Now Reading
Ngabe iZimbabwe isisondela kuvuthondaba?
Dark Light

Ngabe iZimbabwe isisondela kuvuthondaba?

Yize okwenzeke kamuva kungahlukile kunalokho osekwake kwenzeka ukhona umuzwa wokuthi kukhona okungase kwenzeke nokungaguqula umlando waleli lizwe

 

NGALESI sikhathi enye ingxenye yabezindaba kuleli igxile kulokho ekubiza ngezinkinga ezikhungethe inhlangano yezokusakaza kuleli iSouth African Broadcasting Cooperation (SABC) bambalwa ababika ngalokho okwenzeka ezweni iZimbabwe. Leli lizwe eliholwa nguMengameli uRobert Gabriel Mugabe libhekene neziteleka kanjalo nokutholana phezulu kwamaphoyisa kanye nezakhamuzi. Ekhaleni lalezi ziteleka akuyena umholi weqembu lepolitiki nokuyinto eyejwayelekile kepha ngumholi webandla, uMfundisi u-Evan Mawarire.

Lokhu kuqale emasontweni edlule lapho uMfundisi uMawarire eqale khona umkhankaso obizwa nge #ThisFlag nobugqugquzela izakhamizi ukuba zinqande okanye zibabaze ngenkohlakalo eyenzeka kuHulumeni kanjalo nokungaphathwa kahle komnotho nguHulumeni oholwa yiZanu PF. Yize abanye, ikakhulukazi abakuHulumeni, bethi lo mkhankaso unenhlese yepolitiki, ngokusho kwakhe uMawarire uqonde ‘ukhwakha isizwe’. Mhla ewuqala kuvidiyo ayeziqophe kuyo wathi: “Uma ngibheka ifulegi alingikhumbuzi ukuziqhenya nokuba nogqozi, lingenza ngizizwe kube ngathi ngingaba owelinye izwe.”

Inkulumo kaMawarire yananelwa ngamakhulu abantu abaseZimbabwe nalabo abangumsinsi kepha abazinze kwamanye amazwe. Lo mkhakaso uqale ngegiya eliphezulu lapho izinkulungwane zabantu zingayi emsebenzini zaphinda zadlubha amafulegi aseZimbabwe .

See Also

Lokhu kuholele ekutheni aboshwe agqunywe ejele nagcine esekhululiwe ngoLwesithathu kulandela ingcindezi njengoba udaba lwakhe bese lusabalele umhlaba wonke. Ekuphumeni kwakhe ejele uMawarire uqhubeke lapho egcine khona ngesikhathi ethi abantu abaqhubeke nomkhankaso wokungalubhadi emsebenzini. Uthe: “Asiyekeni konke bese sithumela umyalezo kuHulumeni wethu othi sekwanele sesikhathele, sidinga izinguquko ngezinto ezisobala, ezindaweni ezincane. Futhi ukukhala kwethu – kunokuthula, akuvukuzi muntu, sizihlalele emakhaya, kungokungcono kakhulu ngoba kuhambisana nomthetho. Wonke umuntu waseZimbabwe ongazibandakanyi nalokhu usincisha ithuba lokwandisa umfutho walapho izwe liphokophelele khona.”

Njengokulindelekile lo mkhankaso ube usuba yinoni kulabo abaphikisana noHulumeni kaMengameli uMugabe nabanethemba lokuthi lo mkhankaso uzofana naloyo owaba khona emazweni ama-Arabhu nowaguqisa phansi ohulumeni. Isiteleka lesi esiphethe kokuvalwa kwezikole, izimboni  kanye nezitolo sibe ngesikhulukazi kusuka ngonyaka wezi-2005. Phakathi kwezinto abamashayo abakhala ngazo noma okuyizimfuno yilokhu okulandelayo: ukukhokhela izisebenzi zikaHulumeni ngesikhathi; ukunciphisa izivimbamgwaqo nokunqanda abasemandleni ukuba bayeke ukuhlukumeza umphakathi bewukhokhisa imali; uMengameli uRobert Mugabe kufanele axoshe futhi ashushise izikhulu ezenza umkhonyovu; amasu okuqalisa ukwenza imali yesibambiso ukuze kungabonakali ukusweleka kwemali kufanele kuyekwe bese kuqedwa ukwenqatshelwa kwezimpahla ezivela emazweni angaphandle okusanda kwenzeka.

Scroll To Top