nguSabelo Mbatha

UMbatha ngumhleli nomhluzi wezindaba kwelaboHlanga.

58 Articles Published | Follow:
Angaqhamuka kwabengamele izinkantolo uMehluleli Omkhulu?

Kulezi zinyanga ezedlule le ngosi ishicilele imibhalo ebihlaziya ukuqokwa kukaMehluleli Omkhulu nokuthi njengoba kulo nyaka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Udlala ngomlilo umqashi oweqa imithetho yesikhwama somhlalaphansi

Sekukaningi kuzwakala izisebenzi zikhala ngokuthi njalo kubanjwa imali yempesheni emiholweni yazo kepha ekugcineni kutholakale ukuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uphikelele echithwa nxazonke uMkhwebane

Mhla zili-15 kuZibandlela wezi-2020 iNkantolo YoMthethosisekelo eNingizimu Afrika ecaleni eliwunombolo: CCT63/20 [2020] ZACC 28, yakhipha…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isinqamula izikeyo eyaKwaDakw’udunuse

Usedwebe umugqa owayenguMengameli weze uMnu uZuma uthi usengamane aye ezikhindini kunokuba kunyathelwe ilungelo lakhe elikuMthethosisekelo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuntwela ezansi ngesithunzi sabaholi boMdabu kuleli

Isinqumo seNkantolo YoMthethosisekelo sakamuva sibuyisa ithemba ebuholini boMdabu lokuthi nabo uMthethosisekelo wezwe uyabavikela futhi abaholi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Olwezinhloli zakuleli ngolwamagwababa echobana

Yehlulekile imizamo kaNgqongqoshe  yokuphunga ngesifuba  sezwe Selokhu kwathi nhlo kwamukelekile ukuthi umhlaba wezinhloli ngoqukethe izimfihlo.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INkantolo Yokhetho iphethe amandla negunya kokumisa noma kokuhlehlisa ukhetho

Njengoba ukhuvethe lumise kabi umhlaba wonke, kwaphazamiseka nempilo yansukuzonke kuyona yonke imikhakha, iKhomishini Yokhetho Ezimele…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Maningi amacala anohlonze okubhekwe ngabovu izinqumo zawo

Nakuba umhlaba wonke uhlaselwe ubhubhane ukhuvethe kodwa lokhu akuzange kumise ukusebenza kwezinkantolo ngisho zibe khona…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ngokhuvethe nangohlonze lwamacala

Ziningi izigameko ezenzekile nezinqumo ezikhishwe yizinkantolo zakuleli kulo nyaka ezinye zazo ezibe yingqophamlando. Ukhuvethe lubangele…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INkantolo Enkulu kwelomshwalense wokulahlekelwa ngenxa yombhedukazwe

Sekuyinto eyaziwayo ukuthi ukhuvethe lugadle kwezwakala emabhizinisini emhlabeni wonke, lapha akukhulunywa ngamancane kuphela namakhulu imbala…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INkantolo YoMthethosisekelo iweze izisebenzi zasezindlini ngelibanzi

Mhla zili-19 kuLwezi wezi-2020 iNkantolo YoMthethosisekelo ikhiphe isinqumo esicelweni sokuqinisekisa umyalelo weNkantolo Enkulu yasePretoria eyabeka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Namanje uHulumeni usaphoselwa inselelo ngeyokhuvethe

Izinhlangano ezingenzi inzuzo ziyalisebenzisa ilungelo lazo lokuphosela inselelo izinqumo zikaHulumeni ngokuwufaka enkantolo uma zinganelisiwe ngazo.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinhlaka zibalungiselele kangakanani abesifazane kwesoMehluleli Omkhulu

Usekhipe izinqumo ezibalulekile eziningi okubalwa icala likaMinister of Safety and Security v F, elaphendla indlela yesinqumo seNkantolo YoMthethosisekelo esathola uNgqongqoshe enesibopho ecaleni lokudlwengula elenziwa iphoyisa elingekho emsebenzini.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isinqumo sikaKhomishana kungenzeka siluthe abohlaza

Kungenzeka yini ukuthi isinqumo seCommission for Conciliation, Mediation and Arbitration (CCMA) sesingavumela izisebenzi ukuthi ziqale…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinkantolo ziyalubhekisisa udaba lwemibhikisho eba nodlame

Ziningi izigameko zodlame emphakathini ezibikwayo nezibonakala nsukuzaphuma eNingizimu Afrika lapho amalungu omphakathi esuke ebhikisha kukhona…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sekuzoqala isigaba sokuthungatha uMehluleli Omkhulu

Njengoba ihlandla likaMehluleli Omkhulu kuleli, uMogoeng Mogoeng, lifika emaphethelweni ngonyaka ozayo wezi-2021, usuzoqala umshikashika wokufuna…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isichithile isicelo somshushumbisi iNkantolo YoMthethosisekelo

Isimanga esola uMehluleli ngokuchema emveni kokufaka isicelo sokubuyekezwa kwesinqumo esakhishwa iNkantolo Enkulu NgoLwesithathu zili-16 kuMandulo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iphodikhasti yelaboHlanga: Siyanda isibalo sabalangazelele ingqikithi

Esikhathini esingaphansi kwenyanga ElaboHlanga lethule iPhodikasti ekhethekile sekube nesasa elikhulu labafundi abalalelayo. Ngaphandle nje kokulalela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuzitapela kuma-akhawunti kwanqindwa yiNkantolo Enkulu

Ngesonto eledlule kube nokwethuka kubantu abasebenzisa ibhange iCapitec kulandela ukuthi bevuke ngoLwesihlanu kubanjwe imali kuma-akhawunti…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iphodikasti yelaboHlanga

“Leli phephandaba ngeke lime ukukumangaza,” lawa ngamagama omunye wabafundi abeqala ukulalela iziqephu zansuku zonke zomsakazo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umyalezo oqinile oya kwabesifazane ngezinsana

Nakuba zisekhona izikhalo ngezinye zezinqumo ezithathwa yizinkantolo emacaleni athinta izingane kodwa muva nje iNkantolo yeMantshi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinkantolo zibhekelela ukuphepha kwengane oqhekekweni lomndeni

Ezimweni lapho kuthinteka khona ilungelo lokugcina ingane, miningi imibuzo evelayo. Umuntu osuke esezinhlelweni zesahlukaniso somshado…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inkantolo yamanani amancane ingakulamulela ugweme ulaka

Sekukaningi kubikwa emithonjeni yabezindaba ngezigameko zokulimazana nokubulalana kwabantu kubangwa imali noma impahla okuze kufike kulesi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Intsha ikwazile ukubona intuba yomnotho

Nakuba izwe nomhlaba wonke kubhekene nesimo esinzima sokhuvethe kodwa bakhona abasebenzise lesi sikhathi ukuzithuthukisa ngokuvula…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now