Ozul azayithole

20 Articles Published | Follow:
Umgolo noma isidingo? UMphathiswa ufuna ubutsetse bemoto yesigidi

Ukungahambi kahle kwesimo sezezimali kuleli kufakazelwe yincwadi ebhalwe nguhulumeni wakuleli.

Amasongo akhala emabili: Umdonsiswano wabaseki bakaHlabisa noNtuli uzoyisaphi indlovu?

Esikhathini esingangonyaka iNingizimu Afrika izoya okhethweni. Lolu khetho lubukeka lungafani nalolo olwedlule ngezizathu eziningana. Okokuqala…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukugqabuka kwegoda: UShenge uyashiya njengoNdunankulu kaZulu noweSILO

Emuva kweminyaka engama-69 uShenge uyaqhela ekubeni ludondolo lweSILO noZulu Emasontweni amabili edlule elaboHlanga lishicilele isihloko…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kungani uSpar ushiye uZungu okhalweni?

Inkulumo yabadala ithi kumqoka ukugcina abangani abaqotho nabama nawe ezikhathini ezinzima. Ubumqoka kwale nkulumo kubukeka…

Amadlegwavuma: Ngubani owebe isinkwa sezingane ezikoleni?

Ichilo lokungahlinzekelwa kwezingane ngokudla ezikoleni kulandelwa umgomo kahulumeni seluphenduke ibhola lomnqakiswano losopolitiki. Khona lapho uhulumeni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Akekho omsulwa ekwebiweni kwesinkwa sezingane zaboHlanga

Umsindo odalwe wukungafinyeleli kokudla ezinganeni eziningi KwaZulu-Natal usunyakazise uhulumeni kuzwelonke kanye nakusifundazwe.

Ikhiwane elihle: Kwale sekukhona abamshwelezelayo, lwafika olungaliyo

Kuthe uma kushona ilanga ngoLwesithathu kwabe konke lokhu kungumlando, selithathe obesemsamo lambeka emnyango.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kukhale insingizi: Ukuhamba kwamaphalishi komasipala kukhonga ukufa kwamakhansela

Kunokukhathazeka kosomathenda nezisebenzi

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izibazi zokusolwa, ezokuboshwa bese likuthetha icala

Isinqumo sikaKhongolose kuzwelonke sokuthi kuhoxe ezikhundleni zobuholi amalungu abhekene namacala ezinkantolo singabukeka siwumzamo wokuxazulula ingqinamba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umthandazo kaHulumeni, izinhloli ne-ANC: Aze angafi uZuma ejele!

Kuzotshalwa izinhloli ejele ukuze ziqaphe ngelokhozi

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinkani zababili: IZitoyitoyi zicijisa imikhonto zibhekise kumfo kaSamuel

Iqhingasu lokwehlukanisa i-ANC nezwe ngoMengameli

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umabhajwa azikhiphe: Akucaci ukuthi yena uMengameli ubesopheni kolukaMkhize

Kungakapheli nesonto elaboHlanga lishicilele udaba ngaphansi kwesihloko esithi: ‘Izihlabathi ziyagqibana: Utavatava lukaMkhize nomthelela kupolitiki yaKwaZulu-Natal’…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umlando uzoba ngumahluleli wokugcina: Akusenyanga zingaki afulathele uMogoeng

Waqala engahlonishwa ngozakwabo nabezindaba. Sekuqalile ukuhunyushwa kwehlandla lakhe Esinye sezishoshovu zaseRussia zeminyaka eyedlule, uMnu uLev…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iyaphi indlovu: Iyamphunyuka noma uyakheqwa uBulawayo?

Asemabili amagama okuthiwa bangahola. Okwahlula izimbangi kwenziwa kangcono ngabaholi Ezingqaphelini zokhetho kanye nakubahlaziyi kukhona ukuvumelana ukuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ipolitiki yamaqembu: UMfundisi, ziyamthimula ezakwabo

Siveza incwadi ethunyelwe nguMntwana imxusa ukuba angenelele Ngesikhathi sekusele izinyanga ezimbalwa kube khona ukhetho loHulumeni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ziphansi izinsizwa: NaMakhosi ayaphatheka ekufeni kwezinduna

Kuthiwa abanye basuke sebephambene neNkosi. Kubukeka ikhona nenhlese yepolitiki Isifundazwe iKwaZulu-Natal sinezibazi ezijulile zodlame lapho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ihlomela ehlathini: Iyalolwa ezobhekiswa kubehluleli

Umkhankaso ‘wokwembula izinqe’ abehluleli uyavuthwa. OlukaZuma noZondo luzoba semqoka kuwo Kwake kwakhona inkolelo yokuthi izinkantolo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubedliwa ngumdlavuza noma ngushevu? UNdobe uzikhulumela ngale kwethuna

Ezinsukwini zokugcina ugonyuluke kwelaboHlanga. Ukhala ngabakwabo eqenjini Kumalungu e-African National Congress (ANC) nakulawo adlelana nayo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UNxamalala uthi ababulali benyathi balala ubucwayimbana

Useyikhombile intuba azophulukundlela ngayo emacaleni anamekwa ngawo uMsholozi ”IZimo zalokhu kushushiswa zikhombisa umumo wezepolitiki omubi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imibhikisho iveza obala inkohlakalo kuMasipala Ingquza

Yenekwe obala inkohlakalo eMkhandlwini Ingquza esifundazweni i-Eastern Cape ngesikhathi izakhamuzi ebezibhikisha zibambisene kanye nosomabhizinisi bendawo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now