Now Reading
Akekho omsulwa ekwebiweni kwesinkwa sezingane zaboHlanga
Dark Light

Akekho omsulwa ekwebiweni kwesinkwa sezingane zaboHlanga

Umsindo odalwe wukungafinyeleli kokudla ezinganeni eziningi KwaZulu-Natal usunyakazise uhulumeni kuzwelonke kanye nakusifundazwe. Awugcinanga lapho kepha namaqembu aphikisayo nawo ayawumuzela. Yize umnyango uzivumile izingqinamba waze wajuba nophenyo elaboHlanga lingakuqinisekisa ukuthi inkulu indaba.

OZul’azayithole bakhulume nabantu abehlukene nabacele ukuba bangadalulwa ngenxa yiokwesabela ukusolwa ngokudalula izimfihlo  zomsebenzi kanye nokuhlukunyezwa. Kubo bonke esikhulume nabo kube sobala ukuthi lolu hlelo  lokuhlinzekela ngokudla bese lungumsebenzi kwabaningi.

“Uyabona khona abaningi bazuzile kulolu hlelo, besiqasha abantu abehlukene kusuka kubapheki kuya nakulabo abathutha ukudla. Uma indlela yokwenza isiguqulwa nguhulumeni sekuzuza umuntu oyedwa  nakanjani umsindo ubuzoba khona. Uma uzwa sikhala akukhona ngoba sithi simsulwa ekwenzeni okungalungile ngalolu hlelo, sikhaliswa wukuthi ngeke sisaqhubeka nokuhweba,” kusho lomthombo wokuqala nobunemoto  ethutha ukudla ezikoleni  ezahlukene.

Umthombo wesibili wona uthe yize bebezuza kepha bebeqolwa: “Ayi khona bekungumsebenzi obusenzela utho kepha ubulandelwa zinkulumo. Uma nje uke wawuthola bekuba nezandla ezingenzi lutho ebezizuza. Besiqolwa ezikoleni esiphakela kuzo sibuye siqolwe zisebenzi zomnyango. Uyabona nje uma ngicabanga ukuthi besifike sisebenze kanzima, sikhokhelwe kwenye inkathi sekwedlule isikhathi kepha bese kuba khona umuntu nje okhangezayo,” kusho umthombo wesibili.

Owesithathu uthe ukugwazela lokhu kukhona ngisho kwamanye amalungu amaqembu asesiShayamthetho. “Ngizwile nje kuthiwa kuzoba nophenyo, ngamangala ukuthi lizokwenziwa ngobani  ngoba nabo laba okuthiwa kabaphenye bayathinteka. Mina nje ngingakunika igama lenkampani yomunye osekomitini lezemfundo eSishayamthetho othintekayo.  Akungadlalwa ke ngathi lapho, uma kuphenywa akuphenywe hayi ukudlala, kuphetha umthombo obuzwakala ukuthi unengekile.  

Umnyango ekuvumeni amathizethize uthe uphenyo kulolu daba luthole ukuthi kube nezingqinamba nezinselelo okuhlangatshezwane nazo ebeziqondene nalona oqashelwe ukwenza lomsebenzi. Kusuka lapho ukudla kuthunyelwe cishe kwingxenye engama-90% esifundazweni, okuyizikole ezi-5 444, nakuba ibile khona imibiko yokuthi kwezinye izikole kusenokushoda njengesasiFundeni Augurk, kodwa konke lokho kuyalungiswa sikhuluma nje.”

See Also

UMnu uBongumusa Mnguni weNational Association of School Governing Bodies esifundazweni uthe umnyango uxhumene nabo ubazisa ukuthi amaloli okudla azothunyelwa ezifundeni ezehlukene kuleli sonto.

“Njengenhlangano sinyuse izinhlonzi sazwakalisa ukungenami emnyangweni kodwa basinika isiqiniseko sokuthi nakanjani ukudla kuzothunyelwa ezikoleni. Lesi isimo esibi kakhulu ngoba sinomthelela ekufundeni nasekufundiseni futhi sizokwenza nokuthi abafundi baphuthe,” kusho uMnguni.

Scroll To Top