Umjaho Wamahhashi

Ngabe kuzoya ngamagama enkehli emjahweni waseNkandla

Le njomane inomlando wokunqoba imiqhudelwano eminingi okubalwa iDundee July, iKing Cetshwayo June neHarry Gwala Summer Cup. Lo mjaho iwona ongowokuvula unyaka.

Intaka ibekelwe amazolo kuKing Cetshwayo July

Kulindeleke ukuthi libe likhulu kakhulu izinga kumqhudelwano womtelebhelo wamahhasi iKing Cetshwayo July, ezokuba kusasa ngoMgqibelo e-Airfield, eMpangeni kusukela ngehora leshumi ekuseni.

Sekubhekwe elingaliyo ngeDundee July

Nakulo nyaka kuthishwa injomane iNxakanxaka ukuthi ilona hhashi elinganqoba umqhudelwano waminyaka yonke iDundee July.  Lo…

Ufuna ukuphinda esangonyaka odlule kuDundee July

Umpetha wangonyaka odlule kwabesifazane abancane kwiDundee July, uthi akukho  okuzomphazamisa ekutheni aphinde anqobe nonyaka. U-Anotha…

Ubumnandi bubuzwa kwelikabhanana kule mpelasonto

Minyaka yonke uMgqibelo wokuqala enyangeni uNtulikazi kuba ngomkhuluka ekhalendeni lezemidlalo ngoba uwusuku lomjaho omkhulu iHollywood…

Kubhekwe umjaho iHarry Gwala Summer Cup kusasa

Yize umqhudelwano wamahhashi  iHarry Gwala Summer Cup ube khona nyakenye, kodwa nonyaka kulindeleke ukuthi uhanjelwe…

Kubhekwe phakathi kwezimbili izinjomane kuDundee July

Kulindeleke ukuthi umpetha womqhudelwano wamahhashi oba minyaka yonke iDundee July, uphume phakathi kwenjomane ebizwa ngokuthi…

Ufunga uyagomela ukuthi injomane yasekhaya izonqoba nakanjani

“Inkunzi ayikhishwa esibayeni sayo”, lawa ngamazwi aphinyiswe uSakhethi Hlabisa ongumnikazi wehhashi elizobe liyingxenye yomqhudelwano iKing…