Bayede News

Bayede News

965 Articles Published | Follow:
Bezikuphi izinhloli nenxusa e-India?

 Kunezinto okuthi nxa zenzeka uzibuze ukuthi zenzeke kanjani. Ukuthi babekuphi abantu zize zenzeke nje? Kuleli…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubumqoka besimiso sikaZulu buvele obala

 UNdunankulu wesizwe uwenze ngesinwe umsebenzi wakhe ngesikhathi esimqoka  Kunabantu kanjalo nezikhundla okulula ukuthi uzithathe kancane…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuphikiswana ngomhlangano kaZuma noMalema

Abasiboni isimanga ngomhlangano kaZuma noMalema Akukho okungimangazile ngoba ngaphambi kokuthi asungule i-EFF wakhuzwa kaningi ngokwephula…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UZuma uthi sebeyomlanda kwelakubo, kalesabi ijele

Bathi uMsholozi uyasukelwa Angimsoli nakancane uMsholozi kulento ayishoyo. IKhomishini kaZondo indawo okwethulwa khona okwaziyo hhayi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kulokhu amalungelo abangasekho abukelwe phansi

Akuyona indlela le esilondoloza ngayo abakwethu. Sidlala abangcwabi nje babe sinikwe ngubani? Enye yezinto labo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bangcweka ngakhona omkhaya bakwaZulu

Muhle umdlalo kaZuma noZondo uma siwuqaphela singafunda lukhulu Kuningi okuhlale kukhulunywa ngeKhomishini kaZondo. Kukhona abayitusayo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
EkaNdunankulu waseMpumalanga ishiye kukhulunywa

Ugxekwa abaningi Inkinga ngoxolo lukaNdunankulu luhambisana namanga okuzokwenza kube nzima ukuba lwamukeleke. Mina engifisa ukuba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
LISAQHUBEKA IHLAZO NGESANDLWANA: Amagama amaqhawe awekho

Intwasa kaMasingana imqoka kuZulu nasemlandweni waseNingizimu Afrika ne-Afrika. Namuhla ngoLwesihlanu zingama-22 kuMasingana umhlaba ukhumbula isigameko…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Izitoyitoyi zithi kawabanjwe amatomu okhetho nonyaka

  Bavumelana ne-EFF  Angeke siye nganxanye singemanzi kodwa umbono omuhle lo asikubeke eceleni ukuthi uvela…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UKhongolose nenkinga yokuncelisa amawele

Kula mawele okungamaNdiya, abelungu naboHlanga leli elidinga ukondliwa yilo elingatholi ngokwanele njengamanye Cishe sonke asibazi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Unyaka wezinguquko nakuleli laboHlanga

Kukhulu okuzayo kwelaboHlanga nonyaka nokuyokwenzeka ngokubambisana  Samukela bonke abafundi bethu kulo nyaka othembisa lukhulu. Sithi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kwabanye aboHlanga nomnotho wabo kuyinyama kontabakayikhonjwa

  Bavuma eyokuqonelwa abezizwe  Iqiniso elingephikwe muntu ukuthi selokhu izizwe zangaphesheya kolwandle zafika kuleli kazikaze…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Zikhonkotha ehambayo, uNongoma awuzukuma

UMBIKO OKHOKHELWE  Into eqale njengomkhankaso wokujivaza abantu kanjalo noMkhandlu uNongoma isiphenduke ivuso ebuholini bendawo. Indaba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Uqhude manikiniki phakathi kukaZuma noZondo

Bancoma uZondo ngokuvulela uZuma icala  UZondo bekulindelekile ukuthi avulele uZuma icala ngokwephula imigomo yeKhomishini. Ukube…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
AmaBhunu ahlose ukukhipha iWestern Cape kuleli

  Akubethusi okushiwo amaBhunu  Angibasoli phela thina uma singaphansi kwengcindezelo bona babekuntando yeningi eyayivuna bona…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kuvela ukuthi umuntu akabi mubi kuwonkewonke

Kukhona okuhle abakubona kuTrump  Ngiyamuncoma uTrump konke athi uzokwenza ukwenzile. Wathi amaMelikana phambili nangempela wakwenza…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Bambuka ngezindlela ezahlukahlukene uMaNtuli weDA

Bancoma ubuhlakani namagalelo kaMaNtuli weDA  Ngithanda isibindi sakhe nakuba ngingamboni enqoba ukuba ahole iqembu elifana…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kufanele amaphoyisa anconywe kolukaMeyiwa?

  Abayizwa eyokunconywa kwamaphoyisa kolukaMeyiwa Enze muphi umsebenzi lo, wokulahlekisa umkhondo? Nanokuthi asebonile ukuthi abaseshi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ngabe uMalema angaliphatha kangcono elakuleli?

Babona uMalema engaliphatha kangcono elakuleli Inzima yona le ndlela kodwa lo muntu ukhaliphile izinto azilwelayo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Zindala zombili phakathi kwezikaMsholozi noZondo

Bafuna uMsholozi esitikini Uma emsulwa kungani engaveli achaze ngokwenzeka, kungani elokhu ebaleka uma emsulwa? Kubuhlungu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kukhona ababona okubi noma wenze kahle

Babongela uMosimane ngokuthola amadlelo aluhlaza Ziyethusa izindaba zokushiya kukaMosimane ngoba izwe lonke belazi ukuthi usayine…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Luqede uzwelo kwabanye udaba lukamalugaju

Bajatshuliswa ukuduva kwesidumbu sikamalugaju emakhazeni Kunzima, ubugebengu abukhokheli. Umalugaju lona bekumele amaphoyisa amnike umphakathi ngoba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
INkantolo Enkulu inqume ukuba iqembu i-ANC likhokhele inkampani izigidi

INkantolo Enkulu iSouth Gauteng isiyalele iqembu elibusayo i-African National Congress (ANC) ukuba ikhokhele inkampani yezokumaketha…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isahlukene imizwa kwaboHlanga ngeDA

Bancoma isibindi sabesifazane boHlanga kuDA Ngiyabavuma bakhona phela laba abaphathisi bayaziyela angikhathali ungazama kangakanani ukubavimbela,…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now