EzaseMelika

Ukuthinteka kweMiddle East ngo-Obama

Ukuphuma kuka-Obama akuzona izindaba ezinhle kwelase-Middle East UMENGAMELI u-Obama obesolwa ngokuba nguMengameli wokuqala wase-USA ongezwelani…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuthinteka kweMiddle East ngo-Obama

Ukuphuma kuka-Obama akuzona izindaba ezinhle kwelase-Middle East   UMENGAMELI u-Obama obesolwa ngokuba nguMengameli wokuqala wase-USA…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
U-Obama emlenzeni wokugcina kwesobuMengameli

Yize ehluleke wancama ukungayiphaki impi njengalabo abamendulele kukhona izethembiso azigcinile SENGATHI bekuyizolo lapho insizwa ezalwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
U-Obama emlenzeni wokugcina kwesobuMengameli

Yize ehluleke wancama ukungayiphaki impi njengalabo abamendulele kukhona izethembiso azigcinile   SENGATHI bekuyizolo lapho insizwa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
U-Obama emlenzeni wokugcina kwesobumengameli

Ukuvuselela kobudlelwane nelaseCuba, udaba lwabathandanayo bobulili obufanayo kanye nohambo lwase-Afrika kusho ukusongwa kohambo luka-Obama  …...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
IMelika ihlangene phezulu phansi ingamahele

Phezu kobukhazikhazi obushiwo ngeMelika  iqiniso elivelayo wukuthi leli lizwe lisenkingeni yobuhlanga KUBANTU ABANINGI iMelika iyizwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
ElaseMelika ethubeni lokuqopha omunye umlando

NGONYAKA ka-2008 abavoti baseMelika baqopha umlando okhethweni. Okokuqala ngqa izinkumbi zabantu bazo zonke izinhlanga   zaqoka…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now