Now Reading
IKenya inike amalungu omphakathi wamaShona ubuzwe, nokuqede umzabalazo weminyaka
Dark Light

IKenya inike amalungu omphakathi wamaShona ubuzwe, nokuqede umzabalazo weminyaka

hakathi wamaShona asehlale eKenya amashumi eminyaka njengabantu abangenazizwe banikezwa ubuzwe bakuleliya lizwe ngoLwesithathu. UNgqongqoshe Wezokuphepha Kwangaphakathi uDkt uFred Matiang’i ubanikeze umazisi kazwelonke(national identity cards) , waqeda umzabalazo odonse isikhathi eside wokwamukelwa kwalo mphakathi kwisizwe esise mpumalanga Afrika, esibe yikhaya kubo kanye nokhokho babo iminyaka engaphezu kwengama-60.

Amalungu omphakathi wamaShona aqala ukufika eKenya ngo-1959 njengezithunywa zevangeli ezivela eZambia naseZimbabwe. Ngemuva kokuthi iKenya ithole inkululeko, bahlala bengenasisekelo njengoba izwe lathola inkululeko. UMthethosisekelo wawungenawo umbandela wokunikeza ubuzwe kulabo abangebona abaseKenya.

“Umlando omude, abantu abafike kuqala lapha ngabazali bethu, bafika lapha ekuqaleni kweminyaka yangowe-1950-60 ngemuva kokuthola inkululeko abazali bethu baqala ukushumayela izwi likaNkulunkulu lapha eKenya,” kusho unobhala jikelele womphakathi wamaShona, umfundisi u-Oliver Muregerera.

Saqala kanjalo isimo sugquguqu, ezinganeni zabo nakubazukulu babazukulu. “Asinazo izincwadi ezisemthethweni ezifana nomazisi,” kunezela elinye ilungu lomphakathi, uNosisizwe Dube. Izibalo zokugcina esenziwa yinhlangano engaphansi kweUnited Nations( UN) yabafuduki , i-UNHCR, ikhomba ukuthi umphakathi wamaShona eKenya unamalungu abalelwa ku-3 500.

See Also

NgoLwesithathu, abayi-1 649 kubo baba yizakhamuzi ngokusemthethweni zaseKenya. “Kusukela kulokhu kuya phambili, ngeke babekhona abantu abaziwa njengamaShona, laba bayizakhamizi zaleli zwe,” kusho uDkt Matiang’i etshela labo ababuthene ukuba bafakaze futhi bagubhe ingqophamlando. IKenya izibekele umnqamulajuqu kaZibandlela kuwo lonyaka wokuqeda ukuba khona kwabantu abangenabuzwe ngaphakathi kulelizwe .

Ngowezi-2017, amalungu ayi-1 176 omphakathi waseMakonde avela eMozambique athola omazisi babo, baba yisizwe sama-43 saseKenya. Lesisenzo sizolekelela umphakathi wamaShona ukuthi ukwazi ukuthola amathuba emisebenzi futhi ukwazi nokuhlomula kwizidingo ezikhishwa nguhulumeni kulelizwe. Lokhu futhi kuzobavikela kwizigilamkhuba ezibasebenzisa okwezigqila ngenxa yokungabi namazisi.

Scroll To Top