Now Reading
Iciko lakwa-Israel nemidwebo yosaziwayo ‘besimanje’
Dark Light

Iciko lakwa-Israel nemidwebo yosaziwayo ‘besimanje’

Iningi uma licabanga ngabaholi bezepolitiki emhlabeni abanjengoDonald Trump, uHillary Clinton, uNelson Mandela ongasekho, uVladimir Putin, uKim Jon Hun neNdlovukazi yamaNgisi engasekho uPrinces Diana, okufika emiqondweni isithombe sabo begqoke amasudi behloniphekile belungele ukwethula izinkulumo phambi kwabantu.

Bambalwa okufika kubo isithombe salaba baholi bezihlalele emakhaya begqoke odangara abadabukile abasemfashinini ababamba thaqa, amayembe angafasiwe izinkinobho futhi akhishelwe ngaphandle, begunde izitayela ezifana nefade noma isimoho kumbe imizimba yabo imidwayidwa ngenxa yamatattoo.

Nakuba kuba nesithombe esithile ngalaba kodwa kunensizwa eyiciko yakwa-Israel, u-Amit Shimoni osezakhele udumo nasezinkundleni zokuxhumana ngokudweba imifanekiso yosopolitiki eyakha isithombe bephila impilo yesimanje begqoke izingubo, begunde izitayela zesimanje.

Lo msunguli wesikhungo sezobuciko i-Amit Illustration eseTel Aviv, kwa-Israel, kusukela ngowezi-2014 usedwebe izithombe zabaholi begqoke baphinde bagunda izitayela zesimanje ezingama-35. Lolu luhlu lwezithombe ulubiza ngeHIPSTORY I Series.

Indlela abagqokisa ngayo ezithombeni zakhe uyipha igama elithi Hipster. Ulichaza ngokuthi, ngesikhathi abantu bethi baphila impilo ehlukene kodwa yena ubabona befana. Lokhu kugqoka uthi kuyingxenye yesizukulwane samanje. Abanye babaholi abakuHIPSTORY I Series nguDonald Trump, uQueen Elizabeth II, u-Obama, uMahatma Ghandi, uDavid Ben Gurion, uMandela, u-Albert Einstein, uMartin Luther King, uChe Guevara, uHillary Clinton, uWiston Churchill.

Mayelana nokusunguleka kochungechunge lweHIPSTORY I Series, uShimoni uqale ekamelweni lakhe ukudweba kusukela esemncane. “Konke kuqale esikhungweni sezobuciko ebengenza kuso unyaka wokugcina. Langa thizeni siyalelwe ukuba sidwebe izithombe ezizoxhumanisa izizukulwane ezehlukene. Yilapho ngiqhamuke nomqondo weHIPSTORY, ngidweba abaholi bezepolitiki begqoke izinto ezibenza bangene khaxa kusikompilo lwesizukulwane samanje”.

Echaza indlela athaka ngayo imidwebo yakhe ngokwehlukana kwabaholi uthe uqale afunde kabanzi ngomuntu azomdweba. Lapha ngibheka izinto azithandayo nangazifuni.“Isibonelo nje, ngesikhathi ngidweba u-Obama ngibheke izinto ezincane ezifana nokubhala umbhalo othi, Hope and Change esikibheni asigqokile. La magama ubewasebenzisa kakhulu emikhankasweni yakhe. Okunye ehlombe lakhe yitattoo enombhalo othi: Moby-Dick okuyigama le ncwadi ayithandayo,” kuqhuba leli ciko.

See Also

Ngenxa yokuzimisela kukaShimoni imisebenzi yakhe isiboniswe ezinkampanini zezindaba ezinkulu ezingama-200 okubalwa kuzo iThe Guardian, iThe German Stern, iWired Magazine, iVice Magazine, iForbes, i-Entertainment weekly neComedy Central.

Uphinde wathola ithuba lokusebenza nezinkampani ezihlonishwayo emhlabeni njengeNew York Times neNew York Observer. Kamuva ubesebenzisana neNorwegian People’s Party okuyiqembu lezepolitiki laseNorway. Imisebenzi yakhe seyithole ithuba lokuboniswa ezikhungweni zobuciko ezihlonishwa umhlaba wonke emazweni anjengeFrance, iGermany, iSpain, i-Israel nase-USA.

Ngowezi-2015, kuNhlolanja, uShimoni eneminyaka yobudala engama-28 ufakwe yiphephabhuku iForbes ohlwini lwabathembisayo i-Under 30 Israeli. Leli ciko seliveze izindaba ezithi maduze lizokwethula iHIPSTORYII engezukukhuluma ngosopolitiki.

Scroll To Top