Ozul azayithole

Ozul azayithole

14 Articles Published | Follow:
Kukhale insingizi: Ukuhamba kwamaphalishi komasipala kukhonga ukufa kwamakhansela

Kunokukhathazeka kosomathenda nezisebenzi

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izibazi zokusolwa, ezokuboshwa bese likuthetha icala

Isinqumo sikaKhongolose kuzwelonke sokuthi kuhoxe ezikhundleni zobuholi amalungu abhekene namacala ezinkantolo singabukeka siwumzamo wokuxazulula ingqinamba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umthandazo kaHulumeni, izinhloli ne-ANC: Aze angafi uZuma ejele!

Kuzotshalwa izinhloli ejele ukuze ziqaphe ngelokhozi

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izinkani zababili: IZitoyitoyi zicijisa imikhonto zibhekise kumfo kaSamuel

Iqhingasu lokwehlukanisa i-ANC nezwe ngoMengameli

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umabhajwa azikhiphe: Akucaci ukuthi yena uMengameli ubesopheni kolukaMkhize

Kungakapheli nesonto elaboHlanga lishicilele udaba ngaphansi kwesihloko esithi: ‘Izihlabathi ziyagqibana: Utavatava lukaMkhize nomthelela kupolitiki yaKwaZulu-Natal’…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umlando uzoba ngumahluleli wokugcina: Akusenyanga zingaki afulathele uMogoeng

Waqala engahlonishwa ngozakwabo nabezindaba. Sekuqalile ukuhunyushwa kwehlandla lakhe Esinye sezishoshovu zaseRussia zeminyaka eyedlule, uMnu uLev…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ithela aboHlanga ngendle: IDA isolwa ngokuhloba ngehlazo

Amakhosana namakhosazana sebefuna okwakwabo. Abanye aboHlanga sebehlalele iphalishi Cishe sebekwenze konke. Bagcwalise izinkundla bandisa nabavoti…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iyaphi indlovu: Iyamphunyuka noma uyakheqwa uBulawayo?

Asemabili amagama okuthiwa bangahola. Okwahlula izimbangi kwenziwa kangcono ngabaholi Ezingqaphelini zokhetho kanye nakubahlaziyi kukhona ukuvumelana ukuthi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ipolitiki yamaqembu: UMfundisi, ziyamthimula ezakwabo

Siveza incwadi ethunyelwe nguMntwana imxusa ukuba angenelele Ngesikhathi sekusele izinyanga ezimbalwa kube khona ukhetho loHulumeni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ziphansi izinsizwa: NaMakhosi ayaphatheka ekufeni kwezinduna

Kuthiwa abanye basuke sebephambene neNkosi. Kubukeka ikhona nenhlese yepolitiki Isifundazwe iKwaZulu-Natal sinezibazi ezijulile zodlame lapho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ihlomela ehlathini: Iyalolwa ezobhekiswa kubehluleli

Umkhankaso ‘wokwembula izinqe’ abehluleli uyavuthwa. OlukaZuma noZondo luzoba semqoka kuwo Kwake kwakhona inkolelo yokuthi izinkantolo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubedliwa ngumdlavuza noma ngushevu? UNdobe uzikhulumela ngale kwethuna

Ezinsukwini zokugcina ugonyuluke kwelaboHlanga. Ukhala ngabakwabo eqenjini Kumalungu e-African National Congress (ANC) nakulawo adlelana nayo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UNxamalala uthi ababulali benyathi balala ubucwayimbana

Useyikhombile intuba azophulukundlela ngayo emacaleni anamekwa ngawo uMsholozi ”IZimo zalokhu kushushiswa zikhombisa umumo wezepolitiki omubi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imibhikisho iveza obala inkohlakalo kuMasipala Ingquza

Yenekwe obala inkohlakalo eMkhandlwini Ingquza esifundazweni i-Eastern Cape ngesikhathi izakhamuzi ebezibhikisha zibambisene kanye nosomabhizinisi bendawo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now