Now Reading
Izinkomba zithi lukhulu luyeza luyanyelela embonini yamaloli  
Dark Light

Izinkomba zithi lukhulu luyeza luyanyelela embonini yamaloli  

Emuva kweziqubu zokuthungelwa ngomlilo kwamaloli KwaZulu-Natal naseMpumalanga izinkulumo ezihambisane nalesi siga  zikhombisa ukuthi lukhulu luyeza lunyalela. Kukhona konke okugqamile kuhle kwekati elimhlophe ehlungwini ukuthi kuyaqonga ukunganeliseki ngendlela uhulumeni abonakala enza ngayo emizamweni yokulwa nobugebengu beminyaka kule mboni yezokuthutha. Akuseyona imfihlo ukuthi abanikazi bamaloli kulo mkhakha babonga kusile amaloli abo esaphila ngenxa yezigameko zakamuva zokungqongqiswa kwawo ngomlilo. 

Emuva kokubika kakhulu ngalolu daba eminyakeni edlule, namuva nje elaboHlanga kube yilona phephandaba elilunywe indlebe ngabazibize ngabakhathazekile ngokuqhubeka embonini ngoLwesibili. Kulaba kukhona ababengabashayeli bamaloli bagcina sebengabanikazi abazibambele mathupha emgwaqeni. Abazange bashone le nale ngabakubize ngokuhlinzelwa ezibini nguhulumeni wabo. 

Bathi konke okwenzekayo kuwumphela wobuxoki nobumenemene kukahulumeni ngoba efuna ukujabulisa wonke umuntu. “Nguye lo hulumeni oshumayela ivangeli lokuthi abantu bavuke bazenzele, kodwa uzomangala uma ngikutshela ukuthi imisebenzi ebesinayo isithathwe izinkampani zaboHlanga oluthile ngoba bayakwazi ukugwazela nezinkampani ezinkulu bese kuba nezikhulu ezikuhulumeni ezithola intshontsho. 

Indaba yokuqashwa kwabantu bangaphandle inkeshezana nje enkingeni enkulu, futhi thina akuyona into esiyibeka phambili leyo,” kuphawula omunye umnikazi weloli. Uthe nakuba bengahambisani nokushiswa kwamaloli, kepha akubethusi ngoba kukhona abantu abanasakwazi ukondla imindeni yabo ngenxa yokulahlekelwa imisebenzi ngoba bengakwazi ukugwaza nsuku zaphuma. 

Omunye obekulo mhlangano uphawule kanje:”Inkinga awukwazi ukuqhamuka usuthi amaphoyisa azokwenza konke ukubamba abenzi balokhu ungazange uzinike isikhathi sokuthola umnyombo wakho. Noma ngingaqondile ukusho amagama abantu, kodwa bonke asebeke baphathiswa ezokuthutha kuzwelonke kuyahlalwa nabo babekelwe ngezinkinga zikhona, kuphethe kanjalo. 

Nabantu ngoba sebehlakaniphike la ngaphandle futhi bayazi ukuthi kunenkinga emalolini bazongena ngenxeba benze ubugebengu khona lokhu kokushiswa kwawo.”

See Also

Umhlangano uphethe ngokuthi akukho okuningi osekungenziwa nophathiswe ezokuthutha manje ngoba ezinyangeni ezizayo kuzoyiwa okhethweni kuqokwe omunye umuntu. “Okwethu nje manje ukuthula sibukele ngoba sesehlulekile,” kuphawula omunye obeyingxenye yomhlangano, odonse ngendlebe elaboHlanga ukuthi lingazishicileli izithombe namagama.

Kwenzeka lokhu nje amaphoyisa nabezezinhloli bamatasa baphenya ngezigameko zakamuva zokushiswa kwamaloli. Kungekudala kulindeleke ukuba uKhomishana wamaphoyisa KwaZulu-Natal, uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi; owase Limpopo uLieutenant General Thembi Hadebe oke wasebenza kulesi sifundazwe, owase Mpumalanga uLieutenant General Semakaleng Manamela; nowaseGauteng uLieutenant General Elias Mawela, ngokubambisana noKhomishana wakuzwelonke uLieutenant General uFana Masemola babikele isizwe ngegxathu eselihanjiwe ophenyweni oluthinta lamacala. Kuze kube yimanje evile eshumini nanye amaloli asengqongqiswe ngomlilo kungakaphelinesonto. 

Okwakamuva kube ngashiswe kuN2 ngaseMpangeni, ngokusho kwezinkampani ezingabanikazi bawo umonakalo wakhona ongaphezu kwezigidi ezinhlanu. Embikweni wakuleli sonto elaboHlanga libike ukuthi kuphenywa nokuhlobana kwalezi zigameko ngendlela ezenzeka ngayo nasezindaweni lapho kungelula ukufinyelela ngokushesha kosizo.. Emuva kwesikhashana kuthungelwe ngomlilo amaloli ayisithupha emgwaqeni onguthelawayeka uN3 KwaZulu-Natal kuphinde kwaba esifanayo esifundazweni iMpumalanga. Khona mahlanu ashisiwe. Kukhona ukukhuluma okuthi ukushiswa kwamaloli kwakamuva kuseyingxenye yezikhalo zeminyaka zabashayeli nengxenye yomphakathi wakuleli ongenelisekile. 

Scroll To Top