Now Reading
Inqume ukumisa ukufunda i-Unizulu ngenxa yamanzi
Dark Light

Inqume ukumisa ukufunda i-Unizulu ngenxa yamanzi

Inkinga yamanzi eqhubekayo kuyona yonke iNingizimu Afrika isiphazamise ukufunda esikhungwini semfundo ephakeme i-University of Zululand (Unizulu), KwaDlangezwa Campus. 

Ngokwesitatimende esikhishwe i-Unizulu ukuphazamiseka kokufunda kuzoqala namhlanje ngoLwesithathu kuze kube uLwesihlanu. 

“Ngemuva kokuxoxisana noMkhandlu Omele Abafundi, iNyuvesi isinqume ukumisa yonke imisebenzi yezemfundo ekhempasini yaKwDlangezwa kusukela mhla zili-13 kuze kube uLwesihlanu zili-15 kwephezulu. Le ngxoxo idingekile ngenxa yenkinga yamanzi eqhubekayo kule ndawo” kusho isitatimende. 

Ukubuyela kwabafundi ngoLwesihlanu kuzobe ukuzoqinisekisa ukuthi konke sekulungile yini, kodwa ukubhalwa kwezivivinyo nokunye kuzoqala kahle ngoMsombuluko. 

Siqhube sathi isitatimende: “UMasipala wenze umzamo wokubhekana nalesi simo ngokuletha amanzi ekhempasini ekuseni nakusihlwa nokho uma kubhekwa izimo ezikhona manje kusobala ukuthi ukwenza imisebenzi yezemfundo ngeke kube yinto engenzeka noma kube lula ukuze kufundwe ngempumelelo. Siyakuqonda ukuthi lokhu kuyisinqumo esinzima, kodwa kubalulekile ukubeka abafundi bethu eqhilwini”. 

Ukuphela kwamanzi nogesi kuyaqhumeka nokuhlase ezindaweni eziningi. Izolo amalunga omphakathi aseThokoza abegcwele umgwaqo efuna la ugesi.

See Also

Nezakhamuzi zasemalokishini azizibekile phansi njengoba nazo ziqhubeka zokubhikishela wona amanzi nogesi. Kulawo malokishi kubalwa  iNanda, iNtuzuma neLindelani ziyivale thaqa imigwaqo zikhala ngamanzi nogesi. Kusukela ngoLwesibili ebusuku, eLindelani naseNtuzuma bekungangenwa futhi kungaphumi lutho zisho ngazwi linye izakhamuzi ukuthi akusemnandi ukukhala zonke izinsuku zinganakwa. 

EPhoenix khona kubi kakhulu njengoba sekuphele amasonto amabili bebhekene nenkinga kagesi. 

Kwelinye lamalokishi aKwaMashu amanzi a ephelele izinsuku ezimbili nokuze kwadingeka kulethwe izimoto ezinamathanki amanzi. 

Scroll To Top