Now Reading
IKZN inendathane yezidumbu eziduve emakhazeni kaHulumeni
Dark Light

IKZN inendathane yezidumbu eziduve emakhazeni kaHulumeni

Ngaphambi kokulahla ithemba kuze kufike lapho imindeni ikhanyisa amakhandlela uma isibheke kwaze kwafika ekugcineni abathandiweyo bayo abasuke bedukile, uMnyango Wezempilo ululeka ngokuthi kumele uzinike isikhathi esanele ukubheka kuwona wonke amakhaza kaHulumeni.

Abezempilo bathi kunezidumbu ezingaphezulu kwe-1 000 eziduve emakhazeni kaHulumeni ezweni ngoba imindeni yazo ingatholakali. Isifundazwe iKwaZulu-Natal yiso esihamba phambili ngokuba nezidumbu eziningi emakhazeni ezingaziwa.  Ezinye izidumbu kuthiwa zineminyaka ecela kweyishumi zisemakhazeni imindeni ingatholakali. INhloko enguMqondisi oPhikweni Olwengamele Amakhaza uNkk uRebokgile Motsamayi uthe ophenyweni lwabo bathole ukuthi izidumbu eziningi akulula ukuthi bazihlonze ngoba abafi akukho okubacacisa njengokuthi ngesikhathi betholwa babengabaphethe omazisi, izincwadi zokushayela noma ikhadi elinegama okanye omakhalekhukhwini abangasiza ekutholeni izinombolo. 

“Sizama ngazindlela zonke ukuthola imindeni nezihlobo, sisebenzisana namaphoyisa ukuginqa izithupha zabafi bashaywe nezithombe ukuze bahlonzwe kutholwe imindeni,” kusho uNkk uMotsamayi. Ugcizelele ukuthi ngokomthetho isidumbu uma kuphela izinsuku ezingama-30 singahlonziwe uHulumeni uyaphoqeleka ukuthi athathe isinqumo esinzima sokumngcwaba lowo muntu ngaphandle komndeni, lapho athe usuke esengcwatshwa njengomhambuma. “Sikholwa ukuthi bonke laba bafi banemindeni nezihlobo. Siyabagqugquzela abantu ukuba baye eziteshini zamaphoyisa babike baphinde badlulele emakhazeni kaHulumeni ngoba kuba nzima ukuba isidumbu siqale phansi simbiwe uma sekungcwatshiwe.” Izidumbu eziningi ngokusho kwabezempilo ngezabafe ngokulimala kuhlanganisa izingozi zomgwaqo, ukulinyazwa ngezikhali, kanti abanye kusuke kuyilaba abahlala emgwaqeni abatholwa sebethule. Ukugcwala kwamakhaza kaHulumeni ngezidumbu ezingaziwa akuyona into entsha. 

NgoMandulo wezi-2023 iDemocratic Alliance (DA), yaze yabhalela uNgqongqoshe Wezempilo uDkt uJoe Phaahla, ukuba alusukumele lolu daba emuva kwezikhalo zabasebenzi basemakhazeni. Ngaleso sikhathi ngokusho kweDA izidumbu zabangaziwa emakhazeni kahulumeni zazevile ezi-4000, ezinye zazo kusuka ngonyaka wezi-2017. Iningi lezidumbu kwaphoqa ukuthi zingcwatshwe ngaphandle kwezihlobo nemindeni. Ngesikhathi iDA ibhalela uNgqongqoshe uPhaahla izwe lalihlaselwe ukunqanyulwa kukagesi sekufike esigabeni sesi-6.  NgoLwesithathu le nhlangano iphinde yaxwayisa ngokuthi uma uMnyango Wezempilo ungakusukumeli lokhu kusenesikhathi izidumbu zizokwanda. Esitatimendeni ithe njengoba ukunqamuka kukagesi kuzobuya nakanjani emuva kokhetho isimo sisoba simbi kakhulu.

See Also

“Isibalo esinyuka zinsuku zaphuma zezidumbu ezingenabani emakhazeni kaHulumeni siyinkinga futhi sibeka engcupheni nempilo yabasebenzi njengoba inkinga yokunqamuka kukagesi isazobuya nalapho amakhaza kahulumeni engenalo uhlelo lokubhekana nenkinga yokunqamuka kukagesi njengamagenerator,” kusho isitatimende

Scroll To Top