nguSenzo Ngubane

UNgubane ungungoti wezindaba ezimayelana ne-Afrika nezokubusa.

105 Articles Published | Follow:
Eswatini bazoya okhethweni yize amaqembu ezepolitiki edonswa ngeketanga

Isonto liqale esegalelekile eSwatini wonke amathimba abelindelekile naqhamuka kwizinhlaka ezahlukene okubalwa i-African Union (AU), iSouthern…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kungenzeka yini ukuthi isibukelwa phansi i-United Nations General Assembly 

Kulenyanga, iGeneral Assembly okungenye yezinhlaka ezibalulekile ze United Nations (UN) ivule umhlangano wayo wonyaka nokuvame…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bebefeza izinjongo ze-UN abaholi base-Afrika

Imibono isalokhu iqhubekile nokwehlukana mayelana nokuhambela kwamazwe ase-Afrika e-Ukraine naseRussia emasontweni ambalwa edlule. Baningi abathi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ngabe ikude i-Afrika ukube kwalandelwa izifiso zabaqali bendlela

Eminyakeni eyi-60 eyedlule mhla we-25 kuNdasa kwabanjwa iNgqungquthela yokuqala ngqa yeNhlangano yamazwe ase-Afrika neyabizwa nge-Organisation…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bavumele i-USA neSaudi Arabia ukuba bagxambukele kweyaseSudan

Kunomkhuba ongafuni ukuphela wokuthi izingxabano zasegcekeni noma zomuzi owodwa kuthiwe azidingidwe kwamanye amagceke. Okuyaye kuxake…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umkhokha wokungqubuzana kwabaholi eSudan useyiva elingabanguleki

Umkhokha wokuphendukelana kwabaholi eSudan kuze kufinyelele ekuchithekeni kwegazi wangena kudala.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amagangangozi kaNdunankulu u-Abiy e-Amhara anganomthelela kokubili

Ngomhla zi-2 kuMbasa wezi-2018, u-Abiy Ahmed wakhethwa ngokusemthethweni njengoNdunankulu wase-Ethiopia, okusho ukuthi sekuphele iminyaka emihlanu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
I-UNSC-1973: Isinqumo esabhubhisa izwe

Mhla zili-17 kuNdasa we-2011 umhlaba wonke, ikakhulukazi i-Afrika yashaywa ngemfe iphindiwe yi-United Nations ngesinqumo eyasithatha…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Icheme obala i-International Criminal Court koluthinta uPutin

Ngeledlule, iNkantolo yamazwe ngamazwe i-International Criminal Court (ICC) iphinde yaziveza ukuchema nokuthanda ukugxambukela kwezepolitiki yamazwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubuqhwaga be-USA ne-EU busekhona eZimbabwe

I-United States of America (USA) iphinde yakhombisa ubuqhwaga ngokuthi ikhiphe isitatimende ngesonto eledlule ngesinqumo sokuqhubeka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ingamahele inhlangano yezizwe ezihlangene nge-Ukraine

NgoLwesithathu olwedlule i-United Nations General Assembly (UNGA) okungenye yezinhlaka ezibalulekile kakhulu ze-UN ngoba wonke amazwe…

Impumalanga yeDRC yisifundazwe esiyinkambu yezempi

Asikho isifundazwe ezwenikazi i-Afrika esesaziwa njengesiyi ‘nkambu yamasosha’ ukwedlula iMpumalanga yeDRC. Selokhu kwathi nhlo, ikakhulukazi…

Izogqugquzelela ezohwebo ingqungquthela ye-AU

Intaka ibekelwe amazolo kwiNhlokodolobha yase Ethiopia i-Addis Ababa kule mpelasonto lapho kulindeleke ukuba i-African Union…

Ayabuya amafagugu ase-Afrika abesemazweni

Abasiki bebunda sebekuqinisekisile impela ukuthi selidumela emansumpeni ngeyokubuyiselwa e-Ivory Coast kwelinye lamafagugu ezwe eli kudukathole…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Azinamthelela izingqungquthela zokulwa nenkohlakalo

KuNdasa nonyaka kuzobanjwa ingqungquthela yeNhlangano ebizwa ngePan-African Network Conference on Fighting Illicit Financial Flows in…

Ayonanga ngalutho iNingizimu Afrika

Sekuyinsakavukela kuhle komchilo wesidwaba ukuthi oHulumeni bamazwe anobudlelwano ikakhulukazi obufaka ezokuphepha babenezinhlelo ezimisiwe lapho ezempi…

Bazokha ngankezonye: Kwembulwe ikhasi elisha kweyase-Ethiopia

Isibopho esizoqeda ukuphalala kwegazi.
Inhlokomo yokuhlangana kwemihlathi eyazanayo.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umkhokha: Impethu yokuketulwa kohulumeni e-Afrika iphethwe ndawondawo

Kusukela ngeminyaka ye-1960 lapho amazwe ase-Afrika ayeseqala ukuthola inkululeko, kwahambisana nokuqala kwezigameko zokuqunjwa phansi kohulumeni nemibuso

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umkhokha: Impethu yokuketulwa kohulumeni e-Afrika Indawondawo

Kusukela ngeminyaka ye-1960 lapho amazwe ase-Afrika ayeseqala ukuthola inkululeko, kwahambisana nokuqala kwezigameko zokuqunjwa phansi kohulumeni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amachaphazelo empi ye-Ukraine neRussia e-Afrika

Ozitshela ukuthi le mpi ephakathi kwe-Ukraine noma neNorth Atlantic Treaty Organisation (NATO) kanye neRussia, nosekuphele…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UNdunankulu wase-Ethiopia uzalezwe yinja endlini

Emveni kokwenza le nkulumo, kumele izinhlaka ezikhona ezwenikazi, ezifana ne-African Union (AU) kanye nezinye zimkhumbuze oka-Ahmed ukuthi nyakenye mhlazane kuqala lolu dweshu e-Ethiopia wafunga wagomela ukuthi le mpi uzoyiqeda kungakapheli izinyanga ezi-3 ngoba uHulumeni awuholayo uzobe ubhekene nezigcwelegcwele ezingelutho.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sekulele ezakhamuzini ngokuzokwenzeka eSudan

Uma kukhona abaholi bamazwe ehlukene nalabo bezinhlaka ezifana ne-African Union (AU), i-European Union (EU), kanye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isenzangakhona: Isidinga iSADC eyaKwaNgwane

Sekuphele izinyanga ezithi azibe yisi-5 kwaqubuka imibhikisho Eswatini nokucacile ukuthi, uma kungathathwa izinyathelo ezinqala zokuthola…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imibuzo ngengqungquthela yeFrance ne-Afrika

Okungaphinde kwenze lesi sinqumo sikaMacron sithathwe njengesikhombisa indelelo wukuthi, kuwo lonyaka wabiza inggungquthela naye eyaziwa njengeFrance-Africa Summit, lapho ahlangana khona noMengameli bamazwe ase-Afrika.

This content is for subscribers only.
Login Join Now