nguMenzi Jele

23 Articles Published | Follow:
Busabonakala ubuholi bukaLembede nanamuhla

Intsha ngabantu abanomfutho, nentshisekelo yokwenza izinto ngendlela yabo. Abanye abantu abasha bayisibonelo esihle emphakathini ekubeni…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Iminjunju yomhlaba isuka kude, ijulile, ibanzi

UMnu uZephania L. Mothopeng wayenguMengameli wePan Africanist Congress of Azania (PAC). Wayebizwa nge ‘Bhubesi Lase-Azania’.…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Usuku olwaguqula ukubukwa kweNingizimu Afrika

Ngesikhathi i-Economic Freedom Fighters (EFF) izama ukuguqula isimo somlando ngesimemezelo sokuvalwa kwezwe ngesonto elizayo iPan…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Wazibukula uphahla lwezinkulungwane olwaba yiSoweto uSofasonke

I-Orlando Pirates FC, edume kangaka namuhla ngekaMpanza, isungulwe nguye. Nabaholi bepolitiki babemhlonipha uSandanezwe

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Kwezwakala amahemuhemu okufa kukaBhambatha

ISilo uDinuzulu siboshwe izikhathi eziningi uMbuso wamaNgisi. Sake saboshwa ngoba kuthiwa saba neqhaza eMpini Yamakhanda,…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Usuku olwaguqula ukubukwa kweNingizimu Afrika

Minyaka yonke usuku lo mhla zingama-21 kuNdasa, eNingizimu Afrika, lubungazwa njengelanga Lamalungelo Abantu. Kuqale ngesikhathi…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Inhlangano iBCM yayibeka owoHlanga eqhulwini

Unya olwalwenziwa ngabamhlophe befuqwa ubandlululo nenzondo lwadala ukuzenyeza okukhulu kwaboHlanga. Babethathiswa ekwezinto hhayi abantu ngesikhathi…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Uhlelo lukaNdunankulu lungasimamisa isifundazwe

Kusasinda kwehlela emnothweni waKwaZulu-Natal njengoba inani elingama-29,1% labantu okufanele ukuba ngabe liyasebenza lingaqashwe ndawo. Ukuvaleka…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
USeme uhlonishwa ngokuqanjwa kwesibhedlela ngaye

Makhathaleni kuwona lo nyaka kuzokwethulwa emphakathini isibhedlela sikanokusho esiseBridge City, KwaMashu, enyakatho yeTheku esiqanjwe ngomsunguli…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Izithebe zesabelomali zizokhishwa ngokwezisu zeminyango

Kwethulwa isabelomali seminyango kaHulumeni wesiFundazwe, namhlanje (ngoLwesihlanu), eMgungundlovu. Akukho okutheni okungalindelwa enkulumeni kaMphathiswa Wezezimali esifundazweni,…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
UMaThethiwe: Umhlengikazi kwezempilo, kwezenhlakahle nakwezepolitiki

NgoMandulo wonyaka we- 1944 ngesikhathi kwethulwa ngokusemthethweni i-African National Congress Youth League (uVukayibambe), wayeyedwa owesifazane…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Iyanqaphaza iDA ngemali yomcimbi oKhahlamba

Uzalelwe yinja endlini uMasipala uKhahlamba (eBergville), ngaphansi kwesifunda uThukela, enyakatho ntshonalanga yeKwaZulu-Natal. IDemocratic Alliance (DA)…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
UNomvo Booi wayeyisishoshovu sePan Africanist Congress

Uma isibhuda sesisukuma sithatha izikhali siphikelela empini, kusuke kubonakala ukuthi cha uMthimba usunyathela indle yabantwana,…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Sibungaza uMzala Nxumalo

Uma kuvele isifo noma umkhuhlane omkhulu emzini othile akubuzwa. Uzwa ngesililo siqhuma phezulu, ubone ngoklele…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Bayibambe ishisa abaholi bombutho wabesifazane be-IFP

UMholi we-Inkatha Freedom Party (IFP) osethathe umhlalaphansi, iNkosi uMangosuthu Buthelezi, ubengaqedi ukwethula inkulumo yakhe kunoma…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Babekiwe abanqunywa ngenxa yezibhelu zaseMkhumbane

Eminyakeni engamashumi ayisithupha edlule mhla zingama-24 kuMasingana we-1960, uMkhumbane ‘eMkheyi” owaziwa ngeCato Manor, kwaKito, wawakhelene…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Akhala ngokungahleleki koMnyango aMakhosi

Phezu kwemithetho okungenzeka ukuthi iyabangwa kakhulukazi ngokhetho oluzayo lwemikhandlu, leli phephandaba selingakuveza ukuthi umongo wakho…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
UMoses Mabhida: Usozinyunyana olethele leli izingunquko ezimqoka

INkosi u-Albert John Luthuli, yaba ngumuntu wokuqala e-Afrika ukunikwa indondo ehlonishwayo emhlabeni jikelele, iNoble Peace…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Inezingxabo inkohlakalo, uZondo ufuna ukwelulelwa isikhathi

Efingqa inkulumo ende esithangamini sabezindaba emini izolo (ngoLwesine) lowo onguSihlalo weKhomishini ephenya ngokugwamandwa kwamandla ombuso…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
USol Plaatjie: UMtswana owayezigqaja nowayengacwasi

Eminyakeni eli-108 umzabalazo waboHlanga wakhiqiza hhayi kuphela inhlangano kepha nabaholi abathile namagalelo abo waguqula indlela…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ungezitshwe kalula uZibandlela ngenxa yezigomagoma zakuleli

Ingabe we mhla ziyisi-5 kuZibandlela sakwenzani singabantu baseNingizimu Afrika. Usilethela amaqhawe emhlabeni uphinde usephuce wona.…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Kazi kukhonani emgodleni wethimba leCogta

Sebelifulathele iTheku, oMengameli uCyril Ramaphosa nethimba labaholi boMnyango Wezokubusa Ngokubambisana Nezobuholi BoMdabu Kuzwelonke. Bebezulazula enyakatho…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Iminyaka elahlekile kuhilelwa intuthuko eThekwini

UHulumeni Wendawo uhlala ungumkhathi kaHulumeni oyinkimbinkimbi futhi unezinto ezahlukene kunoma yimuphi omunye uHulumeni. Useduze futhi…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here