Bayede News

Bayede News

954 Articles Published | Follow:
AmaBhunu ahlose ukukhipha iWestern Cape kuleli

  Akubethusi okushiwo amaBhunu  Angibasoli phela thina uma singaphansi kwengcindezelo bona babekuntando yeningi eyayivuna bona…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuvela ukuthi umuntu akabi mubi kuwonkewonke

Kukhona okuhle abakubona kuTrump  Ngiyamuncoma uTrump konke athi uzokwenza ukwenzile. Wathi amaMelikana phambili nangempela wakwenza…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bambuka ngezindlela ezahlukahlukene uMaNtuli weDA

Bancoma ubuhlakani namagalelo kaMaNtuli weDA  Ngithanda isibindi sakhe nakuba ngingamboni enqoba ukuba ahole iqembu elifana…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kufanele amaphoyisa anconywe kolukaMeyiwa?

  Abayizwa eyokunconywa kwamaphoyisa kolukaMeyiwa Enze muphi umsebenzi lo, wokulahlekisa umkhondo? Nanokuthi asebonile ukuthi abaseshi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ngabe uMalema angaliphatha kangcono elakuleli?

Babona uMalema engaliphatha kangcono elakuleli Inzima yona le ndlela kodwa lo muntu ukhaliphile izinto azilwelayo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Zindala zombili phakathi kwezikaMsholozi noZondo

Bafuna uMsholozi esitikini Uma emsulwa kungani engaveli achaze ngokwenzeka, kungani elokhu ebaleka uma emsulwa? Kubuhlungu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kukhona ababona okubi noma wenze kahle

Babongela uMosimane ngokuthola amadlelo aluhlaza Ziyethusa izindaba zokushiya kukaMosimane ngoba izwe lonke belazi ukuthi usayine…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Luqede uzwelo kwabanye udaba lukamalugaju

Bajatshuliswa ukuduva kwesidumbu sikamalugaju emakhazeni Kunzima, ubugebengu abukhokheli. Umalugaju lona bekumele amaphoyisa amnike umphakathi ngoba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INkantolo Enkulu inqume ukuba iqembu i-ANC likhokhele inkampani izigidi

INkantolo Enkulu iSouth Gauteng isiyalele iqembu elibusayo i-African National Congress (ANC) ukuba ikhokhele inkampani yezokumaketha…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isahlukene imizwa kwaboHlanga ngeDA

Bancoma isibindi sabesifazane boHlanga kuDA Ngiyabavuma bakhona phela laba abaphathisi bayaziyela angikhathali ungazama kangakanani ukubavimbela,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abanye bathi uzigwaze ngowakhe umqeqeshi weChiefs kanti abanye bathi ubhecwa ngobubende

Bancoma isinqumo sokuxoshwa komqeqeshi weKaizer Chiefs  Mhleli: Lo baba waqale wasibeka endaweni yesishiyagalolunye. Sithe sisathuswe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ingoma iJerusalema ivukuze imizwa yamaPalestina

Uthi ubesebunzimeni obumangalisayo empilweni yakhe uNomcebo Zikode ngenkathi eqamba ingoma yakhe noMaster KG esihlanyise izinkumbi…

Abayi nganxanye bedlana imilala ngolwakwaClicks

Abavumelana noClicks  Mhleli: Ngizizwa ngibuhlungu emoyeni, inhliziyo yami iphophoza igazi ngento engiyizwile ngaphinde ngayayibona. Ngabe…

LALA NGOKUTHULA: Usedlule ummeli wabantu uMnu uComfort Ngidi

Umufi uMnu uZibuse Comfort Ngidi ungowendlu kaBhomo owazala uMashaya owabe enamadodana amane uShafini, uNtethe, uStimela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IYAZIKA INQANAWE: Izimakethe zakuleli ziyadunguzela

Isimo sibi kakhulu. Irandi lithwele kanzima kulesi sikhathi seCOVID-19, lapho amabhizinisi evaliwe ngenxa yemvalelwakhaya (Lockdown).…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukumiswa kwemidlalo kugile abaningi

Ukumiswa kwemidlalo yePremier Soccer League (PSL) ngenxa yeCoronavirus ngeke kudale indlala kubathandi bakanobhutshuzwayo kuphela, kodwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuhlehle imidlalo emikhulu emhlabeni ngeCOVID-19

Nakanjani unyaka wezi-2020 angeke wakhohlakala emlandweni kuzona zonke izinhlaka zezemidlalo emhlabeni wonke. Lokhu kwenziwa ukubhebhetheka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kungakhuliswa imali ezinhlelweni ezahlukene zokonga

Izindlela ezintsha zokonga imali esitokofeleni sakho, ukubaluleka kokonga ngokwezidingo nezimiso zakho kuyinto eyaziwayo. Sesiside isikhathi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ibhola lombhoxo linezinhlobo ezimbili zokulidlala

Omunye wemidlalo okungekudala udlalwa noma ulandelwa ngaboHlanga yilowo webhola lombhoxo. Ngenxa yobandlululo aboHlanga babekhishwa inyumbazana…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Indidane yokwehlukanisa uphethroli nentela

Bambalwa abantu abathi uma bethenga babale behlukanise phakathi kwenani eliyilo lempahla nentela. Uma sizithengela nje…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kunyakaza iNingizimu Afrika ngomthelela weCOVID-19 nangomnotho wamazwe

Izigameko ezenzeka kamuva emhlabeni wonke jikelele zibonakala zingabikezelanga. Namuhla sibona isifo esiwumbhedukane sesidlangile sasabalala namazwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amabhizinisi abhekene nesimo esingakaze sibonwe

Kuyisimo esingakaze sibonwe, esinzima futhi esingemukeleki ebhizinisini ukuthi kwenzeke into ethinta ibhizinisi ongenakukwazi ukuyichaza nokuyilawula…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Amagama anohlalwana kaTrump achaphazele izintatheli

Sekuqubuke inkombankombane ngeCoronavirus phakathi kwe-USA neChina ngesikhathi amazwe omhlaba ezama ukunqanda ukubhebhetheka kwalesi sifo. UMengameli…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AbakwaGwala babethembele kakhulu enqabeni yabo

Isizwe sakwaGwala eMaphephetheni Abantu baseMaphephetheni, kwaGwala, babeyingxenye yakwaDlamini ngesikhathi kufi kwa eHlathini likaDlamini ePhakwe kuqhanyukwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now