Inkinga Yamanzi

Iminwe ikhomba iziphathimandla zoThukela ngenkinga yamanzi

Umphakathi ukhala ngokuthi sekuyimpilo yawo ukunqanyulelwa amanzi kungazelelwe Iminwe yabantu abakhele uMkhandlu wesiFunda uThukela ikhomba…

Sebeyamukele eyokuphila ngaphandle kwamanzi

Basola umkhonyovu wokuhlomula kwabathile ngamaloli athumela amanzi

Imbedumehlwana yenkinga yamanzi ezweni isingaba inhlekelele

Esikhathini esiyinyanga kuqale unyaka omusha cishe imibhikisho eminingi yomphakathi esibe khona ezweni ngethinta ukuntuleka kwamanzi…