Now Reading
Izinxushuxhushu zithintibeze izinga lokuvota ngosuku lokuqala
Dark Light

Izinxushuxhushu zithintibeze izinga lokuvota ngosuku lokuqala

Kuqale ngezinkinga ukuvota okukhethekile ezweni naphezu kokuzishaya isifuba kweKhomishini Ezimele Yokhetho ngokuthi isimi ngomumo ukubhekana nezinkumbi zabantu abayisigidi esiso-1.6 ababhalisele ukuvota ngaphansi kwalolu hlelo.

Ukuvulwa emuva kwesikhathi kwezikhungo zokuvota, ukungabonakali kwabasebenzi bakwa-IEC kwezinye, nokuthunyelwa sekwedlule isikhathi kwezinsiza ngezinye zezinto ezikhalise kakhulu abavoti. Esikhungweni sokuvota oLundi uNobhala Jikelele weNational Freedom Party (NFP) uMnu uCannan Mdletshe uthe ufike esikhungweni sokuvota kukhala ibhungezi ngehora lesi-9 ekuseni kungekho ngisho uphawu lokuthi yisikhungo sokuvota.

“Kuyaxaka ukuthi kuze kuphele amahora amane izisebenzi zakwa-IEC zingabonwa. Okubuhlungu ukuthi ngihlala eGoli kodwa ngibhalisele ukuvota lapha oLundi, uma kugcina kungavulwa kuzophoqeleka ukuthi ngingavoti ngoba ngibuyela eGoli,” 

UMdletshe uthe angeke amangale uma iqembu lakhe lingeke lenze kahle kulolu khetho ngoba luzoshoda ngevoti lakhe. Ezikhungweni ezi-10 eThekwini nakhona kube nokubambezeleka ngenxa yokufika kwamabhokisi okuvota sekwedlule isikhathi. EMnambithi izikhungo zokuvota ezinhlanu azikwazanga ukuvula kulandela umbhikisho womphakathi omayelana nezidingo zentuthuko. Umphakathi waseThekwini uvimbe imoto eyiveni yakwaMasipala wakuleli dolobha ebilayishe amaphepha okuvota inyinyitheka zingekho bengabonwa abasebenzi bakwa-IEC. Umphakathi ubikele amaphoyisa ngalesi senzo ngoba nomshayeli wemoto ubengasabonwa ngalukhalo.

Umbhikisho wabamatekisi eMthatha ogcine usuphenduka udlame uholele ekuvaleni kwezikhungo zokuvota ezili-107, okuphoqe ukuthi izinkulungwane zabantu zingakwazi ukuvota. Yize sisikhulu isibalo sabantu ababhalisele ukuvota kulolu hlelo, i-IEC ithe ayeneme ngesibalo sabantu abaphumelele ukuvota ngosuku lokuqala. Kuthe kuvalwa izikhungo ngehora lesi-9 ebusuku imibiko ibithi abantu asebevotile bangale kwezi-300 000. NgoLwesibili ukuvota kuzoqhubeka okuzobe sekuwusuku lokugcina ngaphambi kokuthi kuvote uwonke wonke ngoLwesithathu. Wonke amavoti alabo abavote ngoMsombuluko nangoLwesibili azohlanganiswa namavoti kazwelonke ngoLwesithathu abalwe kanyekanye

Kutshalwe uphiko lohlomendlini

See Also

Iziqubu ezibonakalise ukushuba kwesimo eThekwini nasezingxenyeni ezithile ze-Eastern Cape ziholele ekutheni uKhomishana Wamaphoyisa Kuzwelonke atshale ithimba lamaphoyisa ophiko olulwa nodlame iPublic Order Policing kusuka ngoLwesibili. UKhomishana uFanie Masemola uthe batshale amaphoyisa angama-500 ukuqapha izikhungo ezifakwe ngaphansi kwalezo okusolwa ukuthi kungaqubuka udlame kuzo.

UMasemola uthe ngaphandle kokuqapha izikhungo zokuvota amaphoyisa, azophinde abheke abasusa uthuthuva ezikhungweni nasemphakathini ngosuku lokhetho nangale kwalo. NgoMsombuluko kusihlwa amaphoyisa bese eqalile ukubonakala ezulazula eThekwini.

Scroll To Top