nguSiyabonga Mtetwa

56 Articles Published | Follow:
UThebe Magugu uklama umlando ngengqephu

Ungomunye wamaciko ahlonishwayo kuleli kanti igama lakhe alisali uma kukhulunywa ngabasiki bengqephu abavelele emhlabeni yize…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Idili Lonyaka: Aseqalile amalungiselelo e-UFWME yakulo nyaka

Umhleli we-UFWME ugqugquzela eyokufukulwa kwamaciko asafufusa emalokishini nasezindaweni zasemakhaya.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INdzenga Tours emkhankasweni wokulondolozwa kwamafagugu kaZulu

Ibe impumelelo iMeeting Africa Tour yokuqala kulo nyaka eyingxenye yochungechunge lemikhankaso yezokuvakasha ehlelwa yiNdzenga Tours.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ifike kwezwakala ingqephu nemisiko yeMaxhosa eParis

Wamukelwe ngesasasa umbukiso wokuqala ngqa weMaxhosa Afrika eParis Fashion Week eqhubekayo njengoba kade yethula izimpahla zayo zentwasabusika nobusika obubizwa nge-My Convinction (Collection AW2024).

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Igcagcele esokeni emacikweni ngemibuthano yokhetho

Ukuba yinoni kwelikaMthaniya emaqenjini ezepolitiki njengoba sezihubela sakusha ngokhetho lukazwelonke sekwenze namaciko akulesi sifundazwe abekhala ngendlala aphuma kulolu sizi.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umthente uhlaba usamila, uTyla ukufakazele

Iciko lakuleli eliselincane uTyla Seethal wodumo lwengoma iWater uhlabane ngendondo yakhe yokuqala yeGrammy kusihlwa ngaphansi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubuciko besithombe: Umlando ophakelwa ngeso

Ikusasa lethu njengabantu liyohleze lixhumene nemumva lethu, ngisho noma sesithuthuke kangakanani ngobuchwepheshe nangolwazi. Kunoma iyiphi…

Ndlelanhle Nkomose

ElaboHlanga libungaza iqhaza lengqalabutho yomthwebuli wakuleli elibekwe endlini yalo yokugcina izolo uDkt Peter Magubane. USothole…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ezokuphepha ziqinisiwe kulamaholide eThekwini

IMeya yaseThekwini uMnu Mxolisi Kaunda wethule umkhankaso owaziwa nge ‘Durban Sizzling Summer’ ngoMandulo ngenhloso yokuheha…

Likhulu isasasa ngengoma ezohlukanisa unyaka

Libukeka lilikhulu isasasa kubalandeli ngengoma engase ihlukanise unyaka eziteshini zemisakazo kuleli kulonyaka. Abaculi okuyibo abapikwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bakhalaza ngokukhokhelwa amakinati abashayeli be-Uber neBolt

Zilokhu zikhuphuke njalo izikhalazo zabashayeli bezimoto ezithutha ngaphansi kwezinkampani iBolt ne-Uber ezaziwa nge-ride hailing, abakhalaza…

UBebe Winans nolozolo eThekwinini kulempelasonto

Abathandi bomculo opholile we-RnB nowokholo bazobe bekhomba ngophakathi kusasa njengoba isihlabani somculi waphesheya uBenjami “Bebe”…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Vikela ucingo lwakho ku-malware uma usebenzisa izindawo zokushaja

Izigidigidi zabantu zisebenzisa amaselula namakhompyutha njengendlela yokuxhumana nokwenza imisebenzi eyahlukahlukene. Lamagajethi asebenza ngamandla ebhethri edinga…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uthando lwezobuchwepheshe lumenze wasungula i-App yamaciko

Ezinyangeni ezimbili ezedlule ngibhale ngokubaluleka ngokuthuthukiswa kwamakhono ezindaweni zasemakhaya nasemalokishini, nokuthi lokhu kungawulekelela kanjani umnotho…

Imbangi yeTwitter: Ngabe iThreads iza nokwehlukile?

Kuningi esikubone kwenzeka kwezokuxhumana kuleli sonto emhlabeni. Okunye kwakho kube ukwethulwa kwenkundla entsha sha yezokuxhumana…

Makusabalaliswe ezokuxhumana: Amakilasi edijithali makangagxili ezikoleni kuphela

Ngesonto eledlule sikhulume ngezigqila zobuchwepheshe, lapho besibheka indlela engeyinhle esisebenzisa ngayo ubuchwepheshe bezokuxhumana njengamaselula namakhompuyutha…

Izigqila zobuchwepheshe: Masingalawulwa yizinkundla zokuxhumana

Sisasekuyo inyanga yentsha, sengike ngakuqaphela ezinkundleni zokuxhumana ukuthi iningi labantu selifaka noma yini nje ebukeka…

Umnotho usemhlabathini: Imiphakathi ayifunde ukuzimela

Engosini eyedlule ngibhale ngokubaluleka kokuthuthukiswa kwamakhono ezindaweni zasemakhaya. Kungithokozisile ukuphawula kwabafundi belaboHlanga ngalokhu, nokho ngiqaphelile…

Phezu komkhono: Ukuthuthukiswa kwamakhono ezindaweni zasemakhaya

Amakhono ayisisekelo sempilo yabantu. Yiwona asetshenziswayo emiphakathini ukuphemba impilo. Ngaphandle kwawo impilo esiyiphilayo ingefiphele. Imvamisa…

Impi yamarobhothi isemnyango: Ngabe sihlome ngokwanele siyindlu emnyama?

Lesi isikhathi sokuba sisabalalise ukusebenza kwemicabango nemiqondo yethu siyindlu emnyama ngomkhakha wobunjiniyela be-robotics.

Makuphuculwe isiko lokufunda nokufundisa ezikoleni zikaHulumeni

Ekuqaleni kwalonyaka uMphathiswa wezeMfundo KwaZulu-Natali uNks uMbali Frazer utshele amalungu ePhalamende ukuthi uMnyango wakhe uthenge…

IPhasika lokuqala malibe ubufakazi bokubaluleka kobuchwepheshe kumaKhrestu

Kulempelasonto amaKhrestu emhlabeni jikelele azobe ekhumbula ukufa nokuvuka kukaJesu Khrestu, uMsindisi wawo. Lesi yisikhathi esibalulekile…

I-inthanethi ingaba isango lempumelelo kumaciko amaningi e-Afrika

Izwe laseNigeria lidume kakhulu kwezikaqedisizungu uma liqhathaniswa namanye amazwe ase-Afrika ngenxa yedumela lamafilimu abo kuleminyaka…

Ukulingana ngobulili: Usebenzisa umzimba wakhe njengenhloko yemifanekiso yakhe

Okubonayo izithombe ezingenamibala ngaphandle komnyama nomhlophe. Kuzo kunobuso noma umzimba wowesifazane waboHlanga. Kwesinye umbona ezisonte…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now