Now Reading
IDA ibambe i-ANC ngamankwahla ngesikhundla kuhulumeni.
Dark Light

IDA ibambe i-ANC ngamankwahla ngesikhundla kuhulumeni.

Uma kuya ngokwezimfuno eziphambili weDemocratic Alliance kuHulumeni Wobumbano lingasongwa leli sonto izwe lisesebumnyameni ngokumenyezelwa kweKhabhinethi.

Incwadi evuthayo ebhalwe yiDA ngesandla sikaNkk uHelen Zille eyiqondise kuMnu uFikile Mbalula we-ANC ibalula izikhundla ezifunwa iDA okuhlanganisa nesikaSekela Mengameli. Le ncwadi epotshozelwe ezinkundleni zokuxhumana ntambama iveza ukuthi phakathi kwezikhundla ezifunwa iDA esikaNgqongqoshe Wezemfundo Ephakeme, Ubulungiswa, Ezokuhwebelana, Izimboni Nokuncintisana, Ezezimbiwa Namandla, Ezokuthutha phakathi leli qembu lifuna kufakwe phakathi iTransnet, uMnyango Wezasekhaya, Owezokuxhumana.

Kule ncwadi uZille uthi ukunikwa kweDA isikhundla sikaSekela Mengameli kuyinto eyenzekayo emhlabeni wonke ngaphansi kohlelo lukahulumeni wobumbano uma amaqembu esebenzisana.

IDA ithi Abaqondisi Beminyango abazosenza ngaphansi kongqongqoshe beDA kumele baqokwe iphaneli ezohlanganisa ongqongqoshe beDA, bese amagama ethunyelwa kuMengameli ukuba awacubungule. Okunye okufunwa yileli qembu ukuba kubuyekezwe izinkontileka zabaQondisi ngoba abanye babo hleze babe nenkinga ukusebenza ngaphansi kongqongqoshe beDA. Leli qembu lifuna nokuba kubuyekwe amathenda ayekhishwe ngaphambi kokumenyezelwa kosuku lokhetho.

See Also

Ngasekupheleni kwencwadi iDA ikhumbuza i-ANC ukuthi ukuhlala kwabo kuhulumeni wobumbano KwaZulu-Natal kuncike ekutheni iyahlala kuHulumeni wokubambisana kuzwelonke. Izolo kusihlwa i-ANC izwakalise ukukhathazeka ngokuputshuka kwale ncwadi ithi ilimaza izingxoxo zamaqembu.

Scroll To Top