Now Reading
Umfo waseZibisini uzidlele amahlanga kwesobuMengameli wamankomane eKZN
Dark Light

Umfo waseZibisini uzidlele amahlanga kwesobuMengameli wamankomane eKZN

Wethembisa ukubuyisela ezamankomane esifundazweni esimweni ezazikusona phambilini nokukhiqiza osomankomane abazolwa esigabeni somhlaba 


Uma kunokhetho bese uthi olungenele angabangi nayo imbangi aqhudelana nayo kusuke kucacisa ukuthi imisebenzi yalowo emihle iyaziwa.

Kube ngesifanayo kuMnu uSandile Sibisi engabangi namuntu esikhundleni sokuba nguMengameli weKwaZulu-Natal Olympic Style Boxing Organisation.

USibisi uqale ukuba nguMengameli ku-Open Boxing ngonyaka wezi-2017, kuzoba ihlandla lesibili enguMengameli kwazise uba kulesi sikhundla iminyaka emine. Umfo kaSibisi usezohlala kulesi sikhundla kuze kube unyaka wezi-2024. Ngaphambi kokuba uMengameli uSibisi waba ngumphathi wezimali amahlandla amabili. 

Uhlale iminyaka egcwele eyisi-8 engumphathi wezimali.

USibisi obenengxoxo ekhethekile nelaboHlanga, limbuza ukuthi ikuphi akufisa ukukushintsha njengoba esephinde waba nguMengameli uthe: “Ngifuna ukuqinisekisa ukuthi isibalo sezinkundla zokuzilolonga zamankomane ziba ningi, kuphinde kwande amaqembu alo mdlalo kuyo yonke indawo futhi sibe nezinhlaka ezimiswe ngokusemthethweni. Izinsiza zokuziqeqesha zonke ziyatholakala.

Sizoqinisekisa ukuthi lo mdlalo ubuyelwa umsoco loya wakudala ngokuqinisekisa ukuthi uyadayiseka emisakazweni eyahlukene nasemaphephandabeni kulo lonke elakuleli.” 

Ithimba azosebenza nalo uSibisi libandakanya uSiziphiwe Mfeka oyiSekela Mengameli, uBanele Magadla oyiGerneral Secretary, uNozipho Nkosi oyiSekela laGeneral Secretary, uThobile Mfeka onguMngcinimafa, uSthembiso Mlungwana oyiPublic Relations Officer.

See Also

USibisi uthe okubaluleke kunakho konke ukuthi amabhokisa abo amaningi abe yingxenye yemidlalo yamazwe ngamazwe, lapho ubala eyamaCommonwealth Games ezokuba ngonyaka wezi-2022 neyama-Olympics azokuba ngonyaka wezi-2024.

Ebuzwa ukuthi ikuphi akwenzile ekulesi sihlalo uthe: “Umsebenzi omkhulu ngiwenze ngehlandla lokuqala ngoba sanqoba indondo kuSports Awards eyaba ngeyeGood Administrator of the Year okufakazela ukuthi ngokokuphatha yonke into ihlelekile futhi senza uguquko emiphumeleni kazwelonke sahlula isifundazwe i-Eastern Cape okwakuyiso esihlezi sihamba phambili kulo munxa. Njengamanje sinosomankomane abayisithupha esikwatini sikazwelonke okuyisibalo esisha futhi esedlula esezinye izifundazwe.” 

Ebuzwa ngesimo sezamankomane esifundazweni iKwaZulu-Natal uthe: “Lukhulu uguquko ngoba sesinobudlelwano obuhle nenhlangano ephethe lo mdlalo iBoxing South Africa (BSA). Lokhu kuzolekelela ukuthi sithumele osomankomane asebevuthiwe  kuphela esigabeni esikhokhelayo, ngoba umlando uthi osomankomane abasuke beqale kithi benza kahle esibhakeleni esikhokhelayo isibonelo nguThabiso “The Rock” Mchunu, uMuruti Mthalane kanti no-Irvin Buhlalo owayeqale kithi.” 

Ekhuluma ngethimba lakhe uthe ukholwa ukuthi bazobambisana kahle kungabibikho ukuklwebhana kodwa amehlo abo abheke phambili ukuthi bawuthuthukisa kanjani lo mdlalo.

Scroll To Top