Now Reading
Kuhluke imibono kushona owayengunobhala
Dark Light

Kuhluke imibono kushona owayengunobhala

UDonald Rumsfeld, owayenguNobhala wezokuvikela e-USA, owayengumakhi omkhulu wempi yase-Iraq, ushone eneminyaka engama-88 ubudala, kusho umndeni wakhe ngoLwesithathu. Ukusabela kokufa kukalowo owayeyilungu leNdlu iRepresentatives, usomabhizinisi , umholi wezempi yasolwandle kepha okubonakele ngukuthi ukushona kwakhe kwathola imibono ehlukene.

UGeorge W. Bush, umengameli wama-43 wase-United States, uthi: “Ekuseni ngoMandulo zili-11, kowezi-2001, uDonald Rumsfeld wagijimela emlilweni ePentagon ukuze asize abalimele futhi aqinisekise ukuphepha kwabasindile. Eminyakeni emihlanu eyalandela, wayesebenza ngokungaguquguquki njengonobhala wezokuvikela ngesikhathi sempi – umsebenzi ayewenza ngamandla, ngekhono, nangodumo. “Isikhathi esaletha izinselelo ezingakaze zibonwe ezweni lethu nakwezempi yethu futhi saveza izimfanelo ezinhle kakhulu kuNobhala uRumsfeld. Indoda ehlakaniphile, eqotho, namandla acishe angapheli, ayizange ilale ngaphambi kwezinqumo ezinzima, futhi ayizange ibalekele ukuzibophezela… Sililela isisebenzi sikaHulumeni esiyisibonelo nendoda elunge kakhulu.”

UJameel Jaffer, umqondisi eKnight First Amendment Institute, eColumbia University nowayeyiphini lomqondisi wezomthetho we-ACLU, nokho wehlukile owakhe umbono ngale ndoda.

UJaffer uthi: “URumsfeld wanikeza imiyalo eyaholela ekuhlukunyezweni nasekuhlukunyezweni kwamakhulu eziboshwa ezingaphansi kwe-USA e-Afghanistan, e-Iraq naseGuantanamo Bay. Lokhu kufanele kube seqophelweni eliphezulu emlandweni kamufi. Kushone iziboshwa ezingaphezu kwekhulu. Uphenyo lwaluyingozi kakhulu. Kodwa ezempi uqobo lwazo zaphetha ngokuthi ezinye zeziboshwa zahlukunyezwa zaze zafa.”

U-Iyad el-Baghdadi, uMengameli weKawaakibi Foundation, iqembu labacwaningi kanye nezishoshovu eligxile enkululekweni ezweni lama-Arabhu, uthi: “UDonald Rumsfeld wayeyisigebengu sempi esasilawula izimpi ezingekho emthethweni ezazihilela ukubulawa kwabantu abaningi, ukuhlukunyezwa okuhlelekile nokuphanga, nenkohlakalo enkulu. Izwe asiza ngalo ukugqashula alikalulami namanje. Leli yifa lakhe. Sengathi angasha esihogweni ingunaphakade.”

Ummeli wase-USA uMike Rogers, ongaphansi kweqembu lamaRepublican e-Alabama oselilungu leKomiti Yezinsizakalo Zempi, uphakathi kwalabo abakholelwa ukuthi uRumsfeld uyisebenzele kahle i-USA. “UNobhala uDonald Rumsfeld wayengumholi ovelele owanikela amashumi eminyaka yempilo yakhe ekusebenzeleni umphakathi kulesi sizwe. NgoMandulo ziyi-11, kowezi-2001 uDonald wayekhona ukuzosiza ukuhola isizwe sethu sikhishwe kolunye lwezinsuku zethu ezimnyama kakhulu, kufaka phakathi ukugijimela ePentagon ukusiza abalimele nabasindile… Wayengumuntu ongajwayelekile futhi ukulahlekelwa nguye kuzozwakala kakhulu,” kusho uRogers.

See Also

“Ubengumuntu okhuthazayo futhi ongumeluleki wezizukulwane zabantu ababambelela emigomeni yakwamanye amazwe, wafaka kubo umsebenzi ocacile futhi ongenazinjongo zokuvikela i-USA nabantu base-USA.”

UMitch McConnell, uSenator waseRepublican waseKentucky kanye nomholi wabambalwa, naye uphatheke kabi ngokudlula kwalowo owayengunobhala wezokuvikela e-US. “Mina no-Elaine siphatheke kabi namhlanje ngokudlula emhlabeni komuntu ongum-USA obekhonze izwe lakhe ngokuhlonipha nangokungakhathali… Kuzo zonke izindlela, uDonald Rumsfeld ubehola ngokukholwa nangokukhalipha.”

Scroll To Top