Dez Khumalo

UKhumalo uqweqwe lombhali wamabhuku nemidlalo yomsakazo.

60 Articles Published | Follow:
USobukwe: Itshe legumbi elanqatshwa abakhi

Ngenyanga kaZibandlela (2014), umphakathi waseNingizimu Afrika nomhlaba wonke kade ukhumbula uMengameli wokuqala weNingizimu Afrika ekhululekileyo…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
UNukain Mabuza, isithunywa sethongo esingazelwa mvelaphi

Sekubhalwe kakhulu ngaye kanti nabavakashi abahamba ngomgwaqo oqhamuka eKaapmuiden ubheke eBarberton esifundazweni iMpumalanga bayawubabaza umsebenzi…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
UThandiswa intokazi ezigqajayo yabeNguni

Kusukela ekuqaleni komlando wakhe kwezobuciko uNks uThandiswa Mazwai ubelokhu njalo ehamba phambili! Uzalelwe emakhaya e-Eastern…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Umdlandla Wokufunda KwaboHlanga

Kuleli binza sihlonipha umufi uDez Khumalo ngeqhaza lakhe elikhulu alibamba ekubhaleni nasekuhlaziyeni ubuciko

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Likhula mawala ikhwelo lokubuyisela eyeshashalazi emalokishini

Lo mbhalo uhlonipha umufi uDez Khumalo ngeqhaza lakhe elibalulekile alibamba ekubhaleni nasekuhlaziyeni ubuciko

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Iso nodlebe kowase-USA kungenyusa udumo lweThee Legacy

Iqembu lesicathamiya, iThee Legacy, kungenzeka lilandele ezinyathelweni zeqembu lesicathamiya elihlonishwa umhlaba wonke iLadysmith Black Mambazo…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ugadle kwezwakala uMashimane ngencwadi “Ziyosala Izibongo”

Uma kukhulunywa ngombhali okukhuthalele akwenzayo kusuke kushiwo uMnu uBhekizenzo Patrick Maphumulo osebenze isikhathi eside engumgadi…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Iciko elingu-Alexius Buthelezi lanyathela zezwakala ‘Izigi zendoda’

Iqhaza lakhe lisemculweni wamakhwaya nesicathamiya nasemidlalweni yomoya Uma u-Alexius Buthelezi echazwa ngomunye wabasakazi asebathatha umhlalaphansi…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
IBayede izomela awaboHlanga kowezindondo

IThe Nat Nakasa Award for Media Integrity ingumklomelo onikezwa labo baseNingizimu Afrika abasemkhakheni wamaphendaba, amaphephabhuku,…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Isililo: Eziyodla uMshengu izintuthane ziyobonakala ngamakhanda abovu

Isililo siqhuma nhlangothi zonke ngokuhamba kukaDkt uBhekizizwe Joseph Shabalala obengumsunguli nomholi weLadysmith Black Mambazo. Uthathe…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ifa alakhile uMshengu lifundisa isizwe okungaphezulu komculo

Kunenkondlo evula ngamazwi athi: “Mhla ngificwa wukufa ngiyolala ngishaye amanhlakomuzi.” Ungangibuzi ukuthi ngabe iyiphi leyo…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
IChesterville inesizathu sokuziqhenya ngababhali bayo

USolwazi uLewis Nkosi (ongasekho) ngomunye wababhali indawo yaseChesterville azalelwa kuyo okumele iziqhenye ngaye. Uwuhlobo lombhali…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Uzimisele ngokuphelela emajukujukwini ezobuciko uSphelele

Emdlalweni wethelevishini owaziwa ngele-Isibaya udume ngelikaKentucky oyisithandwa sikaBongani oyinkabi yomndeni wosomatekisi bakwaNdlovu. Uthando lwabo lwaphazanyiswa…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
UThwala uxoxa izindaba ze-Afrika ngeshashalazi

Akukho uSiyabonga Thwala odume emdlalweni wethelevishini iSibaya akukhonze njengokuxoxa indaba. Lokhu ukwenza kahle uma esemdlalweni…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ukutheleka kwabancintisana ku-Indoni Cultural SA kuzolimisa nse iTheku

Abe-Indoni South Africa, nokuyibo behlela umcimbi wokuzigqaja ngamasiko nemvelaphi owaziwa ngoMr and Miss Indoni Cultural…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
IThe Playhouse ayidle ngamibukiso kuphela, ibuye isize namaciko

IThe Playhouse Company iyisikhungo sezobuciko esidume iNingizimu Afrika yonke futhi isikhiqize osaziwayo abaningi ngendlela eyisimanga…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Amagalelo kaNyembezi ayimbuthuma yabalandelayo

Ikhono likaSolwazi CLS Nyembezi lokubhekisisa kusobala ukuthi lisukela ekuthandeni, ekwaziseni nasekufi kelweni kwakhe wugqozi uma…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Zibulalana kuSABC Crown Gospel Music Awards e-ICC Arena ngeSonto

Njengaminyaka yonke seluze lwafika olungaliyo lokududulana kwamaqembu omculo wokholo emcimbini omkhulu kunayo yonke emculweni wokholo…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
IThupelo ibuyisa ithemba ngekusasa lezobuciko

UNKS uWitty Nyide okunguyena obenikwe umsebenzi wokuhlanganisa inkundla yamaciko emikhakheni eyehlukene uzizwa ebuyelwa yithemba ngempumelelo…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
I-The Playhouse iyisikhungo somphakathi ngokugcwele

IThe Playhouse Theatre yindawo edume kakhulu emphakathini weTheku namaphethelo ngokuletha ezobuciko ezinhlobonhlobo kuzakhamuzi zasezindaweni ezizungeze…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
I-Art House kaJali inombukiso oyisiqalo sokukhulu okuzayo

Kuningi okuvukayo enhliziyweni yomdwebi owaziwayo uThami Jali ngombukiso wezobuciko azowubambela ekhaya lakhe aseliphendule igalari yezobuciko…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
I-THE PLAYHOUSE ISONGA UNYAKA NGOBUMNANDI BODWA

IDurban Playhouse Company isonga unyaka wezi-2019 ngemibukiso yenjabulo eza kubabukeli ibelethene. Abathandi bezobuciko bazozitika ngomdanso…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Ngolozolo iPower of Dreams uSephuma ubheka izolo lakhe

Ungathi bekuyizolo ngowezi-2017 uJudith Sephuma ongenye yezindlovukazi zomculo i-Afro Jazz eqhamuka ne-albhamu yesishiyagalombili, usekuphindile lokho…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here
Abasale sebelibhoboza ithumba abeThe Republic

  Uqale ngelikhulu isasasa umdlalo wethelevishini iThe Republic okhonjiswa ngeSonto kusihlwa ngelesi-8 kuDstv Channel 161.…...

This content is for subscribers only.
Join Now
Already a member? Log in here