Inkinga Yamanzi

Imbedumehlwana yenkinga yamanzi ezweni isingaba inhlekelele

Esikhathini esiyinyanga kuqale unyaka omusha cishe imibhikisho eminingi yomphakathi esibe khona ezweni ngethinta ukuntuleka kwamanzi…