Now Reading
INkantolo imchithile uZuma endleleni ebheke eKapa
Dark Light

INkantolo imchithile uZuma endleleni ebheke eKapa

UMkhonto Wesizwe kuzomele uthole ozohola leli qembu ePhalamende emuva kokhetho kulandela isinqumo seNkantolo Yomthethosisekelo echithe iNkantolo Yezokhetho, iMK Party noZuma. Isinqumo sichaza ukuthi uZuma angeke akwazi ukuhola leli qembu ePhalamende yize ezoqhubeka nokuba ubuso balo ephepheni lokuvota. INkantolo yoMthethosisekelo esinqumweni sayo ithe ukuthi isigwebo sikaZuma sehliswa akuchazi ukuthi wayengagwetshiwe izinyanga ezi-15. INkantolo ithe uZuma angakwazi ukuya ePhalamende ngo-2029.

Phambilini INkantolo Yokhetho yavuna uZuma emuva kwezikhalo zamalungu amabili omphakathi aveza ukuthi njengoba agwetshwa umthetho uyamnqinda ekubeni ilungu lePhalamende.

Ekhuluma ku-rally yeMK e-Orlando Stadium ngoMgqibelo uZuma ugxeke indlela okusebenza ngayo abehluleli ezweni. “Senike nayibona into eyenziwa amaJaji uma ekuzonda, ayakwazi ukukugwebela into engekho,” kusho uZuma ekhuluma ngokugwetshwa kwakhe izinyanga ezi-15 ejele ngokudelela inkantolo ngonyaka wezi-2021. Yiso lesi sigwebo iNkantolo Ezimele Yokhetho esisebenzisayo ekuphikiseni isinqumo seNkantolo Yezokhetho.

See Also

IKhomishini Ezimele Yokhetho yathatha lolu daba yaluphonsa eNkantolo Yomthethosisekelo okuyiyo enezwi lokugcina. Isicelo sikaZuma sokuba abehluleli abayisi-6 kule Nkantolo bahoxe ekulaleleni leli cala ngoba ekholelwa ukuthi angeke babenze ubulungiswa uma sekuthathwa izinqumo ngoba babeyingxenye yabehluleli abamgweba ecaleni lokudelela inkantolo ngowezi-2021 sachithwa. Kulesi sicelo uZuma wayesebenzisa Isigaba 167 (2) esithi icala kule nkantolo kumele lilalelwe abehluleli abayizi-8. Ukuchithwa kwalesicelo kwabonakala njengehlandla lokuqala lokunqoba kweKhomishini Yokhetho.

Scroll To Top