IziShayamthetho

INkantolo ikhiphe isinqumo esibuyisa ithemba

Umfelandawonye wamaqembu eGauteng uthi isinqumo seNkantolo eNkulu yaseGoli siyimpumelelo ezakhamuzini. INkantolo eNkulu inikeze iDolobha laseGoli…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amakomiti eSishayamthetho aletha ithemba kubantu

Emizamweni yaso yokuqinisekisa ukuthi uHulumeni waKwaZulu-Natal usebenza kahle, iSishayamthetho salesi sifundazwe sesisungule amakomiti azoqapha uma…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uhlelo lukaNdunankulu lungasimamisa isifundazwe

Kusasinda kwehlela emnothweni waKwaZulu-Natal njengoba inani elingama-29,1% labantu okufanele ukuba ngabe liyasebenza lingaqashwe ndawo. Ukuvaleka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izithebe zesabelomali zizokhishwa ngokwezisu zeminyango

Kwethulwa isabelomali seminyango kaHulumeni wesiFundazwe, namhlanje (ngoLwesihlanu), eMgungundlovu. Akukho okutheni okungalindelwa enkulumeni kaMphathiswa Wezezimali esifundazweni,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iqhaza leDA eSishayamthetho saKwaZulu-Natal

ISIFUNDAZWE iKwaZulu- Natal asikaze sibe sesimweni esibucayi njengalesi njengoba umbango oqhubekayo wangaphakathi eqenjini le-ANC kuyiwo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umhlangano wokuqala wokucaba indlela yangowezi-2018

ISIGUNGU esiphezulu seKhabhinethi kaHulumeni waKwaZulu-Natal sibe nomhlangano wokuqala kulo nyaka ngoLwesithathu nalapho sidingide khona izinkinga…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now