Bayede News

1101 Articles Published | Follow:
Ufunde ezikoleni zezinhlanga kodwa akazenyezi ngesiZulu uMgabadeli

Esikhathini esiningi intsha yakuleli efunde ezikokeni okwabe kungezezinhlanga ezithile kuphela lapho kuvetezwa khona isilungu lize…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UKhuvethe lwenze salibala ingculazi

Izolo umhlaba wonke ubugubha usuku lokuqwashisa ngengculazi iWorld Aids Day ngaphansi kwesiqubulo esithi, Linganisa. Lesi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ingqalabutho: UMvuyiswa Renek “Ray” Ntlokwana

Ubaba uMvuyiswa Renek “Ray” Ntlokwana wazalwa zi-5 kuNhlaba kowe-1937 – 20 wayedume ngelika “Velaphi” kulandela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Alwesekwe ikhwelo leSPCA lokuvalwa kwamagovu epit bull

Uhulumeni akashayelele isipikili kuqedwe ukufuywa kwalezi zinja ezibulalayo emakhaya.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Impelasonto izocacisa kwabasalayo nabagodukayo eQatar

Ngokujwayelekile izwe elisuke lisingethe imidlalo yeNdebe yoMhlaba kuba yilo eliqala ngomdlalo wokuvula. Kuzokhumbuleka ukuthi nangesikhathi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Indlela ufudu olwathola ngayo imifantu egobolondweni lalo

Kwake kwaba khona indlala embusweni wezilwane. Izilwane embusweni zonke zabulawa indlala futhi zibukeka zizondile ngaphandle…

Umbengo osinda abosi: Umengulo ngoDBZ Ntuli

Yiyo le insimbi edla ezinye. Nguye lo undabuzekwayo. Nguye lo umbengo osinda abosi. Uma sikhuluma…

Ingqalabutho: uMnu uSipho Gumede

UMnu uSipho Gumede wazalelwa eCato Manor ngonyaka we-1952, okuyindawo eyayinabomdabu bamaNdiya kakhulu ngaleso sikhathi eThekwini.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMantashe uvikela uRamaphosa kwabamgxekayo ngokuhluleka

Usihlalo kuzwelonke we-African National Congress (ANC), uMnu uGwede Mantashe, ukhwele wadilika kulabo ababengabaholi baleli qembu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Thola Inkonyane yelaboHlanga mahhala

Ushicilelo oluyisiphesheli ngomlando weSihlalo nohleli kuso seluyatholakala emhlabeni jikelele ezinkundleni zokuxhumana zelaboHlanga, sikubekele okulikhethelo nenqabakutholwa ngokwenzeka eMabhida ngempelasonto yangama-29 kuMfumfu wezi-2022.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukwethulwa kwemiklamo yezindlu nokunikezela ngeseziphelile kusho isahluko esisha

Cishe emva kwezinyanga ezine kucwebe isiziba emsebenzini wamihla namalanga woMnyango WezokuHlaliswa KwaBantu, ngenxa yesidingo esiphuthumayo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMnyango WezokuHlaliswa KwaBantu eKZN ufeza umsebenzi wawo ‘wokubuyisa isithunzi nethemba’

UMnyango WezokuHlaliswa KwaBantu KwaZulu-Natali uyaqhubeka nokungabalekeli umsebenzi nejoka nomsebenzi wawo wokubuyisela isithunzi kulabo abalahlekelwa ngamakhaya…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UDa Silva udle umhlanganiso engaqali

Umholi  waseBrazil uLuiz Inacio Lula da Silva wehlule uMengameli uJair Bolsonaro okhethweni lwangwesonto eledlule, INkantolo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ingqalabutho

Intsha iyisisekelo sekusasa lezwe. Kulokhu sibuka isandla esakha iAfrican National Congress Youth League (ANCYL), uMnu u-Anton Muziwakhe Lembede.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ziyanda izindawo zokugcina imindeni entulayo ezivalwayo abantu bethuthelwa ezindaweni ezingcono

Zanda ngamandla izindawo ezigcine abantu abalahlekelwe yimizi ezizobakhoselisa ngemva kwezikhukhula. Ngenxa yokuphothulwa kwezivumelwano zokuqasha zezindawo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umnyango nabezindaba bacobelelane ngolwazi ukuze baqondane kangcono ekusebenzeleni abantu

IMinyango emibili yezokwakha esifundazweni weZokuhlaliswa KwaBabantu neMisebenzi Yomphakathi ikubheke ngamehlo abomvu ubudlelwano obuhle nokusebenzisana nabezindaba.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Singabesihlalo, uMphongolo Wesivumelwano sikaZulu wonkana

Ngokwesimiso soBukhosi bukaZulu ukhona umehluko phakathi kweSihlalo naloyo ohleli eSihlalweni.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umalamulela woSuthu: Insizwa yaselokishini ephakamise isihlangu

Elinye iphupho likaManzini elokugubha iminyaka elikhulu iqembu lingabanqobi ezwenikazi futhi lokhu kungenzeka ngoba usiphakamisile isihlangu soSuthu.

Ingqungqulu: Ubaba uSamora Moisés Machel

Ubaba uSamora Moisés Machel wazalwa zingama-29 kuMandulo kowe-1933. Wayengumkhuzi wamasosha waseMozambique kanye nomholi wezepolitiki. Wayelandela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMaMhlophe: Isiphiwo kwaboHlanga, abancane

Uphiwe cishe kukho konke ngoba konke akuthintayo, akuxoxayo, akudlalayo kuyahluma futhi kuqukethe izifundo ezahlukene.

Ingqalabutho

UMnu uFelix Moumie wayengumholi wenkululeko waseCameroon, odume kakhulu ngokuthi iLumumba yaseCameroon ngeqhaza lakhe  ekulweleni inkululeko…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ingqalabutho

INkosi uMansa Musa wayeyi-mansa yesishiyagalolunye yoMbuso WaseMali, owafinyelela esicongweni sawo ngesikhathi sokubusa kwakhe. UMusa waziwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Empeleni zingaki izinhlobo zamasolar kugalaxy yethu?

Isimiso sethu sonozungezilanga siyisimiso esisodwa samaplanethi—inkanyezi enamaplanethi ayizungezayo.  Isimiso sethu samaplanethi yisona sodwa esibizwa ngokusemthethweni…

Eminyakeni eminingi ezayo ilanga lizoshintsha

Inkanyezi iyibhola legesi elishisayo, elikhazimulayo. Lapho ubheka phezulu esibhakabhakeni ebusuku, ungabona inqwaba yezinkanyezi ezibenyezelayo. Ingabe…