Now Reading
I-RM
Dark Light

I-RM

Isikhongeli seqembu eliphikisayo i-Rise Mzansi (RM) esethulwe mhla zingama-20 kuMasingana wezi-2024.

Ubugebengu nenkohlakalo

 • Ukucwaningwa okuphelele kobuholi obuphezulu embuthweni wamaphoyisa.
 • Amaphoyisa asekelwe kwezobunhloli.
 • Ukuzibandakanya komphakathi embuthanweni wobunhloli.
 • Kuzoncishiswa isikhathi esilindwayo ngaphambi kokushushiswa kwamacala enkohlakalo.

Umnotho

 • Ukuphinda kabili usayizi womnotho njalo eminyakeni eli-12 – kuhloswe ukukhula komnotho wezwe i-GDP ngama-6% ngonyaka.
 • Kuzosetshenziswa imodeli ye-Capitalism yababambiqhaza yamabhizinisi, izinyunyana namaqembu omphakathi.
 • Ukutshalwa kwezimali kwabazimele empahleni yomphakathi.
 • Kuzosekelwa aboHlanga nabesifazane kwezamabhizinisi.
 • Ukwenza lula ukufuduka kwabantu abanamakhono kanye nohambo lwebhizinisi ukuze kusekelwe izimboni ezithile okubalwa, ezokuvakasha, umnotho wokudala, insangu, kanye nokukhiqiza okuthuthukisiwe.

Ezemfundo

 • Kuzofundwa ngezilimi ezimbili okungenani ngolimi olulodwa lwase-Afrika.
 • Ukwenza ngcono izinga lokufundisa, ikakhulukazi kusayensi, ezobuchwepheshe, ezobunjiniyela kanye nezibalo.

Ukudla

 • Umndeni udinga ukunakekelwa kwezenhlalakahle, futhi ukudla kuwumgomo ophelele we-Rise Mzansi.

Ezokubusa

 • Kuzodalwa uHulumeni wochwepheshe.
 • Kuzoncishiswa isibalo seKhabhinethi.
 • Kuzoqokwa izinhloko zakwa-SAPS, zakwa-NPA, zakwa-SARS kanye nezinye izikhundla ngokufaneleka ngokuxoxisana nomphakathi.
 • Ukwenza kube lula nokwenza izinqubo zokuthengwa kwempahla zomphakathi zibe sobala.
 • Kuzoqedwa ukuhamba kwezikhulu ngezimoto zamalambu aluhlaza.
 • Ukubeka omasipala abangasebenzi kahle ngaphansi komlawuli.

Ezempilo

 • Kuzosungulwa isikhungo sezempilo kanye eduze kwemiphakathi.
 • Ukwandisa ukunakekelwa kwezempilo komphakathi ngezikhungo ezintsha nabasebenzi bezempilo – abaxhaswe ngemali yokonga ekuqedeni inkohlakalo yokuthengwa kwempahla.
 • Ukuguqula uhlelo lwezempilo olukhona.

Imisebenzi

See Also

 • Kuzosekelwa izimboni ezithathwa njengezibalulekile ukuze zikhulise imisebenzi (ezezimayini, ezolimo, izinsiza zezezimali, ezokuvakasha, ezokukhiqiza kanye nezinsiza).
 • Kuzosungulwa ukuqeqeshwa kwamakhono kubantu abayisigidi abangenawo umatikuletsheni eminyakeni emihlanu.

Umhlaba

 • Kuzogxilwa kubunikazi bomhlaba wasemadolobheni nokwabiwa ngoba abantu abaningi bahlala emadolobheni.

Ukucima kukagesi

 • Kuzoshintshwa ibhodi lakwa-Eskom, kubuyekezwe zonke izinkontileka, kuxoshwe izikhulu ezinenkohlakalo kanye nezinguquko zokuthengwa kwempahla.
 • Kuzothuthukiswa ukukhiqizwa nokufakwa kwe-solar ngokusebenzisa imali yamazwe ngamazwe yokuguquguquka kwesimo sezulu.

Ukufuduka kwabantu

 • Ukunciphisa ngokuphawulekayo ukuthuthela kwabangaphandle ngokungemthetho kuleli.
 • Ukunciphisa ithonya lokungena kwabantu kwamanye amazwe ngokuphoqelela abaqashi.
 • Kuzolungiswa indawo yokukhosela – imvume yabafuduki ngokwezomnotho.
 • Kuzokwenziwa kube lula ukufuduka okunekhono.

Uhlelo loMshwalense Wempilo Kuzwelonke (NHI).

 • Izikhungo zokunakekelwa kwezempilo ezizimele, ezivame ukusiza labo abanama-Medical Aid, azinawo amandla okuhlinzeka ngosizo lwezempilo olusebenzayo kuwo wonke umuntu, ngisho nangethuluzi elifana ne-NHI.
Scroll To Top