Now Reading
IThe Playhouse ayidle ngamibukiso kuphela, ibuye isize namaciko
Dark Light

IThe Playhouse ayidle ngamibukiso kuphela, ibuye isize namaciko

IThe Playhouse Company iyisikhungo sezobuciko esidume iNingizimu Afrika yonke futhi isikhiqize osaziwayo abaningi ngendlela eyisimanga kwezobuciko noqedisizungu. Intatheli yeBAYEDE yezobuciko ike yazinika isikhathi sokuhambela lesi sikhungo esihlale simatasa ngenhloso yokuzibonela ukuthi ngaphandle kokuba yishashalazi lapho amaciko asengamafumuka nalawo asemnkantshubovu ekhombisa khona ikhono lawo yikuphi okunye okwenzekayo kulesi sikhungo

Le ntshisekelo ibilandela ingxoxo izikhulu zephephandaba ezaba nayo noyisikhulu esiphezulu se-The Playhouse Company uLinda Bukhosini. Kuleyo ngxoxo kwahlaluka ukuthi lesi sikhungo asisetshenziswa ngokweqophelo esikulo hhayi nje ngokuba yishashalazi lapho amaciko ekhiphana khona imikhaza ngezindlela ezihlukene.

IThe Playhouse Company iyisikhungo sezobuciko esidume iNingizimu Afrika yonke futhi isikhiqize osaziwayo abaningi ngendlela eyisimanga kwezobuciko noqedisizungu. Intatheli yeBAYEDE yezobuciko ike yazinika isikhathi sokuhambela lesi sikhungo esihlale simatasa ngenhloso yokuzibonela ukuthi ngaphandle kokuba yishashalazi lapho amaciko asengamafumuka nalawo asemnkantshubovu ekhombisa khona ikhono lawo yikuphi okunye okwenzekayo kulesi sikhungo.

Le ntshisekelo ibilandela ingxoxo izikhulu zephephandaba ezaba nayo noyisikhulu esiphezulu se-The Playhouse Company uLinda Bukhosini. Kuleyo ngxoxo kwahlaluka ukuthi lesi sikhungo asisetshenziswa ngokweqophelo esikulo hhayi nje ngokuba yishashalazi lapho amaciko ekhiphana khona imikhaza ngezindlela ezihlukene.

“Amaciko awazi ukuthi iThe Playhouse iyiyona nkundla yokuwalolonga eseluhlaza aze avuthwe abulale izizwe. Sinanezindawo zokuthi amaciko akwazi ukuzozilolonga kwakuphekayo kuze kuvuthwe kulungele ukubukwa wumphakathi waseNingizimu Afrika. Lokhu kungaziwa kwethu ukuthi siphetheni siyiThe Playhouse kusilimaza nxazonke singamaciko nesikhungo,” kuchaza uLinda.

“Ngasohlangothini lwethu siyalimala ezimalini engabe ziyangena ngokuqashwa kwendawo nobuxhakaxhaka besimanje esinabo. Ngasohlangothini lwamaciko nawo alimala ngokuthi agcina esebenzisa izikhungo eziqhelelene nathi ziwafune imali emba eqolo agcine ngokudikibala. Okwesibili amaciko alimala ngakho wukuthi uma esebenzisana nabantu nezikhungo eziqhelelene neThe Playhouse awazoluthola ulwazi olusezingeni eliphezulu eliphethwe yilabo esibaqasha besuka ezikhungweni zemfundo ephakeme. Asisebenzi ngovukayibambe kodwa ngabantu abanamava ngokwesikole nangolwazi lomsebenzi esisuke sibaqashele, wona” kuphetha okaBukhosini.

Ukuvakashe kwephephandaba lesi sikhungo bekuwukuyozibonela ubuqiniso balezi zindaba. Okufi ke kwatholakala laphaya wukuthi kunesitudiyo sezinga eliphakeme ngendlela eyisimanga ngokobuchwepheshe besimanje onhloso yobukhona baso wukuthi kusizakale amaciko kungakhathaleki ukuthi akuliphi izinga.

Lowo ongunjiniyela nowengamele izitudiyo okunguMnu u-Elvis Gangiah ubeke ngale ndlela, “Ngaphandle kokuthi amanani esiqashisa ngawo istudiyo aphansi ngendlela eyisimanga, lapha sinobuchwepheshe ongenakubuthola kwenye indawo. Okwenza amanani ethu okuqashisa istudiyo abe phansi yingoba sifuna wonke umuntu oyiciko azizwe esekhaya angathuntubezwa kwazimisele ukukwenza wukudula kwendawo,” kuchaza uGangiah.

Ube esehola intatheli ngengalo eyibonisa konke okuqukethwe yilesi situdiyo. Kutholakale ukuthi kuyaqoshwa kuso, kwenziwa idubbing, kune-editing suite nezindlwana ezingamavocal booth lapho labo abasuke beqopha abangena khona ukuze amazwi abo angemuki nomoya kanti kunesinye istudiyo esigade ingozi uma kukhona okwenzakala kulesi esikhulu. Kunezinsimbi zomculo nopiyano olubiza ngaphezulu kwezigidi ezimbili nodedangendlale wendawo yokuzilolonga, kungabe ukhuluma ngomdlalo weshashalazi noma umculo wamakhwaya amakhulu.

See Also

“Ngeke ukholwe uma ngithi i-albhamu yokuqala yeLadysmith Black Mambazo eyabuya neGrammy Award sasiyiqophela khona kulesi studio yaphuma lapho yemukelwa yavunywa ngumhlaba wonke,” kuchaza uGangiah sakuqhosha kodwa akushoyo kube kuliqiniso elisobala.

“Abomculo wokholo abangosaziwayo njengoMthunzi Namba, oKhaya Mthethwa noSbu Nowa wodumo lwengoma e ‘Getsemane’ bayawuhlonipha umsebenzi owenziwa kulesi situdiyo. Umsebenzi omkhulu osanda kwenziwa yilowo kaWouter Kellerman lapho kwakuguqulelwa kwiSymphony izingoma zomzabalazo zikaDkt uNelson Rholihlahla Mandela.

“Okuhle ngestudiyo sethu wukwakhiwa kwaso ngendlela yokuthi sikwazi ukuxhumana sithumele kalula imisindo esisuke sesiyixubile kunoma yisiphi esinye istudio emhlabeni. Yikho lokho okwenza izihlabani ezihlonishwa umhlaba wonke ezifana no-Angelo Kidjo zikwazi ukusibiza sisabele uma zidinga usizo lwethu ngomculo wazo,” ephetha.

Ukhuthaze amaciko ukuthi azihluphe ngokubuza ngosizo olunhlobonhlobo iThe Playhouse elunikeza amaciko ngokumshayela ngqo kule nombolo kamakhal’ekhukhwini: 0743299805 ngaphambi kwehora lesihlanu ntambama.

Scroll To Top