Now Reading
Lidle ngokujiya namava iKhabhitheni eKZN
Dark Light

Lidle ngokujiya namava iKhabhitheni eKZN

Emva kokufungiswa kwesikaNdunankulu Wesifundazwe uMnu uThami Ntuli we-IFP, umemezele iKhabhinethi ehlanganisa amalungu aphuma emaqenjini amane okuyi-IFP, iDA, i-ANC neNFP.

Umnyango owumgogodla womnotho wesifundazwe Wezokuthuthukiswa Komnotho Nokuvakasha uzophathwa uMfu uMusa Zondi. UZondi unamava kwezepolitiki nakuhulumeni njengoba eseke waba iSekela likaNgqongqoshe Wezemisenzi Yomphakathi kuzwelonke. 

UMnyango Wezokubusa Ngokubambisana Nezindaba Zomdabu uzoholwa uMfu uThulasizwe Buthelezi onguNdunankulu kaZulu. UNks uNomagugu Simelane izoqhubeka nokuba uMphathiswa Wezempilo, kanti uMnyango Wezokuthuthukiswa Komphakathi unikwe uNks uMbali Cynthia Shange weNFP uMnyango Wezezimali obekunokukhuluma okukhulu ngokuthi uzowela kuliphi iqembu unikwe iDA uMphathiswa uMnu uFrancois Rogers, 

Owezemisebenzi Yomphakathi Nengqalasizinda uzoholwa uMnu uMartin Meyers weDA. USihlalo we-ANC esifundazweni uMnu uSiboniso Duma uzophatha Owezokuthutha Nokuhlaliswa Kwabantu, Wezemfundo uMnu uSipho Hlomuka, Kwezemidlalo, Amasiko Nobuciko uMnu uMntomuhle Khawula.

See Also

Abaphathiswa abasha kule Khabhi ethi phambilini babesezikhundleni ezimqoka ekuholeni uhulumeni. UKhawula wavelela ngokuba iMeya kuMasipala uGu, kanti ubeyilungu leSishayamthetho lesifundazwe. UNkk uMadlopa uzakhele igama ezinhlakeni ezihlukene kuhulumeni kuze kuba uhola umnyango Wezolimo. Lona ngomunye weminyango owumgogodla kodwa osuwathathwa njengendawo yokuphonswa kuwo labo abasuke bebuswa kweminye iminyango.

Eqeda ukumemezela labo azofolosa ngabo uNtuli akachithanga sikhathi wathi akuqalwe kusetshenzwe.

Scroll To Top