nguMntwana wakwaPhindangene

UMntwana unguNdunankulu kaZulu noMsunguli we-Inkatha Freedom Party.

14 Articles Published | Follow:
Impendulo yoMntwana uMangosuthu mayelana nesimemezelo sabaholi baKhongolose

Impendulo yoMntwana uMangosuthu uNdunankulu weSILO noZulu mayelana nesimemezelo sabaholi baka-ANC ukuthi sebejube uDkt Zweli Mkhize…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Inkulumo yesiZulu ephelele yoMntwana ngodaba lomhlaba kaZulu

Lo mhlangano wamaKhosi ombuso wakwaZulu ngiwumeme njengeNkosi yesizwe sakwaButhelezi, njengomdala noma ingwevu yaseNdlunkulu neSizwe, futhi njengomsunguli weNgonyama Trust.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umhlangano wamaKhosi oMbuso wakwaZulu mayelana nodaba lweNgonyama Trust

Inkulumo eyethulwe nguMntwana Mangosuthu Buthelezi, MP; INkosi yesizwe sakwaButhelezi noMsunguli weNgonyama Trust....

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UShenge uphendula kwinselelo ayiphonselwe i-ANC ngokuhlonishwa isifunda iKing Cetshwayo

Ephephandabeni iBayede ka-24 kuNdasa kunombhalo kaNobhala kaKhongolose waKwaZulu-Natal uMnu uBheki Mtolo isihloko salombhalo sithi; “UKhongolose…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Udondolo lweSihlalo: Iqhaza loMntwana

Empilweni yami ngibe nenhlahla ukubona ukubusa ngaMakhosi alesi Sizwe sikaZulu amane.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMntwana wethula umsebenzi wokungenisa iNgonyama eSibayeni

Kunqume iNdlunkulu kaZulu ukuthi kube nomcimbi wokungenisa ISILO eSibayeni. Munye kuphela umcimbi onjalo engake ngawubona…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UShenge uphendula inkulumo yeNjeje

Lokhu akushoyo uMnu uPhumlani Mfeka ukuthi bona bazi ukuthi iNdlunkulu yamemezela ukuthi akekho osehleli esihlalweni sikaZulu asazi ukuthi ukuthathaphi.

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UNdunankulu kaZulu uMntwana wakwaPhindangene uphendula incwadi ebhalwe nguMntwana uThokozani Msweli

Ngifisa ukucacisela izwe ngezinto ezibhalwe nguMntwana uThokozani kaPenuel Cabangubuhle kaSolomon kaDinuzulu. UMntwana uPenuel osewadlula emhlabeni…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMntwana uphawula ngesigameko esenzeke eNkandla

Ngiyazi ukuthi lolu daba lwalowo owayenguMengameli wethu luyudaba olubucayi noma ngabe umuntu ulubuka ngakuluphi uhlangothi.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMntwana waKwaPhindangene ubhule umlilo obusaqala

Incwadi kamzukulu ayifundile iqede ukukhuluma lase labuya laba lodwa ilanga KwaZulu Ukuvela kwezindaba ebezithi omunye…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukhala ngamaqiniso achezukile uShenge ngokulandiswa kukasomlando

Ngizizwa ngehluleka yikulokhu ngiziba ezinye izinto ezilotshwa ngoSomlando bethu ephaphendabeni iBAYEDE ezingesilo neze iqiniso. Njengodaba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UShenge ukhala ngokuhlanekezelwa komlando

Ngifisa ukuphawula ngomlando obhaliwe ngoSobaba u-Alphaeus Hamilton Zulu kwelakho lomhla zili-19 kuNdasa ngowezi-2021. Kuhle futhi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ukuqondisa nokunezezela lapho kufanele khona ngomlando

Ethanda engathandi uyaphoqeleka ukuba angene futhi angenelele emlandweni othinta igceke lakwabo ukuze kube nolwazi oluqondile…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
UMntwana waKwaPhindangene ubuka ngeso elibanzi eloBukhosi

Ngizoxolisa ngokubhalela iphephandaba lenu nokuba ngibhale into ende kumbe lokho okungase kungehli kahle kini.  Ningixolele.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now