omhlaba kwizwe lase-China, ikakhulukazi njengoba kuza imidlalo ye-Winter Olympics ngonyaka ozayo,” kusho uTrudeau.
“Kungaba lula ukuthi iChina ishaye indiva izwe elilodwa, kodwa uma umphakathi wamazwe omhlaba ubumbana lokho kwenza ukuthi icabange ngenye indlela.”
Nokho ikomidi le-Olympics eCanada liyaphikisana nokuthi kudutshwe imidlalo, njengoba lithe leso sinyathelo ngeke size siphoqe iChina ukuthi yenze izinguquko odabeni lwamalungelo esintu.

Kuleli sonto, osopolitiki emazweni ayishumi nanye baqale izinyathelo ezishayamthetho okuhloswe ngazo ukufaka ingcindezi izinhloko zombuso ukuthi zidube imidlalo yama-Olympic eChina ngonyaka ozayo. ESishayamathetho sase-USA, uSihlalo wekomidi lezindaba zangaphandle uGregory Meeks ufake isiphakamiso sokunxusa i-International Olympic Committee ukuthi iqale uhlelo oluphuthumayo lokuthola izwe elizongenela iChina ekusingatheni lemidlalo yangonyaka ozayo.

I-USA isisole iBeijing ngokuthi ihlukumeza abantu besizwe sama-Uyghur kanye nokuba phezu komkhankaso wokusishabalalisa lesi sizwe, nokuyizinsolo iChina esizichithe iphindelela.
Umholi weDemocratic Party eSishayamthetho uNansy Pelosi usebe ngomunye babantu abaduna kudutshwe i-Olympics eChina.

See Also

UPelosi uthe akungavunyelwa ukuthi kunikwe isithunzi iChina ngokuthi izinhloko zombuso kanye nabanye abasubathu babe ingxenye yethimba elizoya eBeijing.
“Unaliphi ilungelo wena lokuthi ukhulume ngamalungelo esintu uma ungazimisele ukuhlonipha uhulumeni waseChina,” kusho uWang.

Nokho akusibo bonke abantu abahambisana nokuthi kudutshwe iWinter Olympics.
Umholi we-Olympics uthe ngesikathi kukhona ukukhathazeka ngeChina kanye nodaba lwamalungelo esintu, ukudutshwa kwama-Olympics angeke kusize.

Scroll To Top