Now Reading
Ukutheleka kwabancintisana ku-Indoni Cultural SA kuzolimisa nse iTheku
Dark Light

Ukutheleka kwabancintisana ku-Indoni Cultural SA kuzolimisa nse iTheku

Abe-Indoni South Africa, nokuyibo behlela umcimbi wokuzigqaja ngamasiko nemvelaphi owaziwa ngoMr and Miss Indoni Cultural SA 2019/2020 sebekumemezele ukufi ka kwentsha ezobe incintisana eThekwini kulo Zibandlela. Kulokhu banokuzethemba okudlulele kokuthi umcimbi uzolimisa nse idolobha iTheku.

Ngokusho kwabadidiyeli bomcimbi kulokhu uhlelo lomcimbi luhlukaniswe kathathu:

Kune-Indoni Academic Achievement Awards lapho kuzobe kuklonyeliswa leyo ntsha esiphumelele emfundweni ibe yaqala isebenzisana ne-Indoni Cultural SA. Ngaphandle kokuklomelisa laba kuneminye ezokwethulwa esagodliwe okwamanje.

Kube nomcimbi omkhulu wokwetheswa kukaMr and Miss Indoni Cultural SA lapho kuzobe kuncintisana abangama-24 kumanqamu.

Kuphethwe ngombhiyozo Indoni Street Carnival ozobe uyindlela yokubungaza ukwahlukahlukana kwamasiko ezizwe ezitholakala eThekwini kuhamba phambili iNdlovukazi neNkosi abazobe bephumelele e-ICC nonyaka.

Ongumsunguli nosihlalo we-Indoni Cultural SA, uDkt uNomcebo Mthembu eziphawulela uthe, “Nginokuziqhenya ngokuthi lolu hlelo esalusungula luthi luhlomisa intsha yesilisa nesifazane ngokuxhumana nokuzethemba ngokumela amasiko abo ngokwehlukahlukana kodwa futhi lube lubhidliza imigoqo lenza abantu abasha bamasiko ehlukene ukuthi bakwazi ukuxhumana kwakheke nobungani obeqela ngale kobuzwe namasiko. Ngokokuqala ngqa emlandweni we-Indoni osuka kowezi-2012 abafana abali-12 bamasiko ahlukene bazobe belwela imiklomelo efanayo nozakwabo besifazane. Lokhu kuzobanika inselelo yokuthi bakhombise ukuthi abakufundiswe ngaphambili nangemuva kwesikole se-Indoni sasebusika kungene kwagxila kangakanani emizweni yabo, “ kusho uDkt uMthembu

See Also

Ngokusho kwakhe intsha yalezi zinsuku ibhekene nezinselelo ezimangalisayo ezihlanganisa nodlambedlu olubhekiswe kwabesifazane nezingane. Kungalesi sizathu lapho abafana be-Indoni bezibophezela ukuba ngabavikeli balabo abangenamandla okuhlanganisa abesifazane nezingane

Isiyonke intsha ezoncintisana ingama-24 kanti izindaba namaphupho kuyophelela e-Inkosi Albert Luthuli International Convention Centre (ICC) eThekwini zili-13 kuwo uZibandlela esikuwo. Abafana namantombazane abazobe bencintisana baqhamuka kuzo zonke izifundazwe zakuleli bemele amasiko ezizwe abaphuma kuzo okungamaNdebele, amaSwati, amaMpondo, amaXhosa, amaZulu, amaKhoisan nezinye eziningi. Njengoba intsha itheleka namuhla ziyisi-6 kuZibandlela inhloso ukuthi abancintisanayo bahlaliswe ndawonye ukuze bazi isiko lomunye nomunye ngaphambi kosuku lwamanqamu zili-13 kuZibandlela e-ICC.

Scroll To Top