Now Reading
Iqhakaza iqhakazile inkanyezi enguKhoza
Dark Light

Iqhakaza iqhakazile inkanyezi enguKhoza

nguMfo waKwaNomajalimane

Iphupho lakhe lokuzojabulisa abakwabo seliya ngokufezeka


Unamakhono amaningi. Ngaphandle kokucula iJazz, uphiwe nasekuculeni amahubo esizwe nawezizwe kanti futhi uyazihlupha ngolwazi olunzulu lomlando. Lowo nguMbuso Khoza, insizwa yalapha kobantu eShowe. UKhoza ungomunye wabaculi abatuswa ngokuzibambela mathupha esabalalisa umsebenzi wakhe. Lapha ezinkundleni zokuxhumana kudela wena ngoba uMsuthu ugalela egalelile, ngolwazi kanjalo nangamanoni omculo. Nokho akukho okwedlula ukumbuka bukhoma. Bekulokhu kukhona isikhalo kubantu baKwaZulu-Natal ngokuthi lo ‘mphrofethi’ ubukeka eduma ezizweni kepha abamboni lapha ngasezintabeni zakubo, kweleNdlovukazi uMthaniya. Lokhu bebekusho ngoba bekude kuvela njalo ukuthi leli ciko lisePitoli eSouth African State Theatre (SAST) nayilapho lizobe linandisa khona mhla zingama-30/31 kwephezulu emcimbini owaziwa nge-An Evening of Folklore.

Nokho uma ungowakwaZulu-Natal ungakhathazeki ngoba nguwe ozomuzwa kuqala uKhoza ebubula ngezwi lakhe elimtoti. Sekuqoshiwe ukuthi ngomhla zingama-25 kuMfumfu uKhoza uzobe eseWushini Pan African Centre for Arts, Culture and Heritage. Lapha uzobe engeyedwa kepha uzobe enebhendi. Ngokwazi amadlingozi alensizwa esiteji akukho ukungabaza ukuthi abazobe bekhona bazobhema bakholwe. Indawo lo mgidi ozoba kuyo yenza izivakashi zithole ithuba lokungagcini nje kokuthokozela umculo kepha khona lapho babe nethuba lokuxhumana nomphakathi wakwaNgcolosi begudla izintaba behamba emzileni omazombezombe.

Ekhuluma nelaboHlanga uKhoza wakuveza ukuthi ayikho into ayilangazelelele njengokunandisa ngasekhaya.

“EShowe kusekhaya, KwaZulu-Natal kusekhaya. Ayikho into engehla kahle kimi njengokujabulisa abantu basekhaya. Yingakho ngingayekile ukuxoxa nabahleli bemicimbi nomasipala baKwaZulu-Natal ukuthi lokhu kwenzeke. Lokhu okwenzeka kwaNgcolosi ngethemba yisiqalo sokuhle okuzayo,” kusho uKhoza.

Omunye nje umsebenzi athi angayeka konke uma ngahle wenziwe lapha kweleNdlovukazi uMthaniya yisifundo saminyaka yonke mayelana neMpi yaseSandlwana nesenzeka njalo ngenyanga kaMasingana.

See Also

Ephawula ngalokhu uKhoza uthe: “Njengoba wazi ukuthi le mpi isho lukhulu kimi ngoba ukhokho wami wabe esekhaleni labo. Njengaye ngiyafisa ukwenza umnikelo kuZulu nokuwumniukelo wokufundisa izizukulwane ngeqhaza loMkhumbi Wempi kaZulu ekuvukeleni isihlalo kanye nobuthina. Yebo kule minyaka lokho ngikwenzile eGauteng kepha ngeke ngidele kungenzekanga lapha ekhaya, lapho inkundla yempi eyabe ikhona. Angifisi ukuthi kwenzeke nje emadolebheni nakhona eSadlwana kwalani?” kubuza yena.

Leli ciko selivunywe ngisho phesheya kwezilwandle nayilapho limenywa khona cishe njalo ngonyaka ngakho belu ngenxa yesigqi salo.

Umgidi waseWushini Pan African Centre uzoba mhla zingama-25 kwephezulu kanti kungenwa ngama-R200. Kuqalwa ngehora lesibili ntambama.

Scroll To Top