Ibhizinisi lidinga ukunakekelwa ukuze likhule

Uma uphila namhlanje udinga imali; ukuze ube nemali kumele ube nomsebenzi owenzayo bese uzuza kumbe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umnotho awemukelwa kodwa uyajulukelwa

Kunendoda engikhule ngiyibona iyisigwili. Ibidayisa inyama   ABANYE abantu bebefika nje bazimele esitolo belindele isikhathi esithile lapho…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kujulile ukuqonda ukuthi umuntu unotha uma enani

Ukuba nemali eningi, ukuba nomhlaba omkhulu nobanzi, ukuba wusomabhizinisi nokunye ongaba nakho kuwumnotho yini lokho?…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Kumqoka ukwazi kabanzi ngesicelo somhlalaphansi

HLEZE usuzothatha umhlalaphansi futhi unemizwa eminingi ephikisanayo – uzizwa unovalo, kokunye injabulo ngekusasa lakho. Kunemibuzo…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Umkhokha ngezinhlaka zamabhizinisi

Ukuklwebhana nemibango yezikhundla idonsela emuva izinhlangano ezizimele zabamnyama   ENINGIZIMU Afrika kunezinhlaka ezakhelwe ukumela abamnyama…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Imboni yamakhambi esintu ingasimamisa umnotho

UMLANDO wemithi yokwelapha mude, futhi wehlukahlukene ngokuhambisana namasiko ehlukene emhlabeni jikelele   Ngokusho kwe-World Health…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now