Bayede News

Bayede News

993 Articles Published | Follow:
Isinqumo ngoMsholozi siphumile kepha kusemnyama ngokuqhwagwa kombuso

OwayenguMongameli wezwe, uMnu uZuma, ugwetshwe iNkantolo YoMthethosisikelo, izinyanga ezili-15 phakathi ejele. Isinqumo lesi siphume ngenxa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bakhala ezimathonsi abakhishwe ngesidlozana endaweni yezindiza eDouala

Amaphoyisa aseCameroon aqhumise isisi esikhalisa unyembezi ngoMgqibelo ekuseni ngesikhathi elwa nezakhamizi ezilwa nokukhishwa endaweni eseduze…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sebenzisa okuningi ngakini ukuze uzuze ngokomnotho

Izibalo zakamuva eziveza isibalo sabantu abantula imisebenzi ezweni lethu ziyashaqisa. Amashumi amathathu nantathu ekhulwini alingana…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ingane encane ibona ogombelakwesakhe emva kukaRamaphosa – umbhali

Umuntu uma enza into kungekho abameqelayo noma ephambuka ugcina ezitshela ukuthi usemgqeni konke kuhamba ngohlelo.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isililo: Ndlelanhle kuSolwazi uMzilikazi Khumalo!

UMnyango Wezilimi zeNdabuko ZaseNingizimu Afrika waseYunivesithi YaseWitwatersrand, eGoli unazisa ngokukhulu ukudabuka ngokwedlula emhlabeni kukaSolwazi uStephen…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AboHlanga bebefundile futhi bekhaliphile

AboHlanga bayaziwa ngokuba nomlando onothile ngendlela eyisimanga. Owethu umlando sasingawubhali ezincwadini kwazise obabamkhulu babengayanga ezikoleni.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubukhosi njengekhonco lentuthuko

NGALESI SIKHATHI iNingizimu Afrika iphansi phezulu idingida iqhingasu lentuthuko emadolobheni nasezindaweni zasemakhaya, uBukhosi bungaba yikhonco…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ithala negalelo lokuthuthukisa ezokuthutha emakhaya

Njengengxenye yokufukula nokuthuthukisa osomabhizinisi boHlanga ezindaweni zasemakhaya KwaZulu-Natal, Ithala seliphumelele ukuqala ukuguqula isithombe somkhakha wezokuthuthwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Abadlali bakuleli bangabanqobi kweleziKoshi emaqenjini abawadlalelayo

Abadlali bakuleli ababili abagijima eqenjini leBanyana Banyana uJanine van Wyk no-Ode Fulutudilu, bajoyine uBongani “Ben…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INgonyama mayibeke izidingo zesizwe phambili

Ukungena eSihlalweni soBukhosi bukaZulu kukaMisuzulu kaZwelithini kumele kubuyise ithemba esizweni sonke sikaPhunga noMageba. Mawusibheka iSILO…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AbaPedi namaLobedu baphiliswa kabuhlungu ngamaBhunu

USekhukhune nesizwe sakhe wenqaba ukuhlangabezana nale mibandela. Ngemuva kwalokho uSir Garnet Wolsely wahlasela uSekhukhune ngempi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umbhali ukhala ngokufunzwa ngamakhansela nangezimeya

Ubona nokuthi sesishayile isikhathi lapho abaholi bamaqembu ezindaweni abahola kuzo kufanele bafunde ukulalela nokuthobela abantu ababaqokele ezikhundleni abaziqhoqhobele

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukunwetshwa kwemigwaqo kukhathaza izakhamuzi

Ngezimpelasonto uMengameli wase-Egypt u-Abdel Fattah al-Sisi, uvame ukuhamba nezimoto zakhe ayiswe lapho kwakhiwa khona imigwaqo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Okwenzeka ePalestine kuyisibuko sesimomazwe

Njalo uma kufa abantu i-United Nations yembuleka izinqe, ilokhu isho izimemezelo Imibiko evela eGaza kayimihle.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sithi mabuchume ubuhle obenzeka eNdlunkulu

Yize kuseyisiqalo kepha abeNdlovu benzengakhona ukuthatha eliya phambili Aluyona imfihlo uthando esinalo ngoBukhosi base-Afrika. Asinamahloni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imibono eyahlukene ngevidiyo kaRamaphosa enikwa imvilophu

Abanye bathi bekudayiswa izwe Indawo esesidlangalaleni kanjena iyona kanye okulula ukwenza kuyona inkohlakalo ngoba akukho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
URamaphosa uyavuma amaphutha kepha yena uyazihlangula

Bagxeka uRamaphosa Lo muntu ubekuTop 6 futhi esePhalamende. Bekuba nemihlangano yeTop 6 ebimayelana nendlela uZuma…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umbono wephephandaba: Ezimpini zaseNdlunkulu thina asicheme neSihlalo!

Lokhu okwenzeka kwethu kusilulaza sonke ngisho kakhulu iSILO esingasekho phakathi kwethu  kanye neSihlalo Nonyaka awuqalanga…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Iminyaka engama-27 yenkululeko, ngabe ukuvota kwasiweza noma kwasiyala

Bathi kwabaweza Ngokwami kwasiweza ngoba ezindaweni zasemakhaya sinogesi namanzi okuhlelekile. Sase siyaleka ngokuvulwa kwemingcele kungabi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sethula iFagugu kwaboHlanga

Lokhu sikwenza ngoba siyakholwa ukuthi izolo lingakhanyisela izolo nekusasa Iphephandaba laboHlanga liyaqhubeka nokwenza izinguquko njengengxenye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kulokhu asisebenzise ilungelo lokujezisa nelokuklomelisa

Imiphakathi isinikwe amandla amangalisayo okuzibangula iva njengoba ikhansela selaphenduka unkulunkulwana nje endaweni Useziqhathile umfo kaRamaphosa.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
‘INingizimu Afrika isingenile odakeni, akusekho ukubuyela emuva’

Bavuma eyokubisha kwezwe Le ngxaki esikuyo kade sayibona futhi kade kwakuxwayiswa ngalesi simo kungebona ongoti…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ayixoxwe eyokhetho loHulumeni Bendawo

Ukhetho luyisikali esimqoka ngaphansi kwedemokhrasi. Yilo olunika abantu ithuba lokuba bajezise noma baklomelise abaholi. Nonyaka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Okwenziwa uLeon nezakhe ukushinga kwaphela

Le nhlamba ingale kukaMaimane kepha ibhekiswe kubo bonke aboHlanga Kwamukelekile ukuthi osopolitiki bangolunye uhlobo lwabantu.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now