Now Reading
Yizwa Imithandazo Yethu: Ezindaweni eziningi esifundazweni kukhulekelwa ukhetho
Dark Light

Yizwa Imithandazo Yethu: Ezindaweni eziningi esifundazweni kukhulekelwa ukhetho

Kuyinto engephikiswa ukuthi eminyakeni edlule bekuphuma izidumbu ngenxa yombango wamaqembu ezepolitiki. 

Ingakho amaqembu ezepolitiki ngokuhlukana kwawo njengoba kusele izinsuku ezimbalwa ngaphambi kosuku lokhetho ebamba imikhuleko ngenhloso yokuthi kube nokhetho olunozinzo.

Izolo amabandla ehlukene ahlangane ehholo, eKranskop ukuzokhulekela lona njalo  ukhetho olunozinzo nokuthula.

Lo mkhululeko uhlelwe uMasipala Wesifunda uMzinyathi oholwa uMnu uPetros Ngubane oyiMeya yakhona eMzinyathi ngaphansi kweqembu Inkatha Freedom Party (IFP) nophinde abe nguMfundisi. 

Lokho ukwenze njengoba phambili kuke kwagqama ukungabekezelelani kwabezepolitiki kusocongwa namakhansela ezindaweni eziningi zesifundazwe okubalwa noNongoma.

UMnu uNgubane uthe lesi yisikhathi esibi ngakho ukuhlangana kwamabandla bekhale kuNkulunkulu yikho kuphela okungaba yisixazululo ezinkingeni ezikhungethe izwe esiphila kulo

“Lapha kukhona ibandla lamaNazaretha, iZayoni amaRoma, amaWeseli, amaSheshi nabasindisiwe. Simile la sizosho ngazwi linye ukuthi ukuthula kweNkosi uJesu makwehlele emhlabeni kube nokhetho olunokuthula. Siyeke ukupiklelana nokuthukana, nokusocongana. 

Sikhulekela ukuthi ngisho abazokhethwa babe nomoya kaNkulunkulu basebenzela abantu ngokweqiniso. Baphele osopolitiki abayizigebengu abanomona abasebenzela ukuqumbisa iphakethe labo. Sikhulekeleni izimali zabakhokhi bentela ukuba zisebenze ngendlela efanele,” kusho uMnu uNgubane. 

Eqhuba uMnu uNgubane uthe: “Lokhu kumonezelana kwezepolitiki sikubonile nalapha eMsinga abantu begqashula izingqalasizinda amapayipi amanzi ngoba bezwe ukuthi sizoba nomcimbi wokuwavula la manzi base bewagqashula ukuze umcimbi ungabikhona. Konke lokhu siyafisa ukuba kuphele, iqembu elinqobayo linqobe ngoba kumele kungabi khona ubukhoshosho,” usho kanje uMnu uNgubane. 

Abefundisi ngokuhlukana kwabo basine badedelana enkundleni bephaka izwi lenkosi.

See Also

NgoLwesibili kuWadi 10 eNkandla eMvutshini Hall kube esifanayo njengoba bekugcwele phama abefundisi bethandazela ukhetho olunozinzo. 

Lo mkhuleko ubuhanjelwe ilowo ogaqele isikhundla sikaNdunankulu waKwaZulu-Natal uMnu uThamisanqa Ntuli. 

Ne-African National Congress Women’s League (ANCWL) izolo ibibambe umkhuleko eMpumalanga, nayo ikhulekela ukhetho olunozinzo nokuvikelela kwabantu besifazane nezingane. 

Namanye amaqembu asazoyibamba le mikhuleko kuze kube kufika usuku lokhetho.

Scroll To Top