Now Reading
Abasale sebelibhoboza ithumba abeThe Republic
Dark Light

Abasale sebelibhoboza ithumba abeThe Republic

 

Uqale ngelikhulu isasasa umdlalo wethelevishini iThe Republic okhonjiswa ngeSonto kusihlwa ngelesi-8 kuDstv Channel 161. Lapha kulingisa abadlali abaphambili abangoSiyabonga Thwala noWarren Masemola.

Ngaphandle kwalaba balingisi abaphambili nabangaconsi phansi kwabakhonze ishashalazi, imidlalo yethelevishini nengqayi enkulu imbala, kukhona nabanye abalingisi abahamba phambili kuleli abafana noFlorence Masebe, uHlomla Dandala noMasasa Mbangeni. Okukhuthaze isihloko sanamuhla esithi, “Abasale sebelibhoboza ithumba abasunguli beThe Republic,” wukubona lo mdlalo oqale kwangathi kukude lapho uphikelele khona usufadalala kodwa singaqondakali ngokuphelele isizathu sokufadalala kwawo.

Isiqephu sangeSonto eledlule besekungesesithathu nokho bekusengathi umuntu ubona isiqephu sokuqala. Ukudubulana oselokhu kwaqala umdlalo kusaqhubeka futhi akubukeki kuzonqamuka masinyane. Umlingisi womdlalo ophambili okunguSiyabonga Thwala usavele kanye esesitokisini. Kuzokhumbuleka ukuthi uThwala uyena mlingisi ophambili kulo mdlalo ehambisana noMasemola obukeka eyimbangi yakhe ngokumelana nezenzo zenkohlakalo emazingeni ahlukene kuhulumeni.

Zibe ngaphezulu kwesisodwa izizathu ezicishe zenza umqondo ngokuqhubeka kwezinto kulo mdlalo. Esibalulekile nesibukeka simqoka kakhulu ngesokusinda kwendikimba edingidwa yilo mdlalo.

UPhilly Kubheka wakwaLocal Entertainment Channels  oyiNhloko yokusatshalaliswa kwezindaba eziqondene nalo  mdlalo wathi uma eyethula iThe Republic wabeka kanje: “Umdlalo awuzoba namahloni okuthinta izihloko ezithinta isimo sezepolitiki saseNingizimu Afrika sinjengoba sinjalo futhi indaba izobekwa ngendlela ehehayo ezokwenza ababukeli bangasuki phambi kwamathelevishini abo,” kuchaza uKubheka.

Kuyiqiniso lodwa okwakhulunywa wuKubheka ngezihloko ezithintwa wumdlalo. Kuzicacela ngokusobala ukuthi emdlalweni kukhulunywa ngenkohlakalo nokuthi yimuphi umholi othintekayo ngale nkohlakalo. Ababhali kuyabonakala ukuthi inhloso bekuwukulunguzisa ababukeli kokuzokwenzeka kuleli lizwe uma kudlulwa kulesi sigameko sokuvundululwa kwenkohlakalo sekuboshwa abaholi ngokugwamandwa kwamandla ombuso. Uma indaba yabo ababhali beThe Republic bebengayenza ithi ukushesha akungabazeki ukuthi ibizoba nesasasa kakhulu kunalokhu eyikho.

Amagama asetshenziswa ngabalingiswa abejwayeleke ngesikhathi sokuphatha kukaMengameli osanda kukhishwa esikhundleni. Uyena obevame ukukhuluma ngo“Clever Blacks”. Kwakhona ukuthi uMengameli okukhulunywa ngaye endabeni uzobalekela e-Abu Dhabi kuqeda ukuqagela ukuthi kukhulunywa ngobani. Kuvusa imidlinzo ngeDubai okuyindawo eyamaniswa kakhulu nemindeni yabaseNdiya abasezindabeni zokugwamandwa kombuso kulezi zinsuku.

See Also

Sekuphele amasonto amathathu kulokhu kushe isigwagwagwa indaba ingasaqhubekeli phambili. UThabang olingiswa wuWarren endabeni uyena osejike waba ngumlingiswa osemqoka nosemkhankasweni wokukhulula umkakhe othunjwe noMengameli wezwe ngamavukelambuso azibiza ‘ngezinja zaseSoshanguve’ eziholwa nguSeputla Segobodi. Yilapho la umdlalo usushaya khona isiyalu ungasaqhubekeli phambili.  Kungalesi sizathu le ngosi ithi alisale selibhoboka ithumba ukuze umdlalo uqhubeke.  Abasingathi bomdlalo abakudedele abebefisa ababukeli bomdlalo bakwazi maqede bakujabulele.

Osekusele kunikeza ithemba lokuthi umdlalo usazoba mnandi wukuthi umlingisi omqoka okunguSiyabonga Thwala odlala indawo kaMengameli uHendrik Mbuli usabonakale kancane esesitokisini. Wonke umuntu unesifiso sokubona ukuthi uzokhululwa kanjani ejele nokuthi uyoke afinyelele yini e-Abu Dhabi lapho kuthiwa uzobalekela khona.

Umdlalo uqoqe izinkakha ezingomakadebona zabalingisi okunikeza ithemba lokuthi kusazoshuba!

Scroll To Top