nguSenzo Ngubane

UNgubane ungungoti wezindaba ezimayelana ne-Afrika nezokubusa.

89 Articles Published | Follow:
Bazokha ngankezonye: Kwembulwe ikhasi elisha kweyase-Ethiopia

Isibopho esizoqeda ukuphalala kwegazi.
Inhlokomo yokuhlangana kwemihlathi eyazanayo.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umkhokha: Impethu yokuketulwa kohulumeni e-Afrika iphethwe ndawondawo

Kusukela ngeminyaka ye-1960 lapho amazwe ase-Afrika ayeseqala ukuthola inkululeko, kwahambisana nokuqala kwezigameko zokuqunjwa phansi kohulumeni nemibuso

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umkhokha: Impethu yokuketulwa kohulumeni e-Afrika Indawondawo

Kusukela ngeminyaka ye-1960 lapho amazwe ase-Afrika ayeseqala ukuthola inkululeko, kwahambisana nokuqala kwezigameko zokuqunjwa phansi kohulumeni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amachaphazelo empi ye-Ukraine neRussia e-Afrika

Ozitshela ukuthi le mpi ephakathi kwe-Ukraine noma neNorth Atlantic Treaty Organisation (NATO) kanye neRussia, nosekuphele…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UNdunankulu wase-Ethiopia uzalezwe yinja endlini

Emveni kokwenza le nkulumo, kumele izinhlaka ezikhona ezwenikazi, ezifana ne-African Union (AU) kanye nezinye zimkhumbuze oka-Ahmed ukuthi nyakenye mhlazane kuqala lolu dweshu e-Ethiopia wafunga wagomela ukuthi le mpi uzoyiqeda kungakapheli izinyanga ezi-3 ngoba uHulumeni awuholayo uzobe ubhekene nezigcwelegcwele ezingelutho.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sekulele ezakhamuzini ngokuzokwenzeka eSudan

Uma kukhona abaholi bamazwe ehlukene nalabo bezinhlaka ezifana ne-African Union (AU), i-European Union (EU), kanye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isenzangakhona: Isidinga iSADC eyaKwaNgwane

Sekuphele izinyanga ezithi azibe yisi-5 kwaqubuka imibhikisho Eswatini nokucacile ukuthi, uma kungathathwa izinyathelo ezinqala zokuthola…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imibuzo ngengqungquthela yeFrance ne-Afrika

Okungaphinde kwenze lesi sinqumo sikaMacron sithathwe njengesikhombisa indelelo wukuthi, kuwo lonyaka wabiza inggungquthela naye eyaziwa njengeFrance-Africa Summit, lapho ahlangana khona noMengameli bamazwe ase-Afrika.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IMorocco igqemeke engeqiwa ntwala

Lesi sivumelwano besizovumela imikhumbi eli-128 evela emazweni ali-11 angamalungu e-EU ukuthi adobe ogwini oluseduze neMorocco.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UNobhala Jikelele we-United Nations uphonse inselela kubaholi bamazwe

Sekwaba yinjwayelo ukuthi oNobhala Jikelele be-United Nations (UN) ngokwehlukana kwabo, kufike isikhathi lapho beshicilela umbiko…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ziyanda izingxabano ngemingcele yolwandle e-Afrika

Izingxabano azigcini kuphela kulesifundazwe, ngoba eMpumalanga ye-Afrika, iKenya, iSomalia kanye neTanzania ngamanye amazwe abanga umngcele osolwandl

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AboHlanga eKenya basalila ngamaNkinsimane

AboHlanga kulomhlaba balahlelwa emgubaneni , ezabelweni ezazingabasizi ngalutho ngaphandle kwesinxephezelo. Kepha ngakolunye uhlangothi izifikanamthwalo zabelwa inono lomhlaba oseKiricho

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ikusasa elinokuthula eTunisia lisemahlombe kaMengameli u Saïed

Mhla zingama-17 kuZibandlela 2010, uMohamed Bouazizi owayengumthengisi emgwaqeni washona emveni kokuzishisa ngomlilo. UBouazizi wakwenza lokhu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kukhona ukugejana phakathi kweSADC neMozambique ngeyaseCabo Delgado

Mhla zili-10 kwephezulu uHulumeni waseRwanda ukuqinisekisile ukuthi usuthumele amasotsha namaphoyisa abalelwa e-1000 eCabo Delgado, nazoba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ameva iSADC ezohlangabezana nawo kolwaseSwatini

Kumele inconywe iSouthern African Development Community (SADC) ngesenzo sayo saleli sonto, nesiyinto engavamile, sokuthathela phezulu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinguquko ezizoqhamuka eSwatini azingemuki neSihlalo soBukhosi

Siphila esikhathini lapho indlela izintatheli, abezindaba nemithombo yokuxhumana ngokwehlukana kwayo abasebenza ngayo yenza kungabi lula…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bathela izwekazi ngehlazo abaholi kweyaseCameroon ne-Ethiopia

Izimpi zombango ezisaqhubekile e-Ethiopia naseCameroon, ukudicilelwa phansi kwamalungelo ezakhamuzi okwenzekayo ngenxa yale zimpi, ukwanda kobulelesi,…

Abakenzi lutho: Basengula ngomlando nezwekazi i-Afrika

Okwenziwe yiFrance neGermany ngesonto eledlule okuthinta umlando wala mazwe iRwanda neNamibia kumele sikuthathe nje ngokwembula…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ithonya likaMacron lingayisiza yini i-Afrika?

Impela awumbiwa ndawonye! ‘unenhlanhla emangalisayo’ uMengameli uMacron waseFrance ngoba ube ngowokuqala kubaholi base-Europe – ngalesi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Simangazile isicelo sokuthuthwa kwe-AFRICOM iyiswe e-USA

Lesi sikhathi sonyaka – ikakhulukazi lena ephezulu uNhlaba – samiselwa ukubungaza ukusungulwa kwe-Organisation of African…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isalindiwe iSouthern African Development Community ngeyaseCabo Delgado

Kubili okwenzeke kuleli sonto okungavamile kuNhlangano yamazwe ase-Afrika eseNingizimu, iSouthern African Development Community (SADC). Okokuqala,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sekuqalile ukungaboni ngasolinye kwesobuMengameli eChad

Kuvamile ukuthi uma kwedlule emhlabeni obekade engumholi wezwe lase-Afrika uma kubhalwa ngaye kugxilwe kakhulu ezintweni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Impi ivubelwa ‘abokuthula’ base-Eritrea nase-Ethiopia

Asingabazi ngokuthi abaphathi beNobel Peace Prize, ukube babazi ukuthi uNdunankulu u-Abiy Ahmed wase-Ethiopia kanye noMengameli…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ibuye ilambatha iNingizimu Afrika engqungqutheleni ye-African Union

Eyehlakelele iNingizimu Afrika engqungqutheleni ye-African Union (AU) ebibanjwe ngempelasonto lapho ibuye ilambatha emveni kokuba ibigaqele…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now