Now Reading
Olwezinhloli zakuleli ngolwamagwababa echobana
Dark Light

Olwezinhloli zakuleli ngolwamagwababa echobana

Yehlulekile imizamo kaNgqongqoshe  yokuphunga ngesifuba  sezwe


Selokhu kwathi nhlo kwamukelekile ukuthi umhlaba wezinhloli ngoqukethe izimfihlo. Ukusebenza kwazo kuyisifuba sezwe ngoba kuthiwa abakwaziyo nabakwenzayo kuwukuvikela izwe. Le ndlela yokusebenza ivikelekile ngisho emthethweni ngoba nezinkantolo ziyakwazi ukungenelela uma inhloli isithi ebuzwa khona ngeke ikwazi ukukudalula “ngenxa yezokuphepha”. Kuleli sonto iKhomishini eholwa nguMehluleli uZondo ilunguze emhlabeni wezinhloli zakuleli kwavela amachilo.  Ithumbu liqhunjuzwe ngobambe njengoMqondisi Omkhulu kwaState Security Agency (SSA) uMnu uLoyiso Jafta.  Lesi sikhulu kuqale kwanzima ukuba sethule ubufakazi emuva kokuthi uNgqogqoshe Wezobunhloli uMhlonishwa u-Ayanda Dlodlo ezame ukubumisa ubufakazi ngoba ethi kungenzeka kuveze isifuba sezwe. Nokho lokhu uZondo ukuchithile nokube sekuvula amasango amachilo abekwe njengobufakazi.

Phakathi kwezinto ezivelile wukuthi ingxenye yezinhloli ibisebenza umshosha phansi ukulekelela owayenguMengameli wezwe uZuma. Akugcinanga lapho kepha kuvele nokuthi izinhloli lezi bezingene shi embangweni wangaphakathi weqembu elibusayo, i-African National Congress (ANC).  Imali okuthiwa yasetshenziswa icela esigidigidini. Ishoba lofakazi belikhomba amadoda amathathu: uSiyabonga Cwele, uDavid Mahlobo,  uBongani Bongo (ababengoNgqongqoshe), uMnu uMaruti Nosi, uMnu u-Arthur Fraser  noMnu uThulani Dlomo oselinxusa. Laba kuthiwa baba nesandla ekwakheni izikhwama ezithile nomklamo wazo kwabe kuwukuba yihawu laloyo owayenguMengameli.

Yize kungekusha okokuthi izinhloli zakuleli zichemile nokuthi zingene shi embangweni wepolitiki, okwehlukile kulokhu wukuthi abantu abangaphakathi yibo abaqinisekisa lezi zinsolo zeminyaka. Okunye wukuthi sekukhona umbiko owethulwe nguDkt uFholisani Sydney Mafumadi nowayehola ithimba lophenyo iHigh Level Review Panel Report on the State Security Agency. Leli thimba lathola amahlazo ngezobunhloli kuleli nokufakazelwe ngofakazi.

Abasalanga nabezindaba kulokhu njengoba kuvelile ukuthi ezobunhloli kuleli zaklezisa  inkampani iThe African News Agency (ANA) engaphansi kwe-Independent Media. Ngokwesethulo sikaDkt uMafumadi uphiko lwezinhloli lwanikeza izigidi ezingama-20 ku-ANA kunyakamali wezi-2015/6 ngomsebenzi thizeni. Nokho le nkampani yabezindaba iyaqhubeka nokuziphungela yize kungazwakali ukuthi ithini nokho iyalivuma iqatha.

Scroll To Top