Uhulumeni weSifundazwe

Kubhuqwa aboHlanga ngesimemezelo sensangu

UHulumeni waKwaZulu-Natal uthi uyakukhuthaza ukutshalwa kwensangu esifundazweni kodwa ngenhloso yokwelekelela uMnyango Wezempilo kuphela. UNgqongqoshe Wokuthuthukiswa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukungenelela kukaHulumeni kuyaqhubeka

NAMUHLA siqhubeka nodaba esike saluqala ngeledlule lapho sithe janti kulokho okumenyezelwe nguNdunankulu wesifundazwe iGauteng, uMnu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UZikalala nesexwayiso kubasebenzi

  SEKUTHUNYELWE umyalezo kubasebenzi bakaHulumeni abenza imisebenzi abangaqeqeshelwanga yona nabangenasipiliyoni sayo  njengoba  uHulumeni wesifundazwe uzoqhubeka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuthiwa utavatava kuKhongoloselukapakele nakuHulumeni Wesifundazwe

Ukungaboni ngasolinye kwamalungu nezinhlaka zeqembu elibusayo sekuphazamisa ukusebenza kukaHulumeni kanti nakuSishayamthetho izinto zimapeketwane IKWAZULU-NATAL ingesinye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMnyango kuthiwa ugugusha nombiko ngemibango yoBukhosi

AMakhosi nabathintekayo kuthiwa badukuza ontwini njengoba uMnyango uvuma ukuthi usacubungula umbiko osuvele uqediwe INDLU YabaHoli…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now