Dkt uMpumelelo Mbatha

UDkt uMbatha ungungoti wolimi umbhali weSichazamazwi sesiZulu.

8 Articles Published | Follow:
Ubu-Afrika abungashabalali ngokuphela kokubungaza uNhlaba

UNHLABA waziwa ngokuthi yinyanga yase-Afrika.  Isiphelile-ke le nyanga eyaziwa ngokuthi yinyanga yase-Afrika.  Miningi imibuzo umuntu…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Akathintwa umZulu eqamba amagama olimi lwakhe

LIYABABAZEKA ikhono lamaZulu ekuqambeni nasekuguquleni amagama esiNgisi nesiBhunu awaguqulele esiZulwini.  Athi uma ewaguqula la magama…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Isiqhwaga sinkonkoshela amankwahla kube mnyama izoco

Kuningi okwaqhamuka noHulumeni wabantu lona abanye abawubiza ngokuthi uHulumeni Wentando Yabantu. Kwakhona nje ukuthi aboHlanga…

Akubhenywa gudu kuqanjwa amagama olwethunga

  AMAQEMBU aphikisayo ePhalamende asuse esinamathambo isidumo.  Lesi sidumo sisuswe wukuya kwawo eNkantolo YoMthethosisekelo eyothi…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Asizibe izindlela eziya emagameni anohlalwana

LE nyanga eqale ngoLwesihlanu olwedlule ngesiZulu ibizwa ngokuthi uZibandlela. Ukubizwa kwayo kanjena kubangelwa wumeno oba…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ubululwane nobumpoqabulungu buyihuha kwaboHlanga

BUDLA lubi ubumpoqabulungu kwaboHlanga kulezi zinsuku. Abantu abaMnyama bazenyeza ngobubona kangangokuthi kukhona obabonayo ukuthi bangafisa…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Sekunomkhuba wokushuphula olimini lwethunga

KUNOMKHUBA owenziwa ngabathile wokushuphula izinhlamvu ezithile eziqalweni zamagama esiZulu. Lo mkhuba uvamise ukwenziwa ngabakhuluma isiNgisi.…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now
Ikhono lokugcina isifuba liya nohlobo lwesizwe

ZIKHONA izizwe ezinezifuba ezikwazi ukugcina izimfihlo zingazikhiphi ngisho noma ngabe umuntu wethenjiswa izulu nomhlaba.  Isizwe…...

This content is for subscribers only.
Login Join Now