Now Reading
Umnikazisitolo kuthiwa wakhaphela ‘umufi’
Dark Light

Umnikazisitolo kuthiwa wakhaphela ‘umufi’

Luya ngokuzihlonza udaba oluthinta umsebenzi owabe esolwa ngenkohlakalo nowagcina engasekho

 

USEPHUMELE obala umnikazi wesitolo i-internet cafe kuMasipala iNdumeni eDundee ekutheni nguyena owahlebela izikhulu zikaMasipala iNdumeni eDundee ulwazi oluyimfihlo ngesinye isikhulu saloMasipala esigcine sishone engozini yemoto enyantisayo.

Lokhu kulandela ngemuva kokusabalala kwamahebezi okuthi, uMnu uViresh Naidoo ongumnikazi wesitolo iThe Lan ukuthi wavezela uMnu uDesiga Padayachee ubufakazi bevidiyo eqoshiwe kanye namaphepha konke okuwubufakazi bokuthi uMnu uMartin Hlengani ngalolo suku lomhla zingama-20 kuMandulo 2015 wayesesitolo sakhe ezothumela lolu hlu lwemibuzo kuMnu uMlondi Memela waseThekwini. UMnu uMemela ngaleso sikhathi owayesebenzela inyunyana iNational Union of Public Service and Allied Workers (Nupsaw) enamahhovisi eThekwini kwakumele aqashelwe esikhundleni sokuba yiHuman Resource Manager kuMasipala iNdumeni.

Kuthiwa ngemuva kokuthi lesi sikhulu thizeni sikaMasipala sesemukele lolu lwazi ngoMnu uHlengani kuMnu uNaidoo sabe lolu luhlu sesilwedlulisela kwabezinyunyana ukuba avulelwe icala lenkohlakalo nokwenzelela.

Nembala  izinyunyana ezimbili zabasebenzi okuyiSouth African Municipal Workers Union (Samwu) ne-Independent Municipal and Allied Trade Union (Imatu) zahlangana zabhalela uMnu T. Makhoba obambe njengemeneja yalo Masipala ukuba kuvulelwe uMnu uHlengani icala. Lezi zinyunyana zaphinde zabhalela nehhovisi lakwaCogta. IBAYEDE inayo ikhophi yencwadi kanye nokuxhumana okuhlangene nayo.

Ngosuku uMnu uHlengani abhubhe ngalo engozini yemoto wayezoyovela phambi kwekomiti lokuqondisa izigwegwe. Kumanje umufi uHlengani akakangcwathswa njengoba kusenziwa uphenyo kanye nolibofuzo lomlotha owatholakala emotweni ukuze kuqinisekiswe ukuthi nguyena ngempela njengoba isidumbu sakhe sasha saba ngumlotha.

Umndeni kamufi kanye nabasebenzi abathile basola unyawo lwemfene ngokufa kwakhe njengoba bethi ushona nje kwakukhona ukungaboni ngasolinye nozakwabo abathile ngaphakathi emsebenzini.

Elinye iphephandaba lendawo labika ukuthi kwatholakala nesigubhu segesi emotweni yakhe eyaphuma emgwaqeni yashayisa isihlahla.

Eziphendulela uMnu uNaidoo ezinsolweni zokuthi ngokukhipha lolu lwazi ngomufi uHlengani wayekhombisa ukuba yimpimpi yezikhulu ezithile zikaMasipala nokuthi naye uhlangane nezitha zikamufi uHlengani.  Nokuthi futhi udayise ngekhasimende lakhe ngenhloso yokulixoshisa emsebenzini.

“Angilukhiphanga lolu lwazi ngokwentando yami kodwa lolu lwazi ngalukhipha ngoba lwalufunwa yizikhulu zakwaMasipala. Ngangingazi ukuthi lufunelwani. Ngangiphoqelekile ukulukhipha,” kusho uMnu uNaidoo ongathandanga ukudalula igama lesikhulu sikaMasipala esafika ukuzofuna lolu lwazi ngomufi uHlengani.

“Ngasho ukuthi kwakungasekhona okokuqala lo mnumzane efika lapha esitolo sami ezokwenza okufanayo. Futhi ngaphinde ngabukhipha nobunye ubufakazi obuqoshwe phansi obufakazela lokho.” IBAYEDE inanesitatimende esifungelwe esenziwe nguMnu Naidoo nalapho ebechaza khona kabanzi ngokufika kukamufi uHlengani esitolo sakhe.

OZul’azayithole banayo  ikhophi yencwadi ebhalwe ngokuhlanganyela yiSAMWU ne-IMATU ethunyelelwe uMyango wakwaCogta ikhala ngokungaziphathi kahle kukamufi uHlengani. Le ncwadi yezinyunyana iqukethe uhlu lwezigameko zokungaziphathi kahle kukamufi uHlengani kanye nomlingani wakhe uNkk uBonga uMkhize.

See Also

Le ncwadi iveza ukuthi ngomhla zi-3 kuLwezi ngowezi-2015 umufi wathumela olunye uhlu lwemibuzo yenhlolokhono kumuntu thizeni wajike futhi yena waba ngusihlalo wethimba elalihlunga ababezobizelwa inhlolokhono.

“Lokhu kusho ukuthi uMnu uHlengani ubenika abantu bakhe uhlu lwemibuzo yenhlolokhono ukuze benze kangcono kunabanye abasuke bezoncintsana kuyo inhlolokhono,” kufundeka incwadi.

Le ncwadi iqhuba ithi uMnu uNaidoo wakudalula ukuthi kwakungasekhona okokuqala umufi enza lo mkhuba wokunika abathile uhlu lwemibuzo yenhlolokhono.

“Wathi (uMnu uNaidoo) ukhumbula nangesikhathi ephenywa yithimba elalivela eHhovisi leMeya, uMnu uThulani Mahaye, ngesikhathi sekutholakale ulwazi olubucayi olwalukhuluma ngemeya nalo luthenyelwe lapha esitolo luthunyelelwa iphephandaba lendawo iCorrier,” kufundeka incwadi yezinyunyana.

UMufi uphinde asolwe ngokuthi wasebenzisa sona futhi isitolo sikaNaidoo ukuthumela incwadi kwaMasipala eyayikhuluma ngokuthi kuzomele iHhovisi loMvikeli WoMphakathi liphenye ngokuqokwa konogada beMeya uMahaye. Lokhu okuqukethwe yincwadi yezinyunyana kukodwa nje kuqinisekisa izinsolo ezenziwe ngamalungu omndeni kamufi uHlengani kanye nabasebenzi abathile ngaphakthi kuMasipala ukuthi bekukhona ukungaboni ngasolinye phakathi kwakhe nozakwabo abathile kuMasipala.

Ethintwa, uMnu uPadayachee uvele wavala ucingo lwakhe ngesikhathi ezwa ukuthi uthintwa yintatheli yeBAYEDE. Kwale noma esethintwa isibili nakhona wenze esifanayo. Akukhona okokuqala uMnu uPadayachee enza lokhu ngoba ngokwedlule washiya angalazi entathelini yeBAYEDE wayibiza ngaphansi kwezidwaba zikanina.

Scroll To Top