Now Reading
Inkampani iSuzuki Auto ifaka igxalaba ezikoleni zesifundazwe
Dark Light

Inkampani iSuzuki Auto ifaka igxalaba ezikoleni zesifundazwe

Umkhankaso wokulekelela izikole zasemakhaya ezidonsa kanzima kwezemfundo ngenxa yokuntula izinsiza sewunabele nasezikoleni zaKwaZulu-Natal. Lo mkhankaso waziwa ngeRally to Read usuneminyaka wethulwa ngenhloso yokutakula osizini izikole ezihlwempu. Kulokhu izikole ezihlomulile ngezaKwaZulu-Natal, maphakathi nesifundazwe. 

Izikole zibonelelwe ngezincwadi, okokubhala, amapeni nokwezemidlalo. Ngenxa yokuthi izingane zakulezi zikole zihamba amabanga emgwaqeni oyingozi, ziphinde zanikwa amabhade akhanyayo eziwagqoka emzimbeni njalo uma ziphuma emakhaya ziya ezikoleni ukuze kube lula ukuba abashayeli bazibone. Zili-13 sezizonke izikole ezihlomulile, okungekhona okokugcina  ngaphansi kwalolu hlelo. Phakathi kwabaxhasi kukhona nenkampani yezimoto iSuzuki Auto South Africa  yona enikele ezikoleni ezimbili okuyiNkelabantwana Primary neNdebeni Primary eBulwer. 

Ephawula ngomnikelo wale nkampani oyisikhulu esiphezulu kwezokukhangisa umnu uBrendon Carpenter uthe, ” Kuyasijabulisa ukuba yingxenye yalo mkhankaso onedumela elingaka iRally to Read nokuthi sizokwazi ukushintsha impilo yezingane zezikole ezindaweni zasemakhaya eNingizimu Afrika. UCarpenter uthi bathemba ukubona inqubekelaphambili nokubambisana kubona bonke ababambe iqhaza njengoba bekuqonda ukuthi uma kwanda ukubambisana kuzowuqinisa lo mkhankaso. Ngenxa yokuthi iningi lalezi zikole lakhele izindawo okungelula ukufinyelela kuzo, kwaSuzuki baqome ukusebenzisa izimoto zabo ezithembekile njengeGrand Vitara kanye neSuzuki XL6 ngenxa yokuthi zinesikhala esiningi sokulayisha impahla njengezincwadi. 

Izikole ezilekelela iSuzuki Auto sezihlangene zinabafundi abangama-28 nothisha abangama-774. abazohlomula ngezinsiza abazitholile. Le nkampani izokweseka lezi zikole isikhathi esiyiminyaka emithathu ngaphambi kokuba isabalalise usizo lwayo nakwezinye izikole ezingxnyeni zihlukene zesifundazwe.

See Also

“Sigqugquzela umndeni wakwaSuzuki nozakwethu embonini yezimoto ukuba bavakashele kusizindalwebu esithi: rallytoread.org.za ukuze banikele basabalalise nolwazi. Ivulandlela lalo mkhankaso uMnu uBrand Pretorius uthe kwakungelula ngesikhathi beqala lo mkhankaso kodwa bathi angeke bahlala basonge izandla kukhona izikole ezidonsa kanzima ezweni. Uthe umkhankaso wokuqala ngowe-1998 wethulwa eNkandla lapho kwahlomula izikole zakhona. Eqhuba uthe kusukela baqala lomkhankaso sekusizakale othisha abayizi-16 000. Uthe okubathokozisayo ukuthi izincwadi abaziyisa ezikoleni azigcini nje ngokusiza abafundi kuphela, kodwa abanye bayazithatha baziyise emakhaya bafundise abazali babo ukufunda. “Namuhla nenza into efanele, umkhankaso iRally to Read uyindaba emayelana nokunakekela, uthinta izinhliziyo zabantu futhi usukwazile ukusiza abafundi ukugqabula amaketango obubha,” kuphetha uPretorius.

Scroll To Top