nguSabelo Mbatha

nguSabelo Mbatha

UMbatha ngumhleli nomhluzi wezindaba kwelaboHlanga.

27 Articles Published | Follow:
Maningi amacala anohlonze okubhekwe ngabovu izinqumo zawo

Nakuba umhlaba wonke uhlaselwe ubhubhane ukhuvethe kodwa lokhu akuzange kumise ukusebenza kwezinkantolo ngisho zibe khona…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ngokhuvethe nangohlonze lwamacala

Ziningi izigameko ezenzekile nezinqumo ezikhishwe yizinkantolo zakuleli kulo nyaka ezinye zazo ezibe yingqophamlando. Ukhuvethe lubangele…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INkantolo Enkulu kwelomshwalense wokulahlekelwa ngenxa yombhedukazwe

Sekuyinto eyaziwayo ukuthi ukhuvethe lugadle kwezwakala emabhizinisini emhlabeni wonke, lapha akukhulunywa ngamancane kuphela namakhulu imbala…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INkantolo YoMthethosisekelo iweze izisebenzi zasezindlini ngelibanzi

Mhla zili-19 kuLwezi wezi-2020 iNkantolo YoMthethosisekelo ikhiphe isinqumo esicelweni sokuqinisekisa umyalelo weNkantolo Enkulu yasePretoria eyabeka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Namanje uHulumeni usaphoselwa inselelo ngeyokhuvethe

Izinhlangano ezingenzi inzuzo ziyalisebenzisa ilungelo lazo lokuphosela inselelo izinqumo zikaHulumeni ngokuwufaka enkantolo uma zinganelisiwe ngazo.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinhlaka zibalungiselele kangakanani abesifazane kwesoMehluleli Omkhulu

Njengoba liphela ngowezi-2021 ihlandla likaMehluleli Omkhulu uMogoeng Mogoeng, kubhekwe kuthi kuqokwe omusha ozongena ezicathulweni zakhe.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isinqumo sikaKhomishana kungenzeka siluthe abohlaza

Kungenzeka yini ukuthi isinqumo seCommission for Conciliation, Mediation and Arbitration (CCMA) sesingavumela izisebenzi ukuthi ziqale…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinkantolo ziyalubhekisisa udaba lwemibhikisho eba nodlame

Ziningi izigameko zodlame emphakathini ezibikwayo nezibonakala nsukuzaphuma eNingizimu Afrika lapho amalungu omphakathi esuke ebhikisha kukhona…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sekuzoqala isigaba sokuthungatha uMehluleli Omkhulu

Njengoba ihlandla likaMehluleli Omkhulu kuleli, uMogoeng Mogoeng, lifika emaphethelweni ngonyaka ozayo wezi-2021, usuzoqala umshikashika wokufuna…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isichithile isicelo somshushumbisi iNkantolo YoMthethosisekelo

Isimanga esola uMehluleli ngokuchema emveni kokufaka isicelo sokubuyekezwa kwesinqumo esakhishwa iNkantolo Enkulu NgoLwesithathu zili-16 kuMandulo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iphodikhasti yelaboHlanga: Siyanda isibalo sabalangazelele ingqikithi

Esikhathini esingaphansi kwenyanga ElaboHlanga lethule iPhodikasti ekhethekile sekube nesasa elikhulu labafundi abalalelayo. Ngaphandle nje kokulalela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuzitapela kuma-akhawunti kwanqindwa yiNkantolo Enkulu

Ngesonto eledlule kube nokwethuka kubantu abasebenzisa ibhange iCapitec kulandela ukuthi bevuke ngoLwesihlanu kubanjwe imali kuma-akhawunti…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iphodikasti yelaboHlanga

“Leli phephandaba ngeke lime ukukumangaza,” lawa ngamagama omunye wabafundi abeqala ukulalela iziqephu zansuku zonke zomsakazo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umyalezo oqinile oya kwabesifazane ngezinsana

Nakuba zisekhona izikhalo ngezinye zezinqumo ezithathwa yizinkantolo emacaleni athinta izingane kodwa muva nje iNkantolo yeMantshi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinkantolo zibhekelela ukuphepha kwengane oqhekekweni lomndeni

Ezimweni lapho kuthinteka khona ilungelo lokugcina ingane, miningi imibuzo evelayo. Umuntu osuke esezinhlelweni zesahlukaniso somshado…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inkantolo yamanani amancane ingakulamulela ugweme ulaka

Sekukaningi kubikwa emithonjeni yabezindaba ngezigameko zokulimazana nokubulalana kwabantu kubangwa imali noma impahla okuze kufike kulesi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Intsha ikwazile ukubona intuba yomnotho

Nakuba izwe nomhlaba wonke kubhekene nesimo esinzima sokhuvethe kodwa bakhona abasebenzise lesi sikhathi ukuzithuthukisa ngokuvula…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubungozi bokusabalalisa izithombe kwezokuxhumana

Abantu, ikakhulukazi abesifazane, emhlabeni sebezithola bengabagilwa bokwesatshiswa ngokuthi kuvezelwe izwe izithombe zabo benqunu. Muva nje…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umyalelo wokondla ngokushesha izingane ezikoleni

Isimo sobubha esidlangile eNingizimu Afrika saphoqelela uMnyango Wemfundo Eyisisekelo ukuba uqhamuke nohlelo lokuba uhlinzeke abafundi…

Isikhumulo iKing Shaka nemigomo yokhuvethe

Njengoba ezinye izikhumulo zezindiza kuleli sezivuliwe ukuba zisebenze kulandela ukuvalwa kwazo ngenxa yokubhebhetheka kokhuvethe, esinye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inkohlakalo nokukhwabanisa kuguqisa elakuleli kwezezimali – uMakwetu

Umbiko kaMcwaningimabhuku Jikelele, uMnu uKimi Makwetu, wokusetshenziswa kwemali ngomasipala kuleli onyakeni wezimali wezi-2018/19 okhishwe ngoLwesithathu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uveza amachilo umbiko woMcwaningimabhuku

Umbiko kaMcwaningimabhuku Jikelele, uMnu uKimi Makwetu, wokusetshenziswa kwemali ngomasipala kuleli onyakeni wezimali wezi-2018/19 okhishwe ngoLwesithathu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inkantolo ichithe isicelo senhlangano efuna kuphafuzwe ezweni

INkantolo Enkulu iNorth Gauteng mhla zingama-26 kuNhlangulana wezi-2020 ichithe isicelo senhlangano iFair-Trade Independent Tobacco Association…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kusavalwe amehlo ngomnotho wakuleli

Yize isithombe sisibi kepha sekungahle kube yibhaxa kwabangafuni izinguquko

This content is for subscribers only.
Login Join Now