nguSenzo Ngubane

UNgubane ungungoti wezindaba ezimayelana ne-Afrika nezokubusa.

97 Articles Published | Follow:
Icheme obala i-International Criminal Court koluthinta uPutin

Ngeledlule, iNkantolo yamazwe ngamazwe i-International Criminal Court (ICC) iphinde yaziveza ukuchema nokuthanda ukugxambukela kwezepolitiki yamazwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubuqhwaga be-USA ne-EU busekhona eZimbabwe

I-United States of America (USA) iphinde yakhombisa ubuqhwaga ngokuthi ikhiphe isitatimende ngesonto eledlule ngesinqumo sokuqhubeka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ingamahele inhlangano yezizwe ezihlangene nge-Ukraine

NgoLwesithathu olwedlule i-United Nations General Assembly (UNGA) okungenye yezinhlaka ezibalulekile kakhulu ze-UN ngoba wonke amazwe…

Impumalanga yeDRC yisifundazwe esiyinkambu yezempi

Asikho isifundazwe ezwenikazi i-Afrika esesaziwa njengesiyi ‘nkambu yamasosha’ ukwedlula iMpumalanga yeDRC. Selokhu kwathi nhlo, ikakhulukazi…

Izogqugquzelela ezohwebo ingqungquthela ye-AU

Intaka ibekelwe amazolo kwiNhlokodolobha yase Ethiopia i-Addis Ababa kule mpelasonto lapho kulindeleke ukuba i-African Union…

Ayabuya amafagugu ase-Afrika abesemazweni

Abasiki bebunda sebekuqinisekisile impela ukuthi selidumela emansumpeni ngeyokubuyiselwa e-Ivory Coast kwelinye lamafagugu ezwe eli kudukathole…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Azinamthelela izingqungquthela zokulwa nenkohlakalo

KuNdasa nonyaka kuzobanjwa ingqungquthela yeNhlangano ebizwa ngePan-African Network Conference on Fighting Illicit Financial Flows in…

Ayonanga ngalutho iNingizimu Afrika

Sekuyinsakavukela kuhle komchilo wesidwaba ukuthi oHulumeni bamazwe anobudlelwano ikakhulukazi obufaka ezokuphepha babenezinhlelo ezimisiwe lapho ezempi…

Bazokha ngankezonye: Kwembulwe ikhasi elisha kweyase-Ethiopia

Isibopho esizoqeda ukuphalala kwegazi.
Inhlokomo yokuhlangana kwemihlathi eyazanayo.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umkhokha: Impethu yokuketulwa kohulumeni e-Afrika iphethwe ndawondawo

Kusukela ngeminyaka ye-1960 lapho amazwe ase-Afrika ayeseqala ukuthola inkululeko, kwahambisana nokuqala kwezigameko zokuqunjwa phansi kohulumeni nemibuso

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umkhokha: Impethu yokuketulwa kohulumeni e-Afrika Indawondawo

Kusukela ngeminyaka ye-1960 lapho amazwe ase-Afrika ayeseqala ukuthola inkululeko, kwahambisana nokuqala kwezigameko zokuqunjwa phansi kohulumeni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amachaphazelo empi ye-Ukraine neRussia e-Afrika

Ozitshela ukuthi le mpi ephakathi kwe-Ukraine noma neNorth Atlantic Treaty Organisation (NATO) kanye neRussia, nosekuphele…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UNdunankulu wase-Ethiopia uzalezwe yinja endlini

Emveni kokwenza le nkulumo, kumele izinhlaka ezikhona ezwenikazi, ezifana ne-African Union (AU) kanye nezinye zimkhumbuze oka-Ahmed ukuthi nyakenye mhlazane kuqala lolu dweshu e-Ethiopia wafunga wagomela ukuthi le mpi uzoyiqeda kungakapheli izinyanga ezi-3 ngoba uHulumeni awuholayo uzobe ubhekene nezigcwelegcwele ezingelutho.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sekulele ezakhamuzini ngokuzokwenzeka eSudan

Uma kukhona abaholi bamazwe ehlukene nalabo bezinhlaka ezifana ne-African Union (AU), i-European Union (EU), kanye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isenzangakhona: Isidinga iSADC eyaKwaNgwane

Sekuphele izinyanga ezithi azibe yisi-5 kwaqubuka imibhikisho Eswatini nokucacile ukuthi, uma kungathathwa izinyathelo ezinqala zokuthola…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imibuzo ngengqungquthela yeFrance ne-Afrika

Okungaphinde kwenze lesi sinqumo sikaMacron sithathwe njengesikhombisa indelelo wukuthi, kuwo lonyaka wabiza inggungquthela naye eyaziwa njengeFrance-Africa Summit, lapho ahlangana khona noMengameli bamazwe ase-Afrika.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IMorocco igqemeke engeqiwa ntwala

Lesi sivumelwano besizovumela imikhumbi eli-128 evela emazweni ali-11 angamalungu e-EU ukuthi adobe ogwini oluseduze neMorocco.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UNobhala Jikelele we-United Nations uphonse inselela kubaholi bamazwe

Sekwaba yinjwayelo ukuthi oNobhala Jikelele be-United Nations (UN) ngokwehlukana kwabo, kufike isikhathi lapho beshicilela umbiko…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ziyanda izingxabano ngemingcele yolwandle e-Afrika

Izingxabano azigcini kuphela kulesifundazwe, ngoba eMpumalanga ye-Afrika, iKenya, iSomalia kanye neTanzania ngamanye amazwe abanga umngcele osolwandl

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AboHlanga eKenya basalila ngamaNkinsimane

AboHlanga kulomhlaba balahlelwa emgubaneni , ezabelweni ezazingabasizi ngalutho ngaphandle kwesinxephezelo. Kepha ngakolunye uhlangothi izifikanamthwalo zabelwa inono lomhlaba oseKiricho

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ikusasa elinokuthula eTunisia lisemahlombe kaMengameli u Saïed

Mhla zingama-17 kuZibandlela 2010, uMohamed Bouazizi owayengumthengisi emgwaqeni washona emveni kokuzishisa ngomlilo. UBouazizi wakwenza lokhu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kukhona ukugejana phakathi kweSADC neMozambique ngeyaseCabo Delgado

Mhla zili-10 kwephezulu uHulumeni waseRwanda ukuqinisekisile ukuthi usuthumele amasotsha namaphoyisa abalelwa e-1000 eCabo Delgado, nazoba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ameva iSADC ezohlangabezana nawo kolwaseSwatini

Kumele inconywe iSouthern African Development Community (SADC) ngesenzo sayo saleli sonto, nesiyinto engavamile, sokuthathela phezulu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinguquko ezizoqhamuka eSwatini azingemuki neSihlalo soBukhosi

Siphila esikhathini lapho indlela izintatheli, abezindaba nemithombo yokuxhumana ngokwehlukana kwayo abasebenza ngayo yenza kungabi lula…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now