Now Reading
INkantolo yoMthethosisekelo ikhiphe umyalelo omusha ngoZuma
Dark Light

INkantolo yoMthethosisekelo ikhiphe umyalelo omusha ngoZuma

ISekela Lenhloko eNkantolo Yomthethosisekelo selikhiphe umyalelo liwubhekise kuKhomishini Ezimele Yokhetho i-Independent Electoral Commission (IEC), iqembu uMkhonto Wesizwe (MK) kanye nomnu uZuma. INkantolo ibeke amaphuzu ayisikhombisa lezinhlangothi okumele ziphendule kuwo

Lo myalelo omusha ecaleni leKhomishini Ezimele Yokhetho, iqembu iMK noZuma umayelana nokuthi owayenguMengameli wezwe  angakwazi yini ukuba yilungu lePhalamende. Lo myalelo usukela enkulumweni eyenziwa uKhomishana we-IEC uJanet Love owathi uZuma akakwazi ukubuyela ePhalamende.

Lokho kwakungaphambi kwesinqumo seNkantolo Yezokhotho eyavuna uZuma. INkantolo Yomthethosisekelo ifuna ukwazi ukuthi ukuphawula kukaLove kwaba namthelela muni esinqumweni esithinta uZuma nokuba ilungu lePhalamende.

Namuhla ekuseni iSekela Lenhloko lithe izinhlangothi kumele lenze izethulo ezingekho ngaphezulu kwamakhasi angama-20 namuhla ngoLwesibili lingakashayi ihora lesihlanu ngalesi sitatimende sika Khomishana uLove ephuzwini lokuqala iSekela Lenhloko liveza ukuthi iKhomishini Yokhetho ithi isitatimende sikaKhomishana uLove esibona njengalokho ami kukho ngokulandela umthetho wasenza ephendula umbuzo mayelana nokuthi uMnu uZuma angakwazi yini ukuba yilungu lePhalamende.

Encwadini ayibhalele uMkhonto Wesizwe uveza ukuthi uma umbuzo wawuqnde ngqo  ngokuthi uMnu uZuma angakwazi ukuba yilungu lePhalamende, ngabe ukukhuluma kukaKhomishana uLove kwakungahambi yini kumgudu ofanayo futhi ukulandela kwakhe umthetho njengoba eveza kwenza uMnu uZuma angakwazi ukuba yilungu lePhalamende?. 

UKhomishana uLove wayengacabangi yini ukuthi ukuveza ukuthi umi kuphi ngokulandela umthetho kungaphonselwa inselelo yini iqembu uMkhonto Wesizwe noMnu uZuma uqobo.

See Also

Ekukhulumeni kokuthi wayengacabangi yini ukuthi ukukhuluma okunje kungaphonselwa inselelo okuyiphuzu (b) encwadini ebhalelwe leli qembu wayengazange akucabange ukuthi iKhomishini Yokhetho yayingakhipha isinqumo ngokuthi uZuma angaba yini ilungu lePhalamende.

Uqhuba uthi ngaphandle kokungaziqhelelanisi nokuphawula ngokuthi umnu uZuma angaba yini ilungu lePhalamende okanye qha, noma abheke ukuthi angahoxa yini ohlelweni lokuthathwa kwezinqumo yiKhomishini. Encwadini iSekela Lenhloko liphetha ngokuthi uma ukubamba iqhaza kukaKhomishana uLove kunomthelela esinqumweni seKhomishini Yokhetho ngokuthi uMnu uZuma  angaba yini ilungu lePhalamende, kuvulelekile kule nkantolo ukuba kwenziwe izinguquko kulokho okwase kunqunywe yiKhomishini Yokhet

Scroll To Top