Now Reading
I-ActionSA isithembe iNkantolo Yezokhetho
Dark Light

I-ActionSA isithembe iNkantolo Yezokhetho

Umholi we-ActionSA uHerman Mashaba uthi iqembu lakhe ngeke livume ukuthi i-Independent Electoral Commission (IEC) yephule ilungelo layo lokubamba iqhaza okhethweni.

Iqembu liphatheke kabi ngemuva kokuthi i-IEC ifake kuphela uphawu lweqembu emaphepheni okuvota okhethweni loHulumeni Bendawo lwangoLwezi lulu-1. UMashaba ukuqinisekisile ukuthi iNkantolo Yokhetho isivumile isicelo esiphuthumayo seqembu lakhe mayelana ne-IEC.

I-ActionSA icela iNkantolo ukuthi iphoqe i-IEC ukuthi ibuyekeze isinqumo sayo sokuba nophawu lweqembu negama lalowo ozongenela ukhetho ewadini ephepheni lokuvota. UMashaba uthi isinqumo se-IEC sifana nokuzama ukubacekela phansi. “Ngikubiza ngokuthi ukusicekela phansi ngoba lokhu bekuwumkhuba impela, bekuyiphethini selokhu kwabhaliswa iqembu futhi anginanxa nalo. Angikuthathi njengokuqapha kodwa umzamo wamabomu wokusidumaza. Siyiqembu lomthetho futhi asikwazi ukuvumela noma ngubani ukuthi anyathele amalungelo ethu njenge-Action SA yokubamba iqhaza,” kusho uMashaba.

NgoLwesibili, iPhini Lesikhulu Esibhekele Ezokhetho uMawethu Mosery uthe amaqembu anamagama angekho ephepheni lokhetho loHulumeni Bendawo kumele abuyele kuKhomishini ayolungisa amaphepha abo okubhalisa ngokufaka igama labo elifingqiwe.

I-ActionSA isiwafakile amaphepha eNkantolo kwazise igama layo aliveli ephepheni lokuvota. Mabili amaqembu akhale ngalesi senzo se-IEC njengoba kuyiActionSA kaMashaba kanye neqembu iGood Party.

I-IEC ithi la maqembu womabili azoba nophawu lawo negama lalowo ozongenela ukhetho ewadini ephepheni lokuvota lwangoLwezi lulu-1 ngoba awazange anikeze igama lawo elifingqiwe noma isifinyezo ngesikhathi sokubhalisa esikhungweni.

See Also

Amaqembu ayahlukumezeka njengoba igama elifingqiwe lamukelwa njengendlela ebalulekile abavoti abakhomba ngayo iqembu lepolitiki abafisa ukulivotela.

I-ActionSA ithe i-IEC ihlulwe ngumnqamulajuqu wehora leshumi ekuseni ngoMsombuluko esiphuma kuwo. Ithi ithole ukwelulekwa ngokomthetho ukuthi i-IEC yephule izibopho zayo zokweqisa ukuqinisekisa ukhetho olukhululekile nolungenzeleli ngenxa yokungabibikho kwegama leqembu ephepheni lokuvota.

Scroll To Top