AbeNguni bamnyama futhi bahle

Ugogo uhlale ekugcizelela ukuthi mina ngingumzukulu wamaqhawe, esilisa nawesifazane. Uthi la maqhawe aphila futhi asaphila kimi ngisho ngingawaboni.

Iciko lakwa-Israel nemidwebo yosaziwayo ‘besimanje’

Iningi uma licabanga ngabaholi bezepolitiki emhlabeni abanjengoDonald Trump, uHillary Clinton, uNelson Mandela ongasekho, uVladimir Putin, uKim Jon Hun neNdlovukazi yamaNgisi engasekho uPrinces Diana, okufika emiqondweni isithombe sabo begqoke amasudi behloniphekile belungele ukwethula izinkulumo phambi kwabantu.