Now Reading
UMkhokheli : UGxiya Usekwenze Konke
Dark Light

UMkhokheli : UGxiya Usekwenze Konke

Yena nezakhe bangubufakazi bokuthi ezemidlalo ziyayihlanganisa imihlathi eyalanayo. 

Ukuba ngumholi akuyona into kanoma ngubani. Abaqokelwa kubo noma abakhonjwa ngumunwe womlando ukuba babe ngabaholi ngabantu bohlobo olwehlukile. Omunye wabantu abanjalo kuleli nguSiyamthanda Kolisi . Lensiwa yoGxiya (abakwaKolisi) inkaba yakhe yasala eZwide. Njengeningi labafana boHlanga  beminyaka yakhe eNingizimu Afrika , uSiya ukhule ezungezwe wububha . Nokho konke lokho akumvimbanga ukuba abe yilokho ayefuna ukuba yikho- umdlali oqavile wombhoxo kuleli nasemhlabeni jikelele. Okwamuweza wukuthola umfundaze owamfaka esikoleni sabadla izambane likapondo i-Grey High School. Lokhu kwamvulela amasango njengoba ngonyaka we-2011 wadlalela i-Western Cape kuCurry Cup. Ngonyaka olandelayo wedlulela kumaStormers . 

Ngonyaka wezi-2011 kuya kowezi-2021 wadlala imidlalo engama-34 ku Western Province , kuSuper Rugby wadlala eli-118 nama Stormers. Ngowezi -2017 wakhuphukela ekubeni ngukaputeni weStormers.  Uqhubekile ngowezi-2021 wayojoyina ama-Sharks kuCurry Cup ne United Rugby Championship.  

Ngowe-2018 waqokwa njengokaputeni wokuqala woHlanga kuMabhokobhoko. Kunokuvumelana ukuthi ngaphansi koholo lwakhe amaBhokobhoko akhuphukele kwelinye izinga. Bheka ngoba ngowe-2019 uhole leliqembu endebeni yomhlaba nelabuya nayo.  Kagcinanga lapho kepha uhole amaBhokobhoko emkhankasweni lapho adla khona amaNgisi nama Irish Lions kwanga ndabazalutho ngowezi -2021.  

See Also

Kuthangi lokhu wenze umlando ehola iqembu nelifike lanqoba. Lokhu kwenze waba ngukaputeni wokuqala ukudla umhlanganiso wendebe yomhlaba kulandelana. Wabuye waba ngumholi wokuqala ohole iqembu eselidle umhlanganiso amahlandla amane.  Ukwenza kwakhe ensimini nangaphandle kuveze isithombe somholi oyinqayizivele, umholi wesikhathi sakhe. Ngokwenza kwakhe neqembu lakhe iNingizimu Afrika ibe munye, umuzwa wobunye ubukhona kuyo yonke indawo. Ezikoleni, emsebenzini , emathaveni, kwabezindaba -igama lamaBhokobhoko belingaconsi phansi.  

Ngenxa yeminyaka kungenzeka yena nabanye bangabi yingxenye yeqembu elizovikela lendebe eminyakeni emine ezayo. Phezu kwalokho ube yivulandlela kubadlali boHlanga , waphinde waba ngubufakazi ekutheni uma benikwe ithuba aboHlanga bangenza ezibukwayo. Khona lapho yena nezakhe bangubufakazi bokuthi ezemidlalo ziyayihlanganisa imihlathi eyanalayo.

Scroll To Top