Now Reading
Umnotho waseChina nowase-US uzofukula umnotho womhlaba
Dark Light

Umnotho waseChina nowase-US uzofukula umnotho womhlaba

Umbiko wakamuva weNhlangano Yezizwe uqagula ukuthi ukukhula kahle komnotho waseChina nowase-USA kuzosiza ukufukula izinga lokukhula komnotho womhlaba.

IDepartment of Social Affairs (DESO) engaphansi kwe-UN ikhiphe umbiko waphakathi nonyaka nobuyekeziwe iWorld Economic Situation and Prospects 2021, nocubungula isimo somnotho emhlabeni kanye nokulindelekile.

Emveni kokuqagela kokuqala ukukhula okusezingeni elingama-5.4% ngoMasingana, umbiko obuyekeziwe usuthi umnotho womhlaba uzokhula ngama-4.7%.

Ngesikhathi uzokhula ngezinga elincomekayo umnotho womhlaba, izinga labantu abanokhuvethe kanye nokungatholakali kalula kwamigomo yizona zinto ezizodala ukuthi kusabalale ngokushesha ukugonywa kwabantu.

Kubhekeke ukuthi umnotho waseChina ukhule ngama-8.2% kulo nyaka, kanti owase-USA kuthiwa uzokhula ngama-6.2%.

Umbiko uthi kusakude kakhulu ukuthi amazwe amaningi angaba sesimweni sokuthi anganqoba ukhuvethe.

Umbiko uthi amazwe asathuthuka kubhekeke ukuthi umnotho wawo ubencikinciki kuze kube owezi-2022 noma owezi-2023.

See Also

“Ukushesha kokufakwa kwezindlela zokunqanda ukusabalala kwegciwane lokhuvethe kusho ukukhula komnotho,” kuqhuba umbiko womnotho.

Njengamanje izinhlelo okuhlinzekwa ngazo amazwe zingasiza ukufukula abantu abakhungethwe ububha.  

Ubhubhane ukhuvethe selufake abantu abalinganiselwa ezigidini ezili-114 ezimweni ezinzima zobubha, kanti izigidi ezingama-58 zabantu abesifazane kanye nezingane.

Scroll To Top