Now Reading
Kungani ezikaKhuzeni zibe mathintanyawo?
Dark Light

Kungani ezikaKhuzeni zibe mathintanyawo?

Ngokuguqula isinqumo baqinisekise ukuthi isifundazwe esinamalungu amaningi asinqindeki ukuba yingxenye yenkulumo mpikiswano  

NgoLwesihlanu iphephandaba laboHlanga liqhamuke nesihloko esikhu esithi: Kosala Oyedwa: URamaphosa, uKhuzeni nokaMajola estikini. Kulolu daba izintatheli bezibikezela ngalokho okungahle kwenzeke kule mpelasonto emhlanganweni weqembu elibusayo i-African National Congress (ANC).  Yize kukuningi okuzodingidwa kulo mhlangano kepha obekulindelwe ngabomvu yisinqumo ngodaba oluthinta isinqumio sesifundazwe iKwaZulu-Natal sokubuyisa loyo owayeyiMeya yeTheku ngomnyango weSishayamthetho. Lesi sinqumo sidale ukuwumuzela ezweni kukhona abathi ubuholi bukaZikalala buyantenga nokuthi buthathe isinqumo esingaphusile.

Akuphelanga namahora angama-24 ElaboHlanga lishicileliwe labe selilelesa labuya (isinqumo) noKaMajola. Izintatheli zivuswe yisimemo sesithangami ebesivela kule nhlangano KwaZulu-Natal. Kulesi sithangami obekukhona kuso uSihlalo wesifundazwe, uMnu uSihle Zikalala, uNobhala uMnu uMdumiseni Ntuli noMkhulumeli weqembu, uMnu uNhlakanipho Ntombela. 

Okube sobala kulesi sithangami esenzeke nje emahoreni ambalwa kuhlale umhlangano we-National Executive Committee (NEC)  yenhlangano, yikuthi isifundazwe sizama ngawo wonke amandla ukuba sisuse ingcindezi eyadalwa yisinqumo sayo ngoKaMajola.  Lokhu kubukeka okwamanje bekwenze ngesinwe njengoba bengakhulumanga nje kuphela ngoKaMajola kepha bafake nodaba lukaMnu uMike Mabuyakhulu oliSekela likaZikalala. UNdiyema ( abakwaMabuyakhulu) ulandelwa ngamacala athinta  ukukhwabaniswa kwezigidi zamarandi ezingama-R27 okwakumele zenze umgidi  weJazz owawuzoba seMandeni. Kulezi zinsolo uNdiyema kuthiwa yena wahlukaniselana imali nosomabhizinisi abadumile okubalwa kubo uMnu uMabheleni Ntuli nabanye. Kuthiwa kwakhokhwa umcimbi ungenziwanga. UMabuyakhulu uhoxiswa kulokhu nje, ubevele yena esenqabile ukuba ilungu leSishayamthetho njengoba ayephezulu ohlwini. 

“Ngenxa yokuthi silinde  laba bobabili bavele phambi kwekomiti elibheke ukuziphatha kwamalungu enhlangano kanye  nokuba  bageze amagama abo ezinkantolo, sibe sesibacela ukuba bashenxe nokungasho ukuthi bagudluziwe ezikhundleni. Empeleni iProvincial Executive Committee inqume ukuthi bonke abathinteka emacaleni noma ngabe bakuHulumeni kufanele bashenxe kuze kube ayaphela. Ngaphandle kwalokho indaba kaZandile Gumede  ngesikhathi esuswa ukuba yiMeya yaseThekwini, kwakuhlelwa ukuba ajutshwe kwenye indawo okwakungaba sePhalamende kuzwelonke noma kuphi lapho okwakuzovela khona isikhala. 

“Nokho ngaleso sikhathi asizange sikwazi ukumjuba ngoba asikho isikhala ebesisavulekile nobekungasho ukuthi bezingekho izinhlelo ngaye. Ngakho ithuba lizivezile njengamanje kwavuleka isikhala eSishayamthetho eMgungundlovu, wabe esejutshwa khona ngokuvunwa imithetho elawula ukuthathwa kwabantu abasuke besohlwini oluku-Electoral Commission,” kuchaza uNtuli.

Okusobala yikuthi isimemezelo sobuholi baKwaZulu sizokwenza lesi sifundazwe singabi ngundabamlonyeni emhlanganweni ukuze sikwazi ukuncintisana ngokukhulunywayo ngaphandle kokuxhuga.  Lokhu kumqoka ngoba iKwaZulu-Natal yisifundazwe esinamalungu amaningi kuKhongolose nobekungayingozi uma iya emhlanganweni ixhuga. Lesi sifundazwe siyalwazi udume lwalokho njengoba okhethweni olwedlule lobuholi yalahlekelwa yizikhundla ezimqoka njengoba nanamuhla okokuqala ngqa engekho owakwaZulu-Natal kumalungu ayiSithupha aphezulu eqembu. 

See Also

Umphumela nakumakhansela 

Lesi sinqumo sokumisa kakhulu okuthinta  oKaMajola  kubhekeke ukuthi sidale ukukhuluma njengoba abanye besihumusha ngokuthi sizonqinda oKaMajola ukuba angene umbango wezinye izikhundla enhlanganweni. Igama lakhe  linkankanywa ngabaningi esikhundleni sokuba nguSihlalo we-ANC eThekwini okuyisikhundla asiphathe kusuka ngowezi-2016 mhla enqoba ingqungquthela eyayisenkundleni yemidlalo iMoses Mabhida. Kule ngqungquthela nayo wayinqoba isibanjwa umzuliswano wesithathu ngenxa yombango owawushisa phansi phakathi kwakhe noMnu uJames Nxumalo osewaba ngumholi weSouth African Communist Party (SACP) KwaZulu-Natal. 

Abanye abantu abangahle bathinteke ngamakhansela. Odabeni loKaMajola kukhona amakhansela okuthiwa ayathinteka navela esifundeni esinamagatsha amaningi enhlangano iTheku.  UNtuli ukuqinisekisile ukuthi ukuqinisa izinhlelo zokuziphatha kwamalungu kakubhekiwe kubaholi besifundazwe kuphela njengoba namakhansela abhekene namacala ezoyiswa ngaphambi kwekomidi lokuziphatha ngale kokuthi kulindwe amacala abhekene nawo ezinkantolo.  Udaba lwamakhansela lungahle lube ngolubucayi njengoba ngonyaka ozayo izwe liya okhethweni loHulumeni Bendawo.

Scroll To Top